• Organizácia prevádzky ŠKD

     • Na základe opatrení Covid 19 bude ŠKD prvé tri týždne fungovať v upravenom režime:

      - ranný klub je otvorený pre deti  1. a 2. ročníka v čase od 6.30 – 7.30 hod

      - popoludňajší klub je pre deti  1.-3. ročníka  v čase po vyučovaní do 16.00 hod

      - deti  4. ročníka nastupujú do ŠKD až v októbri

      - 2.9.2020 nebude fungovať ŠKD

     • Začiatok školského roka 2020/2021 pre žiakov 2. - 9. ročníka

     • Slávnostné otvorenie školského roku sa bude konať v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Je potrebné dodržiavanie nasledovných opatrení :

      - vstup do školy je  9.50 -  10.00 hod

      - žiaci 1. stupňa vstupujú do školy hlavným vchodom

      - žiaci 2. stupňa vstupujú do školy bočným vchodom (schodiskom pri telocvični)

      - do školy vstupujú len žiaci s ochranným rúškom, dodržujú rozostupy, vstupujú priamo do tried

      - každý žiak musí priniesť vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktorý odovzdá triednemu učiteľovi

      - predpokladaný koniec je o 11.00 hod, prihlásení stravníci idú na obed