• Členovia

     • Zástupcovia zriaďovateľa
     •  Mgr. Miloš Lutka - predseda
     •  Ing. Marián Takáč
     •  Mgr. Adriana Koncová
     •  Mgr. Tatiana Draková
     •  
     • Pedagogickí zamestnanci školy
     • Mgr. Mária Jovanovičová
     •  Zuzana Janáková, MBA
     •  
     • Nepedagogický zamestnanec školy
     •  Anna Švecová
     •  
     • Zástupcovia rodičov
     • Pharm.Dr. Jana Sirotná - podpredseda
     • Mgr. Michaela Fedorová
     • JUDr. Ivica Čelková
     • JUDr. Katarína Martinková