• Začali sme v škole, pokračujeme online
     • Začali sme v škole, pokračujeme online

     • Aj keď nám zavreli od 1. marca 2021 školu, pokračujeme v rámci projektu "Čítame radi" v čítaní kníh online. Trieda 4.B si vybrala z nových zakúpených kníh knihu od poľského autora Tomasza Samojlika Malý vlk s veľkým srdcom. 

          Keď táto kniha vyšla prvý raz v Poľsku, veľmi rýchlo sa vypredala. Verím, že zaujímavý príbeh malého vĺčaťa Orieška s mnohými poučeniami a poznatkami o živote vlčej svorky, zaujme i naše deti. 

       

      Text: Lýdia Pažítková

    • Medzinárodný deň žien
     • Medzinárodný deň žien

     • Nech krása a sviežosť nestratia sa s vekom,

      za starostlivosť obdariť chceme Vás kvetom.

      Nech stále pohoda vôkol Vás je len,

      prajeme Vám s láskou v dnešný Deň žien.

      Vaši prváci

      Zapísala: Z. Šlepecká

     • Náš partner v projektoch eTwninning a Erasmus

     • Našim dlhoročným partnerom v projektoch eTwninning a Erasmus je Základná škola s  materskou školou v Siviciach. Je malá dedinka v tesnej blízkosti Brna. Škola je rodinného typu s krásnou pozíciou školy a zaujímavou architektúrou. Škola prešla rekonštrukciou a môže sa popýšiť krásnym šatom zvonka i z vnútra.
      Pozrite si nasledujúcu správičku ČT a sledujte, ako naši partneri zvládajú vyučovanie počas pandémie. Aj touto cestou posielame pozdravy pánovi riaditeľovi, PaedDr. Pavlovi Vrtělovi.
      Link: https://youtu.be/FjgP_wCelBA

     • Projekt "Čítame radi"

     • Z prvých kníh zakúpených z projektu na rozvoj čitateľskej gramotnosti "Čítame radi" sa uskutočnila v školskej knižnici malá výstava. Žiaci si mohli v knihách polistovať, aspoň troška počítať a vybrať si, čo by chceli ešte do konca školského roka prečítať. Po jarných prázdninách sa spoločne so svojimi triednymi učiteľkami budú novým knihám na hodinách literatúry venovať a budú o obsahu kníh diskutovať.

      Akú mali radosť deti z nových kníh, vidieť na ich tvárach, i keď sú zakryté rúškami.

      Zapísala: Lýdia Pažítková

      Aj my čítame radi, prikladáme zopár fotiek našich čitateľských denníkov... 4. A  ))


    • Karnevalové vyučovanie
     • Karnevalové vyučovanie

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami si prváci spríjemnili vyučovanie - obliekli sa do karnevalových masiek a aspoň na chvíľu zabudli na náročné obdobie, kvôli ktorému sa tento rok tradičný fašiangový karneval nemohol uskutočniť. Radosť detí bola veľká, hoci úsmevy na fotografiách nie je vidieť. Starší žiaci (4.B) sa karnevalovej téme venovali na pracovnom vyučovaní. Viac prezradia fotografie.

      Želáme všetkým pokojné prázdniny a dúfame, že sa po nich vrátime zdraví k prezenčnému vyučovaniu.

      Text: Z. Šlepecká

     • Už vieme, kto sú Slávni maliari medzi nami

     • Po dvoch rokoch a neplánovanom predĺžení projektu z dôvodu pandemických obmedzení  sa s koncom roka  skončil aj náš medzinárodný projekt Slávni maliari medzi nami. Dva a pol roka na ňom spolupracovali žiaci a učitelia škôl z Českej republiky, Talianska, Poľska a Slovenska. Bol to v poradí  už tretí projekt programu Partnerstvá škôl, no podľa záujmu a  ohlasov  žiakov a učiteľov sa stal  doteraz najobľúbenejším Erasmus+ projektom, ktorý škola zároveň koordinovala. Hoci bol pôvodne určený pre žiakov 3. - 6. ročníka, podarilo sa nám postupne do neho zapojiť celú školu.

      Spoznali sme spolu 10 svetových a 20 národných či regionálnych umelcov výtvarného umenia. Nechali sme sa ich tvorbou inšpirovať a výsledkom našej práce sú stále školské galérie prác, ktoré nám budú pripomínať, že „slávni maliari“ nie sú len na stránkach encyklopédií , ale skrývajú sa medzi nami v školských laviciach, len ešte o nich nikto nevie, pretože budúcnosť im ešte len ponúkne príležitosti. My však už tušíme, že predpoklady na to majú viaceré deti.

      V rámci projektu sme plánovali usporiadať veľkú záverečnú vernisáž, aby ste sa o nich dozvedeli aj Vy, no koronavírus bol silnejší a naše plány zmenil. Veríme však, že keď sa dostaneme do bežného života, budeme môcť diela našich talentovaných detí ukázať aj Vám.

