• Prednáška o zvonoch

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami bol pre našich žiakov veľmi zaujímavý. Okrem zábavných účesov to bola aj pútavá prednáška nášho bývalého žiaka Michala Jakubca, ktorý deťom na 1.stupni prezentoval remeslo a  umenie zvonárstva a kampanológie. Miško zaujal deti i učiteľov svojimi výbornými vedomosťami o zvonoch,ale aj osobnou skúsenosťou s povolaním zvonára. Vedel odpovedať na množstvo zvedavých otázok od detí i pedagógov a bolo vidieť, že zvony sú jeho srdcová záležitosť.

      Miško, sme na Teba hrdí a ďakujeme Ti za zaujímavú vyučovaciu hodinu.

      Zapísala: Z. Šlepecká

     • Deň šialených účesov

     • Dňa 27.10. 2022 vstupovali ráno do našej školy žiaci so šialene bombastickými a kreatívnymi účesmi. A nielen oni využili svoju fantáziu, ale aj naši učitelia sa nedali zahanbiť a odviazali sa .

      Títo žiaci sa , totiž, chystali na súťaž o najšialenejší účes, ktorú vymysleli a  pre všetkých žiakov zorganizovali členovia Školského parlamentu.

      Každá trieda mala neľahkú úlohu vybrať žiaka, ktorý ju na súťaži mal čo najlepšie reprezentovať. Cez druhú vyučovaciu hodinu sa celá škola spolu s finalistami a odbornou porotou stretla v telocvični, kde prebiehala už samotná zábavná súťaž.

      Porota sa pri rozhodovaní poriadne zapotila, keďže účesy boli naozaj famózne /Viď fotografie v prílohe/. Touto cestou jej /P.uč. Janákovej, p.uč. Škrovánkovi a p.uč. Brečkovi/ v mene členov parlamentu ďakujeme za spoluprácu a ochotu.

      Okrem 3 miest / 1., 2., 3./ udelených samostatne na prvom a na druhom stupni boli dokonca udelené aj dve mimoriadne ceny pani riaditeľky.

      Celá akcia prebehla v príjemnej atmosfére a veríme, že si ju budúci rok zopakujeme.

      Všetkým žiakom ďakujeme za ich tvorivosť a odvahu sa prezentovať a rodičom patrí veľká vďaka za pomoc pri realizácií nápadov ich detí.

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Október je od roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako Mesiac úcty k starším. Tento mesiac si o to viac pripomíname, že si vážime našich starkých a prejavujeme im úctu a lásku. Žiaci 3. ročníka sa spolu s najmenšími prváčikmi zapojili do výtvarnej súťaže "Babka, dedko, ľúbime vás", ktorú organizovalo CVČ v Trenčíne. Ale oveľa väčšiu radosť mali tretiaci, keď dnes mohli navštíviť starkých v penzióne a potešiť ich tančekom, pesničkami a vyrobenými darčekmi.

      Zapísala: Z. Šlepecká

     • Škola v prírode

     • Jesenné dni si štvrtáci spestrili absolvovaním Školy v prírode - v zámočku Antonstál Nemšová, v dňoch 17.–21.10.2022. Čakal ich tu vzdelávací program lesnej pedagogiky, množstvo súťaží, turistických vychádzok, hier, ale aj tvorivých aktivít. V nádhernom prostredí sa učili spoznávať prírodu, pracovať ako tím, ale aj si po sebe poupratovať. Svoje nadobudnuté schopnosti spečatili v odvážnej hre Cestička odvahy, kde v úplnej tme parku hľadali indície, ktoré tímu pomohli vyriešiť heslo. Na pomoc dostali svetielko života, ktoré nesmelo po ceste zhasnúť. Aj napriek pár slzičkám všetci úspešne prišli do cieľa a vyriešili úlohu. Na krásne zážitky  budú všetci spomínať pri fotografiách.

     • Trenčianske hodiny

     • Dňa 24. októbra 2022 sa uskutočnil v našej škole už 51. ročník speváckej súťaže Trenčianske hodiny. Po dvoch vynechaných ročníkoch pre Covid -19 nám prišlo do školského kola zaspievať dvadsať víťazov triednych kôl krásne ľudové piesne z celého Slovenska.

      Víťazkám školského kola Rebeke Kataríne Platko a Anne-Márii Bilanskej gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v novembri v Trenčíne.

