• Nadpis

    • Predseda:               Patrícia Kyselica 

     Podpredseda:         Mgr. Tatiana Beňová

     Pokladník:             Patrícia Kyselica

     Hospodár:              Mgr. Veronika Homolová

      

     Členovia:

     1.A   Mgr Elena Matuščinová, Mariana Mendelová

     1.B   Katarína Platková, Ing. Monika Konečná

     2.A   Ing. Katarína Majtánová

     2.B   Mgr. Henrieta Kozáček Miloňová, Mgr. Monika Psotná

     3.A   Mgr. Soňa Bezdedová, Bc. Veronika Dovičinová

     3.B   Mgr. Veronika Homolová,

     4.tr   Mgr. Libuša Sedláková, Monika Švajdleníková,

     5.tr    JUDr. Ivica Čelková, Patrícia Kyselica,  

     6.tr   Ing. Marián Takáč, Andrea Rýdza,

     7.tr   PhDr. Daniela Šebová, Zuzana Obdržalová,

     8.A   Ing. Andrea ŠrenkováMonika Kordošová,

     8.B   PhDr. Daniela Šebová,  Zuzana Hipčová,

     9.tr.  Ing. Katarína Kobzáková, Bc. Marianna Mendelová