• Nadpis

    • Predseda:               Mgr. Tatiana Beňová

     Podpredseda:         Patrícia Kyselica

     Pokladník:             Patrícia Kyselica

     Hospodár:              Zuzana Országhová

      

     Členovia:

     1.A   Ing. Katarína Majtánová

     1.B   Mgr. Henrieta Kozáček Miloňová, Mgr. Monika Psotná

     2.A   Peter Janík,

     2.B   Mgr. Veronika Homolová,

     3.     Mgr. Libuša Sedláková, Patrícia Kyselica,

     4.A  JUDr. Ivica Čelková,  Peter Kyselica,

     4.B   Patrícia Kyselica,  Mgr. Gabriela Rerich Mercellová,

     5.     Mgr. Martina Hellebrantová, Eva Adamcová,

     6.tr   PhDr. Daniela Šebová, Lucia Kočišíková,

     7.A   Mgr. Tatiana Beňová,  Ing. Andrea Šrenková,

     7.B   PhDr. Daniela Šebová,  Zuzana Hipčová,

     8.tr.  Ing. Katarína Kobzáková,

     9.tr.   Zuzana Országhová,