• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  elektronická prihláška nahrádza papierovú podobu prihlášky do školy. 

  Najčastejšie chyby pri vypisovaní sú nasledovné: chybné krstné meno (píšte také, aké je v rodnom liste) , chybné rodné číslo (odpíšte z rodného listu) , chýbajúce telefónne číslo alebo email (píšte aktuálne číslo a aktívny mail), chýbajúce údaje o druhom zákonnom zástupcovi (uvádzajú aj rozvedení rodičia), trvalé bydlisko dieťaťa ( uvádzajte bydlisko uvedené v občianskom preukaze rodiča), bydlisko rodičia (aktuálna adresa, nemusí byť zhodná s trvalým bydliskom) a pod.

  Kontrolu údajov urobia triedne učiteľky v septembri na prvom stretnutí. 

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: