• Voľné miesta na našej škole

    • 1. Učiteľ 1. stupňa pre základné školy

     Hľadáme učiteľa/ku 1. stupňa s nástupom od 1. septembra 2022. Vítaná je jazyková skúška z anglického jazyku.


     2. Učiteľ 2. stupňa pre výučbu predmetov geografia, informatika.

     Hľadáme učiteľov, ktorí by vedeli na polovičný úväzok učiť uvedené predmety, prípadne boli ochotní s vlastnou aprobáciou pokryť výučbu uvedených predmetov na celý úväzok.


     Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu školy alebo na skola@ttzs.sk.