• Voľné miesta na našej škole

    •  Učiteľ 1. stupňa pre základné školy

     Hľadáme učiteľa/ku 1. stupňa s nástupom od 1. septembra 2023. Vítaná je jazyková skúška z anglického jazyku.

      

      

     Učiteľ 2. stupňa pre výučbu predmetov geografia, matematika, informatika.

      

     Hľadáme učiteľov, ktorí by vedeli na polovičný úväzok učiť uvedené predmety, prípadne boli ochotní s vlastnou aprobáciou pokryť výučbu uvedených predmetov na celý úväzok. Pracovná ponuka platí pre školský rok 2023/24.

      

     Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu školy alebo na skola@ttzs.sk.