• Oznamy školy

   • Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiakov platné od 15.8.2022 je možné posielať priamo cez EduPage cez Žiadosti/Vyhlásenia -> Pridať žiadosti / vyhlásenia ...

    Ak rodič nemôže vyhlásenie poslať online formou, môže si ho vytlačiť v ponuke: O škole -> Dokumenty a tlačivá -> Tlačivá na stiahnutie, prípadne oň môže požiadať triedneho učiteľa.

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkedny a sviatky sa nepočítajú).


    Inzerát

    Hľadáme na polovičný úväzok alebo na dohodu mzdovú personalistu/ku.


    Pozvánka na školské Vianočné trhy


  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 29. 11. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje