Navigácia

Trocha poézie nikoho nezabije


Opäť v škole

(Elena Čepčeková)

Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých,
do náručia zvoláva.

Vôňu poľa, šelest lesov
nesieme si v pamäti.
Teraz zas nám do lavice
jasné slnko zasvieti.

A pre pánov učiteľov
pozdrav z našej záhradky.
To sú kvietky, čo sme z jari
sami siali na hriadky.

Zazvoň krajom, naša pieseň,
nech zvie mesto, dedina,
že pre všetky šťastné deti
školský rok dnes začína.

Kontakt

 • Základná škola Andreja Bagara
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariát školy +421 0326552311
  jedálen +4210326552464
Počet návštev: 2146607

Utorok 18. 9. 2018

Lively English book children

 

Webstránka projektu: Slávni maliari medzi nami

Tu môžu žiaci a rodičia sledovať prácu ostatných krajín  v projekte

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 18.9.2018)
Nikolaj Karvai (IV.B)
Zajtra (Streda 19.9.2018)
Samuel Richtárech (VII.B)

Mapa

OZNAMY

 • Vo štvrtok 13. 9. 2018 sa prváci, tretiaci a štyria piataci zúčastnili exkurzie v Trenčianskej Závade na Gazdovstve Uhliská v rámci environmentálneho projektu Zelené oči. Ďakujeme realizátorom projektu za možnosť absolvovať aj takúto formu vyučovania.

  Text a foto: Z. Šlepecká

 • Dňa 13.9.2018 si žiaci Základnej školy Andreja Bagara pozreli tanečné vystúpenie tanečnej skupiny LEN TANEC z Novej Dubnice. Žiaci, ktorí mali chuť tancovať, mali možnosť naučiť sa niekoľko prvkov tanečného štýlu "freestyle".

  Napísala Lýdia Pažítková

 • Už v prvých dňoch nového školského roku sa vo všetkých triedach na 1.stupni uskutočnili aktivity k Medzinárodnému dňu gramotnosti. Učitelia sa so žiakmi venovali rozvoju finančnej i čitateľskej gramotnosti.

  Text a foto: Z. Šlepecká, L. Pažítková, P. Hrbáčiková

 • Dňa 3.septembra 2016 sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roka 2016 – 2017 v Základnej škole Andreja Bagara. Prítomným sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Jozef Šimún a oboznámil ich s programom a úlohami na nový školský rok. Predstavil nových pedagógov školy a to Mgr. Beatu Punovú, tr.uč, 1.B, Bc. Petronelu Hrbačikovú, tr.uč. IV.A, Mgr. Helenu Sadloňovú, tr.uč. IV.B, Mgr. Petru Bulkovú, tr.uč. VI. tr. a vedúcu školskej jedálne Miroslavu Chabadovú, ktorá zastupuje pána Štefana Pagáča počas PN.. Krátkym prejavom sa prihovoril aj primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty. V triedach prvákov sa uskutočnilo priateľské stretnutie primátora a prváčikov, ktorí dostali darček v podobe trička s názvom školy a s ich vlastným menom a priezviskom. Fotografie zhotovil p. Helebrand a p. Humaj - Klikni na video TU

 • Každý rok sa žiaci 7.ročníka zúčastňujú lyžiarskeho kurzu. Kurz prebieha v lyžiarskom stredisku SKI Čertov. Cieľom je úspešné zvládnutie zjazdu terénu oblúkmi.

  Zapísala Bajčíková

 • Žiaci našej školy absolvujú počas štúdia plavecké kurzy : 1. a 2. ročník prípravný plavecký kurz., 3. a 4. ročník základný plavecký kurz , 5.-9. ročník zdokonaľovací kurz. Kurz trvá desať hodín v jednom týždni. Žiaci sa učia plavecké spôsoby - kraul, znak, prsia, ponárať, plávať pod vodou, skákať do vody. Vďaka tomu na našej škole vedia všetci žiaci plávať. Prihlásiť sa môžete u p. Janíkovej

 • Oznamujeme stravníkom, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni v šk.roku 2018/2019, aby uvádzali pri platbách variabilný symbol, ktorý je pre každého stravníka jedinečný a nemenný.Tí stravníci, ktorí nestihnú uhradiť stavu do 31.8.2018 a chcú mať stravu 03.09.2018, sa môžu prísť osobne prihlásiť na odber stravy k vedúcej školského stravovania.Stravníkom, ktorí nebudú mať uhradenú stavu, ani nebudú osobne prihlásení, nebude 3.9.2018 (prípadne iné dni) strava vydaná.

  Prihláška na stravovanie pre žiakov ZŠ sa nachádza v priloženom súbore odkiaľ je možné si ju vytlačiť. Prihláška na stravovanie TU

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 v našej základnej škole sa uskutočnilo dňa 29. júna 2018 v telocvični školy.

 • Naša škola sa zapojila do projektu školských ovocných sadov. Touto cestou sme sa pripojili k ďalším 10 školám z celého Slovenska, ktoré sa pokúsia o zachovávanie starých odrôd ovocných stromov. Konkrétne jabloní a hrušiek. V priebehu projektu budú v areáli našej ZŠ vysadených 8 – 10 ovocných stromov. Projekt sa zameriava hlavne na oboznámenie dnešnej generácie s dedičstvom, zanechaným našimi predkami. Prvou časťou bolo vytvorenie akčného tímu v zložení: Mgr. Martin Škrovánek, Andrej Vaško (8. ročník) a Ján Strieška (7. ročník). Spomenutí sa zúčastnili exkurzie v sadoch v moravskom Hoštětíne a Novej Bošáci.

 • Už tradične organizuje MO MS v Trenčianskych Tepliciach v spolupráci so ZŠ Andreja Bagara na konci školského roku matičný beh. Tento rok sa uskutočnil už 6. ročník a bol zorganizovaný z príležitosti Roku slovenskej štátnosti. Žiakom 1.- 5. ročníka sa prihovorila predsedníčka MO MS v Trenčianskych Tepliciach pani Zuzana Frajková Ďurmeková. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení diplomami a knižnými cenami.

  Všetky deti podali skvelé výkony a patrí im a aj ich pani učiteľkám naša srdečná vďaka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Andreja Bagara
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariát školy +421 0326552311
  jedálen +4210326552464

Fotogaléria