• Oznamy školy

     • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z domova

      Naša škola sa zapojila do Mikulášskej zbierky sladkostí, pre detský domov v Trenčíne v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar. Pomôžte a prispejte niečím sladkým pre deti a vyčarujte tak úsmev deťom, ktoré pomoc potrebujú.
      Zbierka prebieha od 22.11. - 2.12.
      Potom si Mikuláš príde sladkosti vyzdvihnúť, aby mohol urobiť balíčky práve z Vašich darov.
      Sladkosti budeme zbierať vždy v stredu a v piatok cez veľkú prestávku do mikulášskej krabice.
      Za vašu pomoc Ďakujeme v mene všetkých obdarovaných detí :)

     • Oznam

      Od štvrtka 18.11.2021 (nasledujúcich 6-9 dní) bude školská jedáleň fungovať v obmedzenom režime z dôvodu personálnych obmedzení. Stravu nebudeme poskytovať externým stravníkom. Stravovať sa budú len žiaci 1. stupňa.

     • Pasovanie prvákov

      Dňa 9. 11. 2021 sa konalo na našej škole pasovanie prvákov. Slávnostné fanfáry privítali našu kráľovnú, ktorá sa prišla pozrieť na žiakov 1. A a 1. B triedy. Kráľovná veľmi pozorne sledovala celý program, aj to, ako Lienka Školienka tiež zatúžila chodiť do školy a naši milí prváci sa rozhodli, že jej budú pomáhať. Naučili ju zopár básničiek a ukázali jej, že sa prváckych povinností netreba báť. Keď prváci slávnostne zložili sľub, naša pani kráľovná sa rozhodla všetkých žiakov oboch prvých tried pasovať za prvákov. Medzi pozvanými hosťami boli aj naši kamaráti z 2. A a 2. B triedy v sprievode svojich pani učiteliek.

     • Do školy na zelených kolesách

      V piatok 5.novembra sa mohli žiaci ŽŠ Andreja Bagara zapojiť do výzvy – Do školy na zelených kolesách.

      Mnohí si výzvu zobrali k srdcu, neváhali, a aj napriek nepriazni počasia sa do školy dopravili na svojich bicykloch a kolobežkách, ktoré mohli slávnostne zaparkovať do nového prístrešku a stojiska určeného pre ne. Účastníkov výzvy sa nazbieralo veľa, a preto ich neminula sladká odmena.

     • Doprav sa do školy na zelených kolesách

      V piatok zober svoj bicykel alebo kolobežku a doprav sa do školy ekologicky. Pripoj sa aj ty k ostatným, ktorí to s ekológiou myslia vážne. Odmenou ti bude predovšetkým dobrý pocit, že si prispel svojim rozhodným činom k dobrej veci a určite ťa neminie aj malá sladká odmena.

      Chceš urobiť ešte viac? Zapoj sa aj do zelenej výzvy a príď do školy v zelenom tričku, mikine či košeli. Zelená je farba prírody a my chceme, aby sa naša škola stala priateľskou k prírode.

     • Oznam pre rodičov

      Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Základnej škole Andreja Bagara a na základe rozhodnutí RÚVZ postupne nariaďujeme karanténu žiakov jednotlivých tried.

      Od utorka 19.10.2021, kedy RÚVZ zosúladilo kritéria so Školským covid automatom, RÚVZ nariaďuje karanténu úzkym kontaktom (žiakom v triede) vtedy, ak je u žiaka pozitívny výsledok AG testu alebo PCR testu z MOMky. Ak ide len o pozitívny výsledok samotestu, ostáva v karanténe len konkrétny žiak a riadi sa pokynmi ošetrujúceho lekára. Výsledok AG testu vykonaného v MOMke je obratom. Čas oznámenia výsledkov PCR testov sa však veľmi líši, niekedy je známy po 4 hodinách a niekedy až 2 dvoch dňoch, ako napríklad v prípade žiaka z 5. triedy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 27. 11. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje