Navigácia

Trocha poézie nikoho nezabije

Jeseň je tu....

Čože sa to porobilo,
čo sa mohlo stať?
Slniečko je ustaté,
už nevládze hriať.
Mama vraví, že sa treba
lepšie obliekať.

Opadalo žlté lístie,
ľahlo si, že bude spať.
Milý vetrík ponúkol sa,
že ho bude kolísať.
Najprv zľahka šuští,
potom zrazu inú spustí:
„Poďte, deti, tancovať.“

V novembri nám cupky-lupky
padá dáždik na chalúpky.
Prší, prší, len sa leje,
zatvárajte okná, dvere.

Kontakt

 • Základná škola Andreja Bagara
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariát školy +421 0326552311
  jedálen +4210326552464
Počet návštev: 2223371

Piatok 16. 11. 2018

Lively English book children

 

Webstránka projektu: Slávni maliari medzi nami

Tu môžu žiaci a rodičia sledovať prácu ostatných krajín  v projekte

 

Mapa

OZNAMY

 • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila v spolupráci s CVČ do zberu gaštanov, ktoré budú v zimnom období slúžiť ako krmivo pre zvieratká. Vyzbierali sme viac ako 400 kg gaštanov, pričom víťaznou triedou sú tretiaci. Najlepšími jednotlivcami sú súrodenci Kahúnovci, ktorým patrí pochvala. Ujovi poľovníkovi ďakujeme za pekné ceny pre víťazov.

  Organizátor: M. Mercellová, CVČ, Text a foto: Z. Šlepecká

  .

 • Dňa 7.novembra 2018 sa na našej škole konali Tekvičkové slávnosti pre prvý stupeň. Veľká časť detí sa zapojila do súťaže o najstrašidelnejšiu masku, z ktorých boli vyhodnotené tri masky. Medzi tancami prebiehali rôzne hry, ktoré deťom prichystali žiačky 5.ročníka. Ku koncu sa vyhodnocovali najkrajšie vyrezávané tekvičky. O hudbu sa postarali chlapci z rozhlasového krúžku. Nálada bola výborná a všetci si akciu pochvaľovali.

 • V polovici októbra sa dvaja žiaci našej školy (Ján Strieška, Andrej Vaško) zúčastnili trojdňového vzdelávacieho kurzu „Ovocinárski experti“ v centre Zaježová. Do centra prišli žiaci z 11 škôl z celého Slovenska, aby sa naučili starať o ovocné stromy a aby zasadili pár stromčekov svojím školám. Veľa sa toho naučili o starých odrodách jabloní a hrušiek, dokonca aj o sadení a strihaní ovocných stromčekov. Počas troch dní im varili vegetariánsku stravu, ktorá bola obzvlášť chutná a zdravá. No okrem učenia vytvorili tiež priateľstvá s ostatnými účastníkmi akcie. Do trojdňového kurzu samozrejme nechýbala ani ochutnávka sušených a čerstvých plodov a návšteva čajovne, v ktorej ochutnávali rôzne druhy muštu z odlišných odrôd jabĺk. Žiaci sa tiež zúčastnili prechádzky s pomológom, ktorým im ochotne poukazoval všetky stromy v areáli centra Zaježová. Taktiež mali rôzne aktivity, pri ktorých sa viac oboznamovali s odrodami plodov. Posledný deň bol deň plodobrania a v centre sa uskutočnila výstava plodov, muštovanie, ochutnávka jabĺk a rôzne športové súťaže. Obaja naši žiaci boli veľmi radi, že sa zúčastnili tohto projektu, ktorý bude naďalej pokračovať a odporúčajú ho aj ostatným žiakom.

 • Aj tento školský rok naši prváci ukončili adaptačné obdobie na školské prostredie a povinnosti slávnostne – tradičnou akciou nazvanou PASOVANIE PRVÁKOV, ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2018 počas 3. vyučovacej hodiny na 1. stupni.

