• Voľné miesta na našej škole

    • 1. Učiteľ 1. stupňa pre základné školy

     Hľadáme učiteľa/ku 1. stupňa s nástupom od 1. septembra 2022. Uvítame aj absolventov VŠ. Vítaná je jazyková skúška z anglického jazyku, no nie je podmienkou.


     2. Učiteľ 2. stupňa, aprobácia slovenský jazyk a dejepis

     Hľadáme učiteľa/ku 2. stupňa s aprobáciu pre výučbu slovenského jazyka a dejepisu. Možný nástup je 1. septembera 2022. Vítaní sú aj absolventi VŠ.


     3. Učiteľ 2. stupňa pre výučbu predmetov geografia, informatika, prípadne občianska náuka.

     Hľadáme učiteľov, ktorí by vedeli na polovičný úväzok učiť uvedené predmety, prípadne boli ochotní s vlastnou aprobáciou pokryť výučbu uvedených predmetov na celý úväzok.


     Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu školy alebo na skola@ttzs.sk.