Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2014 Krúžok ZRTV-prenájom telocvične 273,00 s DPH 06.01.2014 Ing. Vlasta Malíková Ing. Vlasta Malíková 16.06.2014
Faktúra f-417014726 Opravná faktúra - doúčtovanie 1,86 s DPH 11.04.2017 TVK, a.s. 02.05.2017
Faktúra f-1719601 Prenájom rohože vchod ZŠ 27,58 s DPH 03.04.2017 Lindstrom, s.r.o. 02.05.2017
Faktúra f-1719611 Prenájom rohože ŠJ 62,86 s DPH 03.04.2017 Lindstrom, s.r.o. 02.05.2017
Faktúra f-1011721509 Plyn 506,26 s DPH P0112/2011 03.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2017
Faktúra f-3020170080 FA za dodávku na ohrev vody 11,43 s DPH 03.04.2017 Termia s.r.o. 02.05.2017
Faktúra f-30201700101 FA za dodávku na ohrev vody 7,51 s DPH 03.04.2017 Termia s.r.o. 02.05.2017
Faktúra f-5917009572 VS SR - ročný prístup 96,00 s DPH 05.04.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 02.05.2017
Faktúra f-2017031070 Revízie a opravy výťahov 83,87 s DPH 05.04.2017 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot,Horňany 103 02.05.2017
Faktúra f-20170460 PZS 28,75 s DPH 06.04.2017 Falck Healthcare a.s. 02.05.2017
Faktúra f-5795021698 Pevná linka 18,28 s DPH TP3111116302911 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2017
Faktúra f-5795021681 Pevná linka ŠJ 20,58 s DPH TP3111116302911 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2017
Faktúra f-1794959569 Pevná linka 38,96 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2017
Faktúra f-5793990082 Internet 19,99 s DPH TP3111116302911 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2017
Faktúra f-3020170122 TÚV a ÚK 2/2017 6 872,67 s DPH Zmluva č. 03/2006 07.04.2017 Termia s.r.o. 02.05.2017
Faktúra f-1051705593 Elektrina - vyúčtovanie 982,24 s DPH 10.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2017
Faktúra f-2017000280 Laborat. rozbor vody bazén 59,70 s DPH 19.04.2017 RÚVZ 02.05.2017
Faktúra f-20170185 BOZP a OPP 3/2017 79,68 s DPH 03.04.2017 Bc. Milan Kováč-MiKo 02.05.2017
Faktúra f-3793990101 Pevná linka 38,96 s DPH 09.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2017
Faktúra f-1011725018 Elektrina 787,18 s DPH 04.05.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 17.06.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1930