• Tabuľky dosiahnutých výsledkov

        • Nová tabuľka dosiahnutých výsledkov žiakov

          Pôvodná staršia tabuľka z predchádzajúcej verzie bez dátumov dosiahnutia úspechu.