  Pani zástupkyňa Križanová privítala prvákov v rozprávke zvanej Škola a pán kráľ, ktorého úspešne stvárnil pán riaditeľ Šimun, pasoval kľačiacich prvákov školským pravítkom. Pasovaniu predchádzal krátky kultúrny program, ktorý prváci nacvičili spolu so svojimi pani učiteľkami. Pasovaní prváci zložili sľub, ktorým sa zaviazali, že budú dodržiavať školské pravidlá a správať sa tak, ako sa na žiakov patrí.

 • Projekt B.E.Z.

  V rámci projektu B.E.Z. tak sa dá žiť ekologicky, ktorý realizuje naša škola v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice, sme úspešne absolvovali 7 exkurzií: Gazdovstvo Uhliská, Čistička odpadových vôd v Trenčianskej Teplej, Mini ZOO v Dubnici nad Váhom, CVČ Včielka v Púchove, Zberný dvor v Trenčíne, Ekoučebňa ŠOP Nemšová a Zátoka pokoja v Trenčíne. Na exkurziách sa postupne vystriedali žiaci 1. – 5. ročníka.

  V týchto dňoch naši žiaci postupne absolvujú aj workshopy zamerané na spoznávanie prírody všetkými zmyslami. Tí, ktorí už mali možnosť zúčastniť sa workshopu, počas dvoch hodín si osvojili rôznorodé vedomosti o prírode formou zážitkového učenia.

 • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  V minulom týždni si žiaci na 1. stupni pripomenuli Svetový deň zdravej výživy a s pani učiteľkami sa zapojili do zaujímavých aktivít, z ktorých foto-zábery vám tu ponúkame:-)
  Deti, nezabúdajte, že po jabĺčku vás zúbky bolieť nebudú a navyše je výborné aj od smädu!))


  Spracovala: p. uč. Mgr. M. Gallová

 • Dńa 22.10.2018 sa v priestoroch školskej knižnice konalo školské kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny. 30 žiakov súťažilo v troch kategóriách. Počuli sme veľa krásnych i nových ľudových piesní. Ceny do súťaže zabezpečila Rada rodičov pri ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.

  Výsledky tu klikni

 • Benjamin Jakub Trokan a magnetické delo

  Benjamin Jakub Trokan, žiak 6. triedy sa v piatok dňa 19.10.2018 zúčastnil krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET v Partizánskom, kde pred porotou prezentoval svoj projekt Magnetické delo.
  Benjamin postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. 11 - 10.11.2018 na výstavisku INCHEBA v Bratislave.

  Držíme palce!

 • Koyšove Ladce

  Koyšove Ladce je prestížna celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, ktorú usporadúva obec Ladce v spolupráci s Ministerstvom školstva a Považskou knižnicou na počesť básnika Pavla Koyša. Na jubilejnom 20. ročníku tohto podujatia sa dňa 19. októbra 2018 mala možnosť zúčastniť aj naša škola, reprezentovaná žiačkou 8. ročníka, Lillian Rožánkovou. Žiacke sa podarilo získať ocenenie za výber diela, dramaturgiu a jazykový prejav v I. kategórii (žiaci základnej školy) za prednes básne Miroslava Válka : Z vody. Okrem ocenenia si odniesla množstvo pozitívnych zážitkov a podnetov na rozvoj v umeleckom prednese, ktorý ju odmalička zaujíma.

 • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším žiaci 2. A triedy spolu s p. učiteľkou privítali medzi sebou našu bývalú p. učiteľku Mgr. Danielu Nemcovú, ktorá si pre deti pripravila pestrú hodinu. Boli v nej aktivity zamerané na vzťahy k ľuďom okolo nás, situačné hry, rozhovory i rozprávanie o svojom detstve. Ani sme nezbadali ako rýchlo nám to všetko ubehlo a prišiel čas rozlúčiť sa.
  Všetci spolu sme za milú návštevu poďakovali a pekne sa rozlúčili. Našim milým starým rodičom sme ešte ozdobili darček, aby vedeli, že ich máme radi.
  Prajeme Vám milí starí rodičia pevné zdravie a veľa radostných chvíľ v kruhu svojich najbližších.

  spracovala: Mgr. M. Gallová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Andreja Bagara
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariát školy +421 0326552311
  jedálen +4210326552464

Fotogaléria