• Eľkoninova metóda
     • Eľkoninova metóda

     • V rámci prípravného obdobia sa naši prváčikovia oboznamujú v rámci vyučovacích hodín čítania a písania s metódou fonematického uvedomovania  - Eľkonin, ktorú vyučuje školská špeciálna pedagogička Mgr. Jana Marčeková. Na vyučovacích hodinách žiaci pracujú so šlabikárom plným rozprávkových bytostí a každá z nich im predstaví niečo nové o slovách, hláskach, slabikách, dĺžňoch a aj o chybách, ktoré sa niekedy vyskytnú. Táto metóda formuje u žiakov mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Žiaci prostredníctvom nej nadobudnú nové znalosti o jazyku a rozvinú svoj jazykový cit. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina je odporúčaný MŠVVaŠ ako didaktický materiál.

      Zapísala: Lýdia Pažítková

       

    • O2 ŠAMT
     • O2 ŠAMT

     • Vďaka finančnej podpore Mesta Trenčianske Teplice bude v našej škole už 3. rok pôsobiť O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Skúsenosť so športovaním v ŠAMT má uz 40 žiakov našej školy a v tomto školskom roku pribudnú ďalší. Tešíme sa, že sme súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej a mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave majú naši žiaci z akadémie možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu.

      Zapísala: Lýdia Pažítková

     • Tretiaci po stopách tretiakov

     • Dňa 13.9.2023 sa žiaci tried 3.A a 3.B stali na chvíľu stopármi- detektívmi. Nakreslené šípky na chodníku naznačovali nielen smer cesty hľadania, ale naznačovali aj ukryté topografické značky a rozvešané stužky, ktoré najskôr 3.B doviedli na pešiu zónu kúpeľného mesta. Tu sa úspešne našli "stratené deti" z 3.A. Za odmenu sme sa všetci osviežili zmrzlinkou a oblátkou. 

      Pódium nám poslúžilo ako učebný priestor v teréne. Vysvetlili sme si, čo je to anketa, na čo nám slúži a naučili sa, ako ju realizovať. Zopakovali sme si pár "čarovných slov", ktoré nám pomôžu pri oslovovaní okoloidúcich ľudí. Deti to bravúrne zvládli, za čo sme dostali pochvalu od samotných oslovených ľudí.

      Nakoniec sme výsledky ankety prepočítali a dostali sa k zaujímavým výsledkom. Napríklad sme zistili, že dospeláci ako deti jedli najradšej palacinky a rezne, najradšej pili kakao, svoj voľný čas trávili vonku s kamarátmi a skoro všetci prečítali knihu Pippi Dlhá pančucha.

      Cestou späť sa "stratili béčkari" a 3.A sa potrápila hľadaním ich ukrytých stôp. Našťastie všetko dopadlo dobre a šťastné deti prišli do cieľa.

      Mgr. Erika Michalíková, Mgr. Denisa Križanová

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • Využijúc krásne počasie, vybrali sa 13. 9. žiaci 1. stupňa spolu s pani učiteľkami na účelové cvičenie zamerané na rozvoj zdravého životného štýlu, turistiku a hlavne pobyt v prírode. Naši najmenší prváci sa vybrali do parku, kde obdivovali krásu vzácnych stromov. Turistike a hrám v prírode sa venovali druháci a štvrtáci, ktorí sa dostali až k Medovým lúkam. Tretiaci tento deň využili na anketu medzi ľuďmi v meste a stopovali trieda triedu.

      Veríme, že všetci si užili krásny slnečný deň.

      Zapísala: Z. Šlepecká

    • Deň gramotnosti 2023
     • Deň gramotnosti 2023

     • Každý rok si 8.9. pripomíname Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sme v tomto školskom roku zamerali na rozvoj prírodovednej gramotnosti našich žiakov na 1.stupni. Pod vedením pani učiteliek si žiaci formou zážitkového učenia rozšírili vedomosti o liečivých rastlinách, stromoch a kvetoch. 

      zdroj obrázka: https://cdn.cdnparenting.com/articles/2021/09/06112246/2012561198.jpg

     • Deň gramotnosti v treťom ročníku

     • V piatok 8.9.2023 prišli tretiaci do školy trochu netradične, niesli si gumáky a košíky. Nešli sme do lesa na jahody, ale spoločne sme sa vybrali zbierať liečivé byliny. Ich názvy všetky deti dobre poznali, ale prekvapilo nás, že rastú všade okolo nás a berieme ich ako samozrejmosť v tráve. Rebríček, ďatelinové kvietky, materinu dúšku, skorocel, nátržník a mätu sme našli za školou, natrhali si ich do košíčkov a dali sušiť. V chladných mesiacoch si z nich uvaríme čajík.

      Okrem toho sme sa v tento deň, venovaný prírode, naučili niečo o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie. Spoločne sme si zasúťažili a najlepšie skupinky dostali drobné odmeny. A aby sme podporili ekologické správanie a myslenie ľudí, obliekli sme sa do zelenej farby. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili.

