• Vojaci očami detí

     • Žiaci 1. stupňa sa zapojili už do XX. ročníka výtvarnej súťaže "Vojaci očami detí”, ktorú vyhlásilo Ministerstvo obrany SR a mesačník Obrana. Na základe krásnych výkresov detí môžeme konštatovať, že toto povolanie je ešte stále pre deti zaujímavé.

      Víťazným výkresom od autorov: Nelky Kyselicovej, Emky Blahovej, Alexa Koníčka a Lilky Kahúnovej držíme palce.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Každý rok 22. apríla na našej škole oslavujeme Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Aj tento rok sme sa zapojili do oslavy dňa našej Zeme. No tento rok sme spojili tento pekný sviatok aj s „Jarnou očistou nášho mesta“. Deti v škole sa zamysleli nad mnohými problémami a nápadmi ako chrániť životné prostredie: neodhadzujeme v prírode odpadky, do obchodu si nosíme vlastnú tašku, dávame odpadu druhú šancu na využitie, doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky, recyklujeme odpad, do školy chodíme pešo či na bicykli, vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti a omnoho viac.

      Žiaci mali aktivity, ktoré robili aj vonku napr. zbieranie odpadkov na sídlisku, športovom areáli, v okolí školy a v lese. Starší žiaci sa postarali o skrášlenie a vyčistenia okolia našej školy. Za tieto aktivity boli všetci odmenení sladkou a zdravou odmenou, od mesta Trenčianske Teplice, ktorá deti veľmi potešila.

      Všetkým zúčastneným aj mestu za chutnú odmenu ĎAKUJEME

    • Projekt "Radi čítame"
     • Projekt "Radi čítame"

     • Vďaka rozvojovému projektu MŠ SR  "Čítame radi", ktorého hlavnou myšlienkou je podpora čitateľskej gramotnosti žiakov, sa naša školská knižnica obohatila o 124 kusov detských a mládežníckych kníh. S knihami sa detí budú postupne oboznamovať v rámci hodín literatúry a z prečítaných kníh si  budú tvoriť čitateľský denník. 

      Po uvoľnení opatrení proti šíreniu Covid-19 sa naša školská knižnica opäť otvorila a je deťom k dispozícii dva razy do týždńa v utorok a štvrtok. 

      Text: Lýdia Pažítková

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • Aj napriek sťaženým podmienkam sa 18 393 detí z celého Slovenska zapojilo do 12.ročníka vedomostnej súťaže Všetkovedko. Z našej školy to bolo 33 žiakov 2., 3. a 4.ročníka. 27 z nich získalo titul „Všetkovedkov učeň.“ 6-tim žiakom sa podarilo svojím výkonom ukázať, že rozumejú svetu okolo nás a právom im patrí titul  „Všetkovedko.“ Sú to:

      Katarína Sedláková (2.trieda) - Lukáš Dorušinec (3.A) - Nela Kyselicová (3.A) - Matúš Komárek (4.A) - Aneta Pinďáková (4.B) - Liliana Kahúnová (4.B).

      Najúspešnejšia z nich bola Aneta Pinďáková, ktorá získala aj titul „ Všetkovedko školy“. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.