• Dnes je
  Pondelok 3. 10. 2022
  • september 2022
    • 26
    • Po
    • Vzťahy medzi žiakmi - tolerancia a rešpekt k spolužiakom
     II.B
    • 26. 9.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 19
    • Po
    • Práva a povinnosti žiaka
     I.A
    • 19. 9.
     6
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 16
    • Pi
    • Teplické pero
     VI., VII., VIII.A, VIII.B, IX.
    • 16. 9.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 14
    • St
    • Organizácia vyučovania - naše pravidlá.
     II.A
    • 14. 9.
     5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 07
    • St
    • Poučenie o BOZP, školskom poriadku a šetrení elektrickou energiou.
     III.A
    • 7. 9.
     6
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 06
    • Ut
    • Poučenie o školskom poriadku, o správaní a bezpečnosti počas vyučovania
     I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV., V., VI., VII., VIII.A, VIII.B, IX.
    • 6. 9.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom