• Dnes je
  Utorok 29. 11. 2022
  • december 2022
    • 10
    • So
    • Vianočné trhy
    • 10. 12.
     11:00-15:00
    • Iná udalosť
  • november 2022
    • 16
    • St
    • Vianočné pohľadnice
     II.A
    • 16. 11.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 10
    • Št
    • Triednická hodina
     IV.
    • 10. 11.
     6
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 07
    • Po
    • Správanie sa žiakov počas prestávok. Osobnostný a sociálny rozvoj. 9. Poriadok v aktovke, čistota kníh a zošitov – hodnotenie. ENV 10. Starostlivosť o čistotu tela, chrupu, oblečenia – OŽZ 11. Dochádzka, administratívne práce. Vyhodnotenie správania, dochádzky a učenia v 1. štvrťroku.
     I.B
    • 7. 11.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 02
    • St
    • Dotazník pre žiakov: Ako sa cítim v mojej triede
     III.A
    • 2. 11.
     6
    • Hodina s triednym učiteľom