       

       

     • OZNAM ŠKD

     • Prevádzka ŠKD v školskom roku 2023/2024:

      - ranný klub       6:30 h -   7:35 h

      - po vyučovaní 11:25 h - 16:00 h

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • Po dvoch mesiacoch prázdnin si opäť žiaci ZŠ Andreja Bagara sadli do školských lavíc. Všetkým žiakom želáme, aby bol nastavajúci školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov a zážitkov. 

    • Ukončenie školského roka
     • Ukončenie školského roka

     • Posledný júnový deň v škole sa niesol v znamení slávnostného ukončenia školského roka 2022/2023. Program moderovala Lýdia Pažítková - učiteľka poverená riadením školy.

      Na úvod zaznela štátna hymna SR. Primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková poďakovala učiteľom za vykonanú prácu a popriala deťom pekné prázdniny. Žiaci prvého ročníka si pripravili krátky kultúrny program v spolupráci so školským klubom. Ich vystúpenie publikum ocenilo veľkým potleskom. Najlepší žiaci so školským prospechom, športovými, literárnymi a umeleckými úspechmi boli odmenení cenami od primátorky mesta a knihami od Rady rodičov pri ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach.

      Žiakom deviatej triedy, ktorí ukončili školskú dochádzku na našej škole, prajeme veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní na stredných školách.

      Všetkým prajeme krásne prázdniny, veľa slnka, bezstarostný oddych. Dajte na seba pozor pri letných aktivitách a načerpajte dostatok energie do nového školského roka. 

     • Športová akadémia Mateja Tótha

     • Dňa 27. júna 2023 sme slávnostne ukončili celoročný športový projekt, ktorý bol zameraný na všestranný pohybový rozvoj detí, ktoré sa pravidelne dva razy do týždňa zúčastňovali tréningov. Krásne je, že vďaka športu vznikli medzi deťmi aj nové priateľstvá. Okrem športovania sa deti učili navzájom rešpektovať sa a pomáhať si. Verím, že láska k športu im pretrvá aj do ďalšieho školského roka. 

     • Ochrana človeka a prírody - OČAP - teoretická časť

     • Dňa 26. júna 2023 žiaci 1.stupňa ZŠ absolvovali teoretickú časť OČAP. Pre našich žiakov boli pripravené štyri stanovištia: dopravné ihrisko, zdravotná príprava, armáda a hasiči. O tom, čo všetko absolvovali a v čom si naši žiaci zlepšili svoje vedomosti a zručnosti ukazujú priložené fotografie.

     • Druháci na výlete

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Druháci na výlete.

      Dňa 22.6. sa triedy 2. A a 2. B vybrali na výlet do Bojníc, ktoré práve v tomto čase žijú rozprávkami. Sme radi, že slniečko sa na nás usmievalo, a tak nám nič k dobrej nálade nechýbalo. V priestoroch Bojnického zámku sme videli tri úžasné rozprávky: Žabý princ, Pyšná princezná a O 12 mesiačikoch, ktoré okrem toho, že ladili s prostredím boli aj vynikajúco umelecky spracované. Kráľovi času sme odovzdali 3 svetielka, ktoré symbolizujú ľudovú múdrosť a poučenie ukryté v každej rozprávke. Zo zámku sme sa vybrali do areálu sokoliarov Aquila, kde sme videli niekoľko dravých vtákov, od výra obyčajného až po orla skalného.


      Ďakujeme všetkým, ktorí sa o náš výlet akoukoľvek formou pričinili.))
      Všetkým prajeme pekné leto!

      p. uč. Mgr. M. Gallová, p. uč. Mgr. L. Pažítková

     • Šampionát v písaní na PC

     • V dnešnej dobe počítačov a moderných technológií je priam nevyhnutnosťou vedieť rýchlo a presne písať na klávesnici počítača „všetkými desiatimi“.  Presne po roku – 30. mája 2023 si  túto zručnosť prišli overiť na 9. ročníku nášho šampionátu v písaní na PC žiaci II. stupňa.

      Víťazkou sa stala Lucka Šuranská s výborným výkonom 2 145 čistých úderov. Druhé miesto s počtom úderov 2 027 patrí Nicol Kňažekovej. Tretie miesto obsadil Nikolas Zajac – počet čistých úderov bol 1923. Štvrté miesto patrí Teovi Michalíkovi a piate Eduardovi Korlovi.

      O týždeň neskôr prebehol triedny šampionát v 5. triede. Víťazom sa stal Šimon Košík, druhé miesto obsadila Kristínka Kyselica, tretie miesto patrí Zojke Medovarskej, štvrté miesto Kristínke Husárovej a piate Alexovi Koníčkovi.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Text a foto: A. Švecová

       

     • Seminár finančnej gramotnosti

     • Aj v roku 2023 sa naša škola zúčastnila projektu  "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

      Na seminároch sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Tí mali možnosť precvičiť si nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia  rodinného rozpočtu a pochopiť základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

      Merateľným ukazovateľom úspešnosti seminárov by mohla byť úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala na úrovni 78 %. Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli:)))

      Lektor: Lacková

      Zlatá tehlička,o.z.

