• 21.3.2020 - Ponožková výzva
     • 21.3.2020 - Ponožková výzva

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Aj my sme sa zapojili....aj keď nie priamo cez sociálne siete. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré prispeli svojou fotkou a dúfame, že sa trošku zabavili a pripomenuli si výnimočnosť detičiek s Downovým syndrómom.

      Zdroj: https://ponozkovavyzva.sk/

    • Záhradka pre školy - prepojenie školy so životom
     • Záhradka pre školy - prepojenie školy so životom

     • Tri triedy z 1. stupňa - 1.B, 3.B a 4. trieda sa zapojili do výzvy firmy Kaufland "Záhradka pre školy".

      Cieľom projektíku je naučiť žiakov vypestovať si svoju vlastnú rastlinku v záhradke. Ak sa nám podarí vypestovať rastlinky v záhradke, napíšeme o tom rozprávku, pridáme fotografiu vypestovanej záhradky a za odmenu nás zaradia do žrebovania o krásne ceny. Žiaci sa môžu tešiť na elektronickú tabuľu alebo výlet do Arboreta, kvetináč, počítač či mikroskop.

      Siate semienok detí veľmi zaujalo a s radosťou sa o svoje rastlinky starajú.

    • Máme Zelené oči a Chceme Zero Waste
     • Máme Zelené oči a Chceme Zero Waste

     • Na škole nemáme všetci zelené oči, ale pravdou je, že sa nám podarilo získať grant v programe Zelené oči, ktorého cieľom je ochrana a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

      Podporovateľom tohto programu je Trenčiansky samosprávny kraj a my sme sa o jeho podporu uchádzali projektom Chceme Zero Waste.

      Naplánovaných máme mnoho aktivít, ktorými chceme viesť našich žiakov ( a ovplyvniť chceme aj ich rodiny) k pochopeniu potreby vedomého znižovania odpadu vo svojom najbližšom okolí. Projekt odštartujeme vstupným dotazníkom pre žiakov a rodičov. Ten nám ukáže, do akej miery žijeme konzumným životom a aký postoj k odpadu máme. Počas projektu prizveme aj odborníkov, ktorí by nás mali nasmerovať na správnu cestu. Zrealizujeme mnoho workshopov, ktoré budú praktickým oživením nášho projektu. Nezabudneme ani na prácu s literatúrou, v ktorej budeme hľadať mnoho nových informácií . Hľadať ich budeme i mimo školy na exkurziách. V rámci projektu  si založíme aj malú ekoskládku, kde na likvidáciu zamestnáme kalifornské dážďovky. Veríme, že nájdeme aj malých nadšencov pre vermikompostovanie. Čaká nás aj malé dobrodružstvo s názvom Ekonoc v škole a na záver Vám ukážeme všetko, čo sme v projekte objavili a naučili sa prostredníctvom Dňa Zero Waste. Po tomto všetkom pevne veríme, že výsledky záverečného prieskumu ukážu, ako sa naše správanie ku prírode dokáže zlepšovať a meniť.

      Držte nám palce, nech sa nám spoločne malými krôčikmi darí meniť svet okolo nás.

      Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programuZelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

    • Kurz korčuľovania
     • Kurz korčuľovania

     • Naši druháčikovia zažili dňa 9.3.2020 prvý deň z kurzu korčuľovania. Autobus ich odviezol na zimný štadión v Bánovciach n. Bebravou, tam sa obliekli do pekných, farebných dresov a išli korčuľovať. Niektorí sa postavili na ľad prvý krát, iní sa už vedeli celkom pekne korčuľovať. Z času stráveného na ľade a aktivít, ktoré si pre nás pripravili sme mali veľkú radosť. 

      Ďakujeme. 

      Zapísala : Mgr. M. Švagerková 

     • Predškoláci z MŠ

     • Dňa 20.2.2020 prišli prvákov pozrieť predškoláci z MŠ.  Prváci im ukázali ako už vedia písať, počítať a čítať. Na predškolákov sa tešíme na zápise.

    • V ZŠ Andreja Bagara dnes pribudla tabuľka venovaná Alene Kyselicovej Mejzlíkovej
     • V ZŠ Andreja Bagara dnes pribudla tabuľka venovaná Alene Kyselicovej Mejzlíkovej

     • Osadená bola v rámci celoslovenského projektu, ktorý odhaľuje pamätné tabule venované slovenským olympijským finalistom.
      Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspešných športovcov a motivovať súčasnú mladú generáciu k športu.
      Alena Kyselicová Mejzlíkova je trenčianskoteplická rodáčka, ktorá získala striebornú medailu v pozemnom hokeji na Olympiáde v Moskve v roku 1980.

      Článok aj s fotografiami je prevzatý zo stránok mesta

    • Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

     • Dňa 5. marca 2020 sa konalo v Trenčíne obvodové kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali štyria žiaci: Miloš Lutka a Simona Laššová zo 4. triedy, Lucia Šuranská zo 6. triedy a Lilliana Rožánková z 9. triedy. Obvodové kolo bolo pre našu školu veľmi úspešné. Traja žiaci  - Miloš Lutka, Lucia Šuranská a Lilliana Rožánková postupujú do okresného kola. Všetci traja žiaci získali 2. miesto, ktoré je tiež postupové do OK.

      Gratulujeme!

      Lýdia Pažítková