• Oznamy školy

     • Pozvánka

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie 2.10.2023 o 16,30 h v jedálni školy, po ktorom sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

      25. 9. 2023 - 30. 9. 2023

      Počas tohto týždňa sa naši žiaci so svojimi učiteľkami a učiteľmi zapoja do Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Témou tohto ročníka je "#BeActive", ktorá nabáda k pohybu a zdravému životnému štýlu. Hlavnou našou aktivitou sú ranné rozcvičky pred vyučovaním v triedach alebo v telocvični na 1.stupni a meranie krokov "Krokomer" na 2.stupni.

    • Eľkoninova metóda
     • Eľkoninova metóda

      V rámci prípravného obdobia sa naši prváčikovia oboznamujú v rámci vyučovacích hodín čítania a písania s metódou fonematického uvedomovania - Eľkonin, ktorú vyučuje školská špeciálna pedagogička Mgr. Jana Marčeková. Na vyučovacích hodinách žiaci pracujú so šlabikárom plným rozprávkových bytostí a každá z nich im predstaví niečo nové o slovách, hláskach, slabikách, dĺžňoch a aj o chybách, ktoré sa niekedy vyskytnú. Táto metóda formuje u žiakov mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Žiaci prostredníctvom nej nadobudnú nové znalosti o jazyku a rozvinú svoj jazykový cit. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina je odporúčaný MŠVVaŠ ako didaktický materiál.

    • O2 ŠAMT
     • O2 ŠAMT

      Vďaka finančnej podpore Mesta Trenčianske Teplice bude v našej škole už 3. rok pôsobiť O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Skúsenosť so športovaním v ŠAMT má uz 40 žiakov našej školy a v tomto školskom roku pribudnú ďalší. Tešíme sa, že sme súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej a mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave majú naši žiaci z akadémie možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu.

     • Tretiaci po stopách tretiakov

      Dňa 13.9.2023 sa žiaci tried 3.A a 3.B stali na chvíľu stopármi- detektívmi. Nakreslené šípky na chodníku naznačovali nielen smer cesty hľadania, ale naznačovali aj ukryté topografické značky a rozvešané stužky, ktoré najskôr 3.B doviedli na pešiu zónu kúpeľného mesta. Tu sa úspešne našli "stratené deti" z 3.A. Za odmenu sme sa všetci osviežili zmrzlinkou a oblátkou.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 26. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje