• Oznamy školy

    • Eľkoninova metóda
     • Eľkoninova metóda

      V rámci prípravného obdobia sa naši prváčikovia oboznamujú v rámci vyučovacích hodín čítania a písania s metódou fonematického uvedomovania - Eľkonin, ktorú vyučuje školská špeciálna pedagogička Mgr. Jana Marčeková. Na vyučovacích hodinách žiaci pracujú so šlabikárom plným rozprávkových bytostí a každá z nich im predstaví niečo nové o slovách, hláskach, slabikách, dĺžňoch a aj o chybách, ktoré sa niekedy vyskytnú. Táto metóda formuje u žiakov mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Žiaci prostredníctvom nej nadobudnú nové znalosti o jazyku a rozvinú svoj jazykový cit. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina je odporúčaný MŠVVaŠ ako didaktický materiál.

    • O2 ŠAMT
     • O2 ŠAMT

      Vďaka finančnej podpore Mesta Trenčianske Teplice bude v našej škole už 3. rok pôsobiť O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Skúsenosť so športovaním v ŠAMT má uz 40 žiakov našej školy a v tomto školskom roku pribudnú ďalší. Tešíme sa, že sme súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej a mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave majú naši žiaci z akadémie možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu.

     • Tretiaci po stopách tretiakov

      Dňa 13.9.2023 sa žiaci tried 3.A a 3.B stali na chvíľu stopármi- detektívmi. Nakreslené šípky na chodníku naznačovali nielen smer cesty hľadania, ale naznačovali aj ukryté topografické značky a rozvešané stužky, ktoré najskôr 3.B doviedli na pešiu zónu kúpeľného mesta. Tu sa úspešne našli "stratené deti" z 3.A. Za odmenu sme sa všetci osviežili zmrzlinkou a oblátkou.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      Využijúc krásne počasie, vybrali sa 13. 9. žiaci 1. stupňa spolu s pani učiteľkami na účelové cvičenie zamerané na rozvoj zdravého životného štýlu, turistiku a hlavne pobyt v prírode. Naši najmenší prváci sa vybrali do parku, kde obdivovali krásu vzácnych stromov. Turistike a hrám v prírode sa venovali druháci a štvrtáci, ktorí sa dostali až k Medovým lúkam. Tretiaci tento deň využili na anketu medzi ľuďmi v meste a stopovali trieda triedu.

    • Deň gramotnosti 2023
     • Deň gramotnosti 2023

      Každý rok si 8.9. pripomíname Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sme v tomto školskom roku zamerali na rozvoj prírodovednej gramotnosti našich žiakov na 1.stupni. Pod vedením pani učiteliek si žiaci formou zážitkového učenia rozšírili vedomosti o liečivých rastlinách, stromoch a kvetoch.

      zdroj obrázka: https://cdn.cdnparenting.com/articles/2021/09/06112246/2012561198.jpg

     • Deň gramotnosti v treťom ročníku

      V piatok 8.9.2023 prišli tretiaci do školy trochu netradične, niesli si gumáky a košíky. Nešli sme do lesa na jahody, ale spoločne sme sa vybrali zbierať liečivé byliny. Ich názvy všetky deti dobre poznali, ale prekvapilo nás, že rastú všade okolo nás a berieme ich ako samozrejmosť v tráve. Rebríček, ďatelinové kvietky, materinu dúšku, skorocel, nátržník a mätu sme našli za školou, natrhali si ich do košíčkov a dali sušiť. V chladných mesiacoch si z nich uvaríme čajík.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje