• Športová akadémia Mateja Tótha

     • Dňa 27. júna 2023 sme slávnostne ukončili celoročný športový projekt, ktorý bol zameraný na všestranný pohybový rozvoj detí, ktoré sa pravidelne dva razy do týždňa zúčastňovali tréningov. Krásne je, že vďaka športu vznikli medzi deťmi aj nové priateľstvá. Okrem športovania sa deti učili navzájom rešpektovať sa a pomáhať si. Verím, že láska k športu im pretrvá aj do ďalšieho školského roka. 

     • Ochrana človeka a prírody - OČAP - teoretická časť

     • Dňa 26. júna 2023 žiaci 1.stupňa ZŠ absolvovali teoretickú časť OČAP. Pre našich žiakov boli pripravené štyri stanovištia: dopravné ihrisko, zdravotná príprava, armáda a hasiči. O tom, čo všetko absolvovali a v čom si naši žiaci zlepšili svoje vedomosti a zručnosti ukazujú priložené fotografie.

     • Druháci na výlete

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Druháci na výlete.

      Dňa 22.6. sa triedy 2. A a 2. B vybrali na výlet do Bojníc, ktoré práve v tomto čase žijú rozprávkami. Sme radi, že slniečko sa na nás usmievalo, a tak nám nič k dobrej nálade nechýbalo. V priestoroch Bojnického zámku sme videli tri úžasné rozprávky: Žabý princ, Pyšná princezná a O 12 mesiačikoch, ktoré okrem toho, že ladili s prostredím boli aj vynikajúco umelecky spracované. Kráľovi času sme odovzdali 3 svetielka, ktoré symbolizujú ľudovú múdrosť a poučenie ukryté v každej rozprávke. Zo zámku sme sa vybrali do areálu sokoliarov Aquila, kde sme videli niekoľko dravých vtákov, od výra obyčajného až po orla skalného.


      Ďakujeme všetkým, ktorí sa o náš výlet akoukoľvek formou pričinili.))
      Všetkým prajeme pekné leto!

      p. uč. Mgr. M. Gallová, p. uč. Mgr. L. Pažítková

     • Šampionát v písaní na PC

     • V dnešnej dobe počítačov a moderných technológií je priam nevyhnutnosťou vedieť rýchlo a presne písať na klávesnici počítača „všetkými desiatimi“.  Presne po roku – 30. mája 2023 si  túto zručnosť prišli overiť na 9. ročníku nášho šampionátu v písaní na PC žiaci II. stupňa.

      Víťazkou sa stala Lucka Šuranská s výborným výkonom 2 145 čistých úderov. Druhé miesto s počtom úderov 2 027 patrí Nicol Kňažekovej. Tretie miesto obsadil Nikolas Zajac – počet čistých úderov bol 1923. Štvrté miesto patrí Teovi Michalíkovi a piate Eduardovi Korlovi.

      O týždeň neskôr prebehol triedny šampionát v 5. triede. Víťazom sa stal Šimon Košík, druhé miesto obsadila Kristínka Kyselica, tretie miesto patrí Zojke Medovarskej, štvrté miesto Kristínke Husárovej a piate Alexovi Koníčkovi.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Text a foto: A. Švecová

       

     • Seminár finančnej gramotnosti

     • Aj v roku 2023 sa naša škola zúčastnila projektu  "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

      Na seminároch sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Tí mali možnosť precvičiť si nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia  rodinného rozpočtu a pochopiť základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

      Merateľným ukazovateľom úspešnosti seminárov by mohla byť úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala na úrovni 78 %. Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli:)))

      Lektor: Lacková

      Zlatá tehlička,o.z.

      Vstup= 57,24%     Výstup= 77,5%

      Najlepší žiaci: 

      100%= Demko Adam

      95%= Raučinová Ema

       

     • Splav Váhu - školský výlet 8.B

     • Dňa 13.6.2023 sa žiaci 8.B vybrali na svoj športový koncoročný výlet. Ráno ich zobudilo slnečné počasie, ktoré ich sprevádzalo po celý deň. Žiaci si na výlete užili dostatok slniečka, sviežej vody, raftu i krásnej prírody. Splav Váhu ukončili super opekačkou. Verím, že tento koncoročný výlet bude pre ôsmu B nezabudnuteĺným zážitkom.

      Ďakujeme vodáckemu klubu Ilava za super deň!

     • Tenis do škôl – tenisová príprava

     • Aj v tomto roku 2022/23 absolvovali prváci ZŠ Andreja Bagara všeobecnú športovú prípravu zameranú