      Čo sa vďaka projektu poradilo dosiahnuť?

      Do projektu sa podarilo zapojiť priamo aj nepriamo viac ako 250 žiakov, uskutočnili sme spolu 18 žiackych a 7 učiteľských mobilít do troch krajín EU, vďaka finančnej podpore sme vytvorili výtvarný ateliér, ktorý využívajú žiaci školy a aj ZUŠ, nakúpili sme potrebnú digitálnu a učebnú techniku, zakúpili sme a vytvorili mnohé učebné a metodické materiály. Stálu pamiatku a zároveň učebnú pomôcku sme vytvorili prostredníctvom tlače plnofarebnej brožúry Slávni maliari medzi nami v troch jazykových mutáciách. Najviac si však ceníme hodiny plné tvorivosti, fantázie, umenia, ktoré k sebe pritiahli nielen našich žiakov, ale aj učiteľov. Veríme, že aj vďaka projektu každý z nás dokáže lepšie rozpoznať a precíť krásu umenia.

      Pozrite si webstránku nášho projektu: https://twinspace.etwinning.net/70214/pages/page/428143

    • Čítame radi
     • Čítame radi

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu o rozvojový projekt „Čítame radi“, vďaka ktorému sa našej škole podarilo získať 800€ na kúpu kníh. Na ich spoznávanie sú pre žiakov pripravené 4 aktivity, v rámci ktorých si budú môcť zakúpené knihy požičať, prečítať, zapojiť sa do výstavy kníh s vlastným návrhom a niečo pekné aj vyhrať.  Počas projektu budeme spolupracovať aj s ,,veľkou sestrou“ našej školskej knižnice – s mestskou knižnicou. Veríme, že žiakom sa zakúpené knihy budú páčiť a podporia čítanie našich žiakov.  Napísala: Mgr. Michaela Mičková

     • Klasifikácia za 1.polrok 2020-2021

     • Vážení rodičia, na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 pedagogická rada Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach prerokovala a následne odsúhlasila zmeny v hodnotení žiakov základnej školy a v klasifikácii za 1. polrok tohto  školského roka.                Zverejňujeme zoznam klasifikovaných a neklasifikovaných predmetov za jednotlivé ročníky uvádzame v nasledujúcej tabuľke Klasifikacia za 1.polrok 2020-2021​​

    • Knižné kamarátstvo
     • Knižné kamarátstvo

     • Žiaci 4.B triedy sa zapojili do súťaže "Knižné kamarátstva 2020", ktorú vyhlásilo nakladateľstvo Panta Rhei so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže bola podpora čítania žiakov základných škôl a veľkou motiváciou bola výhra - rozprávková knižnica v hodnote 2 000 €.

         Od septembra do decembra sa žiaci zapojili do piatich motivačných kôl, v ktorých plnili priebežné úlohy: kreslili obľúbené rozprávky, modelovali knižné postavičky, spoločne vytvorili básničku k Vianociam.

      Žiakom sa podarilo v rámci čítania prečítať spoločne dve knihy a tak mohli splniť poslednú súťažnú úlohu, napísať príbeh, v ktorom bude myšlienka kamarátstva knižných postáv.

      Teraz už len mať šťastie pri žrebovaní 29.1.2021.

       Napísala: Mgr. Lýdia Pažítková

      Pozrite si fotografie - https://zstt.edupage.org/photos/?photo=forms/525196&#gallery/127

       

       

    • MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
     • MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

     • Deti nemôžu prísť o zážitok so stretnutia s Mikulášom a jeho pomocníkmi, ani o mikulášske balíčky. Aj keď je taký zvláštny rok ako tento. Hoci Mikuláš v nedeľu príde na naše námestie, aby zapálil druhú adventnú sviečku, nebude deťom rozdávať balíčky. Preto sme ho dnes spolu s pani viceprimátorkou  Michaelou Fedorovou veľmi radi privítali na pôde mesta. Priniesol totiž balíčky pre teplické deti. Spolu s ním sme ich odniesli do školy a rozdali deťom.

      Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka pre Trenčianske Teplice

    • Vyhlásenie výsledkov ankety Strom roka 2020
     • Vyhlásenie výsledkov ankety Strom roka 2020

     • Nadácia Ekopolis vyhlásila 13.11.2020 výsledky ankety Strom roka 2020, do ktorej mesto Trenčianske Teplice prihlásilo aj náš vzácny strom platan javorolistý. Platan síce nezískal dostatočné množstvo hlasov v ankete (pre nás je aj tak naj..), ale naša škola sa zapojila do sprievodnej súťaže pre školy, v ktorej sa nám podarilo vyhrať v špeciálnej kategórii. Získali sme výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v hodnote 150 eur do nášho školského areálu.

      Gratulujeme všetkým učiteľom a žiakom k výhre!

      Zapísala: Z. Šlepecká

      Viac v skrátenom videu:https://youtu.be/6L_X2FxGIig

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Naši prváci ukončili adaptačné obdobie a pani riaditeľka Denisa Križanová, ktorá sa na chvíľu stala kráľovnou v rozprávke zvanej ŠKOLA, ich pasovala za skutočných žiakov. Od tejto slávnostnej chvíle, poznačenej pandemickými opatreniami, budú dostávať za svoju prácu známky a správať sa tak, ako sľúbili. Držíme im palce!

      Text a foto: Z. Šlepecká, L. Pinďáková

    • Deň jablka na 1. stupni ZŠ
     • Deň jablka na 1. stupni ZŠ

     • Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko....

      Aj tento rok sme si pripomenuli Deň jablka rôznymi aktivitami v rámci tematického vyučovania na 1. stupni. Žiaci so svojimi pani učiteľkami tvorili, počítali, písali, kreslili, súťažili, ale hlavne sa rozprávali o vitamínoch v jablku, ktoré sú v týchto ťažkých časoch také dôležité na podporu našej imunity. Viac fotografií nájdete v triednych albumoch.

      Text: Z. Šlepecká

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • V dňoch 28.9. – 2.10. 2020 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili školy v prírode vo Vysokých Tatrách Aplend Holiday resort Veľký Slavkov. Bolo tam super, bolo veľa zábavy, učili sme sa a chodili sme na výlety. Aj napriek škaredému počasiu sme sa odviezli pozemnou lanovkou na Hrebienok a vyšli sme na Zamkovského chatu. Pozreli sme si aj Štrbské pleso a skokanské mostíky. Veľmi sa nám páčilo ubytovanie v chatkách a strava. Mali sme aj úžasných animátorov. Za túto skvelú školu v prírode ďakujeme pani učiteľke Adameovej a Mercellovej.

      Napísala: A. Šebová, T. Vargová, M. Chybová

    • Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
     • Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

     • Dňa 24.09.2020 sa naši žiaci 6.ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej a geografickej exkurzie v Uhrovci, kde sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Z Uhrovca sme sa presunuli na Jankovo vŕšok k Pamätníku SNP, dozvedeli sa o živote a činnosti partizánov počas 2. svetovej vojny v Múzeu Partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou. Z výletu sme sa vrátili obohatení o nové vedomosti a zážitky.

    • Hlasovanie za náš PLATAN
     • Hlasovanie za náš PLATAN

     • Naše mesto prihlásilo náš vzácny strom PLATAN JAVOROLISTÝ do celoslovenskej súťaže Strom roka 2020, ktorý každoročne vyhlasuje nadácia Ekopolis. Žiaci našej školy sa spolu s učiteľmi zapojili do hlasovania, aby pomohli nášmu stromu vyhrať. Všetci vyplnili hlasovacie lístky. Žiaci 1.stupňa prispeli aj aktivitami do súťaže pre školy.

      Milí rodičia, prosíme Vás, zahlasujete aj Vy za NÁŠ STROM! Potrebuje našu pomoc!

      https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti/platan_javorolisty_trencianske_teplice

      Držíme mu palce!

      Text: Z. Šlepecká

    • SEMAFOR COVID 19
     • SEMAFOR COVID 19

     • Od 2.9.2020 sa bude škola riadiť nasledovným manuálom v podobe "školského semaforu".Tu kliknúť na jednotlivé obrázky

    • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",
     • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",

     • Základná škola Andreja Bagara sa zapojila k výzve  Mesta Trenčianske Teplice do akcie s názvom „Vezmi si ma!", ktorá je zameraná na čistenie mesta a okolia od voľne pohodených odpadkov. Akciu zastrešuje firma Envi-pac a je vyhlásená na Svetový čistiaci deň - 19.9.2020.

      K tejto výzve sme sa zapojili už dňa 14. septembra 2020 keď sa uskutočnila brigáda pri upratovaní okolia školy, ako napríklad školské ihrisko, amfiteáter, priestor pred školou a ihrisko pre deti

    • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti
     • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti

     • Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Naši žiaci na 1 stupni pod vedením svojich pani učiteliek oslávili tento deň aktivitami na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Atmosféru v triedach vám priblížia fotografie.

    • Otvorenie školského roka 2020 -2021
     • Otvorenie školského roka 2020 -2021

     • Školský rok 2020/21 bol otvorený v stredu 2. 9. 2020 o 10:00 hod. Z dôvodu mnohých opatrení a odporúčaní sa nekonala zvyčajná slávnosť otvorenia šk. roka. Vo svojich triedach boli privítaní naši prváčikovia, ktorých privítali mimo svojich triednych učiteliek aj pán riaditeľ, primátorka mesta a ďalší hostia. Prváčikom boli odovzdané milé darčeky. Samozrejme celá táto udalosť sa konala s nasadenými rúškami. Z akcie prinášame fotoreportáž: Foto Karol Humaj.