• Ponuka krúžkov

    • Oznam:

     Vážení rodičia,

     na základe VZN č. 7/2022 sa od 1.1. 2023 zvyšuje poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ na sumu 10 €. . Prosíme Vás o uhradenie platby v troch splátkach (január - február 20€; marec-apríl 20€ ; májjún 20€).

     Ďakujeme

      

     Verzia na stiahnutie: Krúžky CVČ na školský rok 2022 / 2023