    • Vzácna športová návšteva
     • Vzácna športová návšteva

     • V piatok 21.10.2022 do našej školy zavítal významný slovenský olympijský víťaz, športový chodec Matej Tóth spolu s riaditeľkou O2 Športovej akadémie Mateja Tótha s pani Máriou Bedlekovou. Dôvodom ich návštevy bolo, že od februára 2022 funguje na našej ZŠ projekt "O2 Športová akadémia Mateja Tótha", ktorý vznikol po vzájomnej dohode mesta Trenčianske Teplice, ZŠ A. Bagara a O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Základným cieľom Športovej akadémie Mateja Tótha - ŠAMT je koncept rozvoja všeobecných pohybových schopností. Motivovať deti k športovaniu, radosť z pohybu a zmysluplne strávený čas športovou aktivitou je hlavným motívom ŠAMT. Športová aktivita sa uskutočňuje v poobedných hodinách, dva razy do týždňa a celý proces je podporený metodikou ŠAMT.

      Stretnutie so žiakmi celej školy sa uskutočnilo v telocvični a nieslo sa v príjemnom športovom duchu. Matej Tóth deťom porozprával o svojich športových začiatkoch, úspechoch i o vrchole svojej športovej kariéry. Deti mali príležitosť položiť Matejovi Tóthovi svoje otázky a Matej Tóth im zaujímavo a úprimne odpovedal. Spolu s deťmi si vyskúšal prekážkovú dráhu, taktiež im ukázal svoju zlatú olympijskú medailu, s ktorou sa mohli odfotiť. Po fotení sa uskutočnila autogramiáda a deti odchádzali zo stretnutia s Matejom Tóthom s úsmevom a motiváciou do športovania.

      Odkaz na článok portálu impulz.press : Do Trenčianskych Teplíc zavítal olympijský víťaz Matej Tóth, prezentoval svoju akadémiu - IMPULZ.press

     • 21.október - Medzinárodný deň jablka

     • Jabĺčka sú dôležitou súčasťou nášho jedálnička nielen pre vitamíny, ale aj pre jeho schopnosť pomáhať tráveniu. Vedeli ste, že jabĺčka patria medzi TOP tri najobľúbenejšie ovocia Slovákov spolu s jahodami a banánmi?

      Žiaci 1. stupňa si na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy svojimi aktivitami pripomenuli aká je dôležitá zdravá výživa. Na pracovnom vyučovaní si urobili chutné jabĺčkové šaláty a na výtvarnej výchove si rôznymi výtvarnými  technikami uvedomili aké má jabĺčko tvar, farbu a aj aké je krásne.

     • Dopravné ihrisko

     • Dennodenne sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, prípadne ako cestujúci v cestnej premávke. Aby žiaci získali základné vedomosti a zručnosti o bezpečnom správaní sa na cestách, mesto Trenčianske Teplice v rámci projektu "Bezpečnosť na cestách" odovzdalo deťom zo ZŠ A. Bagara prenosné dopravné ihrisko. Prvé deti si ho už vyskúšali a boli nadšené. Ďakujeme!

     • Okresné kolo- stolný tenis

     • Dňa 11.10 2022 sa chlapci našej školy zučastnili okresného kola v stolnom tenise v Tr.Teplej. Obsadili krásne 2.miesto. Markus, Tomáš, Lukáš, Valentín ďakujeme za reprezantáciu našej školy a gratulujeme.

     • Erasmus+ : Pozdrav z Moravských Budějovic

     • Ahojte!

      Pozdravujeme Vás z Moravských Budějovíc. Sme ubytovaní v krásnom Hoteli Opera. Bývame pri prenádhernom zámku. Boli sme sa pozrieť v nádhernom zámockom parku. Dnes sme boli na kostolnej veži v Moravských Budějoviciach a bol z nej krásny výhľad na celé mesto. Každý deň chodíme do školy,  ktorá sa nám veľmi páči. Zažili sme krásne zážitky a veľa zábavy.

      S pozdravom Školský parlament, zo skupinovej mobility Erasmus+.

      Napísali Nela a Ella.

     • Exkurzia 8.A a 8.B

     • Žiaci ôsmych ročníkov navštívili v piatok 23.9 2022 Múzeum Partizánskej brigády Jána Žižku, pamätník SNP Jankov Vŕšok a Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Za výlet ďakujeme ZO SZPB Trenčianske Teplice.