• Základná škola Andreja Bagara získala v roku 2021 Akreditáciu Erasmus+. Akreditácia nám dáva možnosť jednoduchšieho čerpania grantov KA1, ktorý zahŕhňa mobility žiakov a učiteľov.

      

     V grante  KA1 2021 - 2022 sa zameriavame na oblasti rozvoja riadenia školy a budovania evniroprogramu na škole. Aby bola realizácia efektívnejšia, myšlinky Erasmus+ realizujeme v menších projektoch. V tomto roku to sú enviro projekty Ver mi, kompostujeme a Ako žiť zdravo a Zero Waste. Oba sú financované z grantovej schémy Zelené oči (TSK Trenčín).

     Mobility KA1 sú realizované nasledovne:

     Marec 2022 - mobility učiteľov - aktivita:  Pozorovanie pri práci, 7.-11.3.2022 v ZŠ TGM Moravské Budejovice, Česká republika

     Máj 2022 - skupinová žiacka mobilita, 16.-20.5.2022 v ZŠ s MŠ Sivice, Česká republika

      

      

     Pozrite si našu prácu v projektoch:  Ver mi, kompostujeme a Ako žiť zdravo a Zero Waste?

     klikni na obrázok