      Vstup= 57,24%     Výstup= 77,5%

      Najlepší žiaci: 

      100%= Demko Adam

      95%= Raučinová Ema

       

     • Splav Váhu - školský výlet 8.B

     • Dňa 13.6.2023 sa žiaci 8.B vybrali na svoj športový koncoročný výlet. Ráno ich zobudilo slnečné počasie, ktoré ich sprevádzalo po celý deň. Žiaci si na výlete užili dostatok slniečka, sviežej vody, raftu i krásnej prírody. Splav Váhu ukončili super opekačkou. Verím, že tento koncoročný výlet bude pre ôsmu B nezabudnuteĺným zážitkom.

      Ďakujeme vodáckemu klubu Ilava za super deň!

     • Tenis do škôl – tenisová príprava

     • Aj v tomto roku 2022/23 absolvovali prváci ZŠ Andreja Bagara všeobecnú športovú prípravu zameranú na tenis. Každú stredu počas celého roka poctivo trénovali, učili sa a rozvíjali svoje pohybové schopnosti. Celá snaha vyvrcholila v stredu 14.6.2023 na Baračke, kde absolvovali športový program, zahrali si na skutočnom kurte. Z rúk primátorky dostali za výborné výkony krásne diplomy, darček a sladkosť.

       „ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice“, ako hlavný odborný garant s kvalifikovanými trénermi, ale aj s pomocou učiteliek sa počas celého roka snažili odovzdať deťom to najlepšie. Hlavným cieľom bolo oboznámiť deti so základnými zručnosťami tenisu, rozvíjať jemnú motoriku, ktorá je v tenise základným predpokladom správneho prevedenia techniky úderov. Ďalším cieľom a rovnako dôležitým je u deti budovať pozitívny vzťah k športovaniu, ako životnej filozofii. Formou pohybových hier a súťaží sa deti prirodzene posúvajú dopredu, buduje sa vzájomný rešpekt a správanie sa v duchu fair-play. 

      Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, učiteľkám, trénerom, ale aj študentom zo Súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych Tepliciach. Veľká vďaka patrí Mestu Trenčianske Teplice za finančnú podporu projektu. Bez tejto pomoci mesta, by pravdepodobne väčšina týchto detí nikdy nemala možnosť absolvovať takéto tréningy. 

      Ďakujeme za naše deti! 😊  

      Daniel Ježík, organizátor podujatia 

     • Školský výlet 3. ročníka

     • Žiaci 3.A a 3.B sa 14.6.2023 vybrali na koncoročný výlet na Oravu. Prvú zastávku mali v Starej Bystrici, kde si pozreli turistickú atrakciu Slovenský orloj. Ďalej nasledovala Oravská lesná železnica, ktorá je jednou z mála zachovaných  úzkorozchodných úvraťových železníc na svete a je unikátnou technickou pamiatkou. Jazda vláčikom s rozprávkovými postavičkami v nádhernej oravskej prírode sa deťom veľmi páčila. Najväčšou atrakciou nášho výletu bol Oravský hrad, ktorého prehliadku nám nemohlo pokaziť ani počasie, ktoré sa snažilo nás obrať o zážitok búrkou. Keď sme vyšli z hradu, opäť sa na nás usmievalo slniečko. Na náš výlet budeme dlho spomínať.

      triedne učiteľky

     • Výlet siedmakov 5. - 6.6.2023

     • Dňa 5.6.2023 sa nám začal napínavý školský výlet. Aj keď sme kvôli nepriazni počasia nemohli ísť na kúpalisko Zelená žaba, užili sme si veľa zábavy, pobyt v prírode a čas so spolužiakmi. 

      Prešli sme sa popri Omšenskej priehrade do Omšenia a späť. Cestou sme pozorovali divé kačice. V Omšení sme uhasili smäd zaslúženou kofolou. Po návrate do Teplíc sme opekali na školskom dvore. V telocvični sme hrali loptové hry, Kristián a Tamara sa postarali hraním na gitaru o kultúrny program na večer. Noc v škole bola vzrušujúca, bol to zážitok pre celú triedu. 

      Tamara

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 27.3.2023 si 38 žiakov z 1.stupňa a 53 žiakov z 2. stupňa preverilo svoje vedomosti z matematiky v súťaži Matematický klokan. Pretože o súťaž je na celom Slovensku veľký záujem, na výsledky a vyhodnotenie sme si museli počkať trošku dlhšie, ale oplatilo sa. Úspešnými riešiteľmi súťaže sú:

      Annamária Raučinová, 1.A

      Filip Varga, 2.A

      Amina Padalka, 2.B

      Maximilián Gračko, 3.B

      Ladislav Halász, 3.B

      Matúš Komárek, 6.trieda

      Tamara Vargová, 7.trieda

      Ostatní súťažiaci získavajú účastnícky diplom. Všetkým srdečne blahoželáme!