• Potešili ľudí v Domove seniorov

     • To, že je krásne robiť dobré skutky bez nároku na odmenu, vedia už aj naši najmladší žiaci. Žiaci 3.ročníka sa tento rok rozhodli, že na Vianoce obdarujú tých, ktorí to najviac potrebujú.Urobili spoločnú  vianočnú zbierku darčekov, ktorou potešili ľudí v Domove seniorov.

      Dňa 16.12.2021 odniesli plné tašky darčekov s úsmevom na tvári a mali z toho obrovskú radosť.
      Mgr.Veronika Mikušová

     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády on-line formou. Žiaci museli vyriešiť test a pracovali s technickým výkresom.

      Do súťaže sa z našej školy  zapojili 3 žiaci a boli veľmi úspešní.

      V kategórii A: Samuel Žatko – 9. ročník

                                Veronika Trepáčová - 8. Ročník

                                 Súťažili ako dvojica a umiestnili sa na 3. mieste

      V kategórii B: Andrej Valko – 7.ročník

                               Umiestnil sa na 1.mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 3.2.2022

      Všetkým súťažiacim blahoželám!!!!

      Zapísala Mgr. Adameová

     • Mikuláš v našej škole

     • " Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý každý rok nosievaš do okien dary."

      Ani tento rok nezabudol Mikuláš na deti z našej základnej školy. Prišiel do nej so svojou družinou, krásnymi anjelmi a roztopašnými čertami, aby obdaroval dobré a poslušné deti. Mikuláš pripravil deťom bohaté balíčky a guľôčkové pero Tornado, aby sa im v škole dobre písalo. Ešte predtým, ako Mikuláš rozdal dary a sladkú nádielku, deti mu poďakovali svojimi krátkymi programami vo svojich triedach.

     • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z detských domovov

     • Dnes bola ukončená Mikulášska zbierka pre deti z detských domovov. Musíme povedať, že nás naši žiaci veľmi potešili a ukázali, aké veľké srdce majú, lebo sme nazbierali pre nadáciu "Úsmev ako dar" tri krabice sladkých dobrôt pre deti v detskom domove v Trenčíne. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a že ich bude tešiť, že pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú. Dnes sa nám podaril naozaj veľký hromadný dobrý skutok