• Rada školy

    • Aktuálne škola nemá funkčnú radu školy. Akonáhle sa zlepší pandemická situácia, uskutočnia sa voľby do rady školy. 

     VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY DO RADY ŠKOLY

     Doteraz pracovala rada školy v nasledujúcom zložení:

     • Zástupcovia zriaďovateľa
     •  Mgr. Miloš Lutka - predseda
     •  Ing. Marián Takáč
     •  Mgr. Adriana Koncová
     •  Mgr. Tatiana Draková
     • Pedagogickí zamestnanci školy
     • Mgr. Mária Jovanovičová
     •  Zuzana Janáková, MBA
     • Nepedagogický zamestnanec školy
     •  Anna Švecová
     • Zástupcovia rodičov
     • Pharm.Dr. Jana Sirotná - podpredseda
     • Mgr. Michaela Fedorová
     • JUDr. Ivica Čelková
     • JUDr. Katarína Martinková