• Pokyny

    • Vážení rodičia budúcich prvákov,

     dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis do 1. ročníka je naplánovaný v apríli 2024 za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa. Pred termínom zápisu je nutné zaslať vyplnenú elektronickú prihlášku. Na zápise prebehne overenie údajov zapísaného dieťaťa a zákonných zástupcov, tiež podpis prihlášky. Prihlášku nie je potrebné tlačiť.

     V rámci zápisu prebehne krátka prezentácia a prehliadka školy. 

     Podľa § 144 a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy písomné vyhlásenie - písomné vyhlásenie.

     V prípade problémov s podaním prihlášky kontaktujte riaditeľku školy Mgr. Lýdiu Pažítkovú mailom  skola @ ttzs.sk alebo na telefónnom čísle 0903 77 11 70 .

      

     Elektronická prihláška TU

     Písomné vyhlásenie TU

      

     Doplňujúce informácie:

     • pre overenie údajov si zo sebou prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa,
     • zápisu sa zúčastňuje každé dieťaťa, ktoré dovŕši vek 6 rokov do 31.8.2024,
     • zápisu sa zúčastňuje aj dieťa, ktoré pokračuje v predprimárnom vzdelávaní,
     • elektronickú prihlášku nie je potrebné tlačiť, k dňu zápisu si ju vytlačíme na škole,
     • konkrétnejšie informácie poskytneme s blížiacim sa termínom.