• Tabuľky dosiahnutých výsledkov

    • Priezvisko,

     meno, trieda

     Dátum a miesto konania súťaže

     Názov súťaže

     Úroveň, umiestnenie

     Žiaka

     pripravoval

     Jakub Medveď   Okresné kolo technickej olympiády 1. miesto  

     Andrej Valko

       1. miesto  
     Jakub Obdržal   Úspešný riešiteľ  
     Jakub Medveď   Krajské kolo technickej olympiády Úspešný riešiteľ  
     Andrej Valko   Úspešný riešiteľ  
     Adam Demko   Okresné kolo chemickej olympiády Úspešný riešiteľ  
     Andrej Jurica   Úspešný riešiteľ  
     Lucia Šuranská   Úspešná riešiteľka  
     Samuel Špaček   Úspešný riešiteľ  
     Simona Robotová   Úspešná riešiteľka  
     Katarína Zajacová   Okresné kolo biologickej olympiády Úspešná riešiteľka  
     Zoja Medovarská   Okresné kolo geografickej olympiády Úspešná riešiteľka  
     Karmen Žáčková   Okresné kolo olympiády z anglického jazyka Úspešná riešiteľka  
     Dominik Trepáč, 5. tr 10.11.2022 Školské kolo šachovej súťaže 1. miesto  
     Katarína Michalíková, 4. tr 2. miesto
     Kristína Kyselica, 5. tr 3. miesto
     Stela Múdra 8.11.2022 Školské kolo iBobor - kategória Kadet Úspešný riešiteľ Petra Bulková
     Margaréta Horňáková, 7. tr 8.11.2022 Školské kolo iBobor - kategória Benjamín Úspešný riešiteľ Petra Bulková
     Zoja Medovarská, 5. tr 7.11.2022 Školské kolo iBobor - kategória Bobrík Úspešný riešiteľ Petra Bulková
     Kristína Kyselica, 5. tr
     Viktória Kapustová, 5. tr
     Nela Marchevková, 5. tr
     Leo Hackenberg, 3. A 7.11.2022 Školské kolo iBobor - kategória Drobec Úspešný riešiteľ Zuzana Šlepecká
     Rebecca Eva Janík, 3. A
     Nina Tašárová, 3. B Lucia Pinďáková
     Teo Bezdeda, 3. B
     Veronika Trepáčová, 9. tr 20.10.2022 Teplické pero - poézia 1. miesto Zuzana Hoštáková
     Teo Michalík, 9. tr 20.10.2022 Teplické pero, st. kategória - próza 1. miesto Zuzana Hoštáková
     Martina Marčeková, 6. tr 2. miesto
     Andrej Valko, 8. A 3. miesto Zuzana Kočková
     Tadeáš Kyselica, 4. tr 20.10.2022 Teplické pero, ml. kategória - próza 1. miesto Erika Michalíková
     Nicolas M. Jandák, 4. tr 2. miesto
     Michal Matuščin, 2. A   Monika Gallová
     Anna M. Bilanská, 5. tr   Školské kolo súťaže Trenčianske hodiny, st. kategória 2. miesto  
     Dominik Bilanský, 4. tr 3. miesto Monika Gallová
     Rebeca PLATKO, 1. B   Školské kolo súťaže Trenčianske hodiny, ml. kategória 1. miesto Božena Štullerová
     Kristína KVASNICOVÁ, 1.A 2. miesto Mária Jovanovičová
     Teo BEZDEDA, 3. A 3. miesto Zuzana Šlepecká

     Viktória

     HOLÁ

     21.10.2022

     Považská Bystrica

     Recitačná súťaž Koyšove Ladce

     1. miesto

      

     Ján

     STRIEŠKA, 8. tr

     5.2.2019

     Nové Mesto n/V.

     Krajské kolo technickej olympiády

     Úspešná reprezentácia

     Marta Adameová

     Matúš

     HANUŠČIN, 9. tr

     Ján

     STRIEŠKA, 9. tr

     Kategória A

     28.11.2019

     Trenčín

     Okresné kolo technickej olympiády

     1. miesto

     Marta Adameová

     Jakub

     HANUŠČIN, 9. tr

     Samuel

     ŽATKO, 7. tr

     Kategória B

     1. miesto

     Ján

     STRIEŠKA, 9. tr

     Kategória A

     5.2.2020

     Nové Mesto n/V.

     Krajské kolo technickej olympiády

     3. miesto

     Marta Adameová

     Jakub

     HANUŠČIN, 9. tr

     Samuel

     ŽATKO, 7. tr

     Kategória B

     4. miesto

     Samuel

     ŽATKO, 9. tr

     Kategória A

     25.11.2021

     Trenčín

     Okresné kolo technickej olympiády

     3. miesto

     Marta Adameová

     Veronika

     TREPÁČOVÁ, 8. tr

     Andrej

     VALKO, 7. tr

     Kategória B

     1. miesto

     Andrej

     VALKO, 7. tr

     Kategória B

     3.2.2022

     Krajské kolo

     1. miesto

     Marta Adameová

      

      

     Pôvodná staršia tabuľka z predchádzajúcej verzie bez dátumov dosiahnutia úspechu.