• ŽŠR

   • V školskom roku 2021/2022 sme sa stali jednou zo škôl na Slovensku, ktoré pracujú na vytvorení a zlepšení práce školskej samosprávy - teda žiackej školskej rady (ŽŠR). Našou úlohou je 

    • vytvoriť alebo skvalitňovať činnosť ŽŠR a tým podporovať participatívne a demokratické prostredie na našejškole,
    • rozvíjať svoje zručnosti v oblasti koordinácie ŽŠR,
    • byť príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
    • prispieť k pozitívnej zmene v školstve na Slovensku.