• Oznamy školy

   • Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiakov platné od 15.8.2022 je možné posielať priamo cez EduPage cez Žiadosti/Vyhlásenia -> Pridať žiadosti / vyhlásenia ...

    Ak rodič nemôže vyhlásenie poslať online formou, môže si ho vytlačiť v ponuke: O škole -> Dokumenty a tlačivá -> Tlačivá na stiahnutie, prípadne oň môže požiadať triedneho učiteľa.

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkedny a sviatky sa nepočítajú).

     


    • Exkurzia v PLANTEX
     • Exkurzia v PLANTEX

      Dňa 30.10.2022 sa žiaci 3. a 4. ročníka v daždivom počasí vybrali na exkurziu do Veselého pri Piešťanoch. V záhradnom centre PLANTEX, ktoré nám dodáva školské ovocie, nás čakal náhradný program a tak sme nemali možnosť pozrieť si náučný chodník, ovocné sady a skladové priestory.

      V suchu a teple prednáškovej miestnosti sme sa dozvedeli o ceste jablka zo sadov až na náš stôl. „Jabĺčková pani“ nám porozprávala niečo o sadení stromov a kríkov, o starostlivosti o ne, škodcoch, ktorí ich ohrozujú, ale aj o možnostiach ochrániť ich pred mrazom. Vyskúšali sme si, koľko energie treba vydať na bicyklové smoothie.

     • Kolesománia v ŠKD

      Dňa 23. 09. 2022 sme v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice pre deti ŠKD v rámci Európskeho týždňa mobility športovú akciu ,,Kolesománia“. V rámci nej si deti precvičili svoje zručnosti v jazde na kolobežkách. Súťažili nielen v rýchlosti, ale aj v dodržiavaní bezpečnosti počas jazdy. Na konci akcie boli vyhodnotené deti z jednotlivých oddelení , ktoré jazdu na kolobežkách zvládli najrýchlejšie. Na záver si všetci pochutili na sladkej odmene – oblátke. Čo je však dôležitejšie? Ukázali sme si, že nielen autá a autobusy majú kolesá a že obyčajná kolobežka či bicykel pomáha prekonávať metre či kilometre zeleným spôsobom.

    • Oznam
     • Oznam

      Vážení rodičia,

      všetci v posledných dňoch sledujeme vývoj energetickej krízy na Slovensku, ale aj vo svete. Dotýka sa to nielen našich domácností, ale aj školstva. S nevôľou sledujeme rôzne návrhy vlády, ako sú znižovanie teploty v triedach, dištančné vzdelávanie v pondelky a v piatky, predĺženie vianočných prázdnin a mnoho iných. Niektorým sa pravdepodobne v najbližšom vykurovacom období nevyhneme, ale budeme sa snažiť ich využívať čo najmenej.

     • Pohybová gramotnosť

      Veľkým problémom súčasnej doby je pokles pohybovej aktivity detí, a preto sme deťom 1. stupňa chceli ukázať, že voľný čas môžu aktívne využiť jedným zo športov - turistikou.
      Počasie bolo 16.9.2022 na turistiku ako stvorené a vôbec nebol problém splniť cieť 10 000 krokov.

     • Návšteva Arboreta Semetín

      V utorok 13.9.2022 vycestovalo 31 štvrtákov a piatakov našej školy do Vsetína v Českej republike. Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v priestoroch Arboreta Semetín v rámci partnerstva mesta Vsetín s Trenčianskymi Teplicami a ich spoločného projektu s dotáciou z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, ktorý je zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 3. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje