• Klasifikácia za 1.polrok 2020-2021

     • Vážení rodičia, na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 pedagogická rada Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach prerokovala a následne odsúhlasila zmeny v hodnotení žiakov základnej školy a v klasifikácii za 1. polrok tohto  školského roka.                Zverejňujeme zoznam klasifikovaných a neklasifikovaných predmetov za jednotlivé ročníky uvádzame v nasledujúcej tabuľke Klasifikacia za 1.polrok 2020-2021​​

    • Knižné kamarátstvo
     • Knižné kamarátstvo

     • Žiaci 4.B triedy sa zapojili do súťaže "Knižné kamarátstva 2020", ktorú vyhlásilo nakladateľstvo Panta Rhei so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže bola podpora čítania žiakov základných škôl a veľkou motiváciou bola výhra - rozprávková knižnica v hodnote 2 000 €.

         Od septembra do decembra sa žiaci zapojili do piatich motivačných kôl, v ktorých plnili priebežné úlohy: kreslili obľúbené rozprávky, modelovali knižné postavičky, spoločne vytvorili básničku k Vianociam.

      Žiakom sa podarilo v rámci čítania prečítať spoločne dve knihy a tak mohli splniť poslednú súťažnú úlohu, napísať príbeh, v ktorom bude myšlienka kamarátstva knižných postáv.

      Teraz už len mať šťastie pri žrebovaní 29.1.2021.

       Napísala: Mgr. Lýdia Pažítková

      Pozrite si fotografie - https://zstt.edupage.org/photos/?photo=forms/525196&#gallery/127

       

       

    • MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
     • MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

     • Deti nemôžu prísť o zážitok so stretnutia s Mikulášom a jeho pomocníkmi, ani o mikulášske balíčky. Aj keď je taký zvláštny rok ako tento. Hoci Mikuláš v nedeľu príde na naše námestie, aby zapálil druhú adventnú sviečku, nebude deťom rozdávať balíčky. Preto sme ho dnes spolu s pani viceprimátorkou  Michaelou Fedorovou veľmi radi privítali na pôde mesta. Priniesol totiž balíčky pre teplické deti. Spolu s ním sme ich odniesli do školy a rozdali deťom.

      Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka pre Trenčianske Teplice