• Ukončenie školského roka
     • Ukončenie školského roka

     • Posledný júnový deň v škole sa niesol v znamení slávnostného ukončenia školského roka 2022/2023. Program moderovala Lýdia Pažítková - učiteľka poverená riadením školy.

      Na úvod zaznela štátna hymna SR. Primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková poďakovala učiteľom za vykonanú prácu a popriala deťom pekné prázdniny. Žiaci prvého ročníka si pripravili krátky kultúrny program v spolupráci so školským klubom. Ich vystúpenie publikum ocenilo veľkým potleskom. Najlepší žiaci so školským prospechom, športovými, literárnymi a umeleckými úspechmi boli odmenení cenami od primátorky mesta a knihami od Rady rodičov pri ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach.

      Žiakom deviatej triedy, ktorí ukončili školskú dochádzku na našej škole, prajeme veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní na stredných školách.

      Všetkým prajeme krásne prázdniny, veľa slnka, bezstarostný oddych. Dajte na seba pozor pri letných aktivitách a načerpajte dostatok energie do nového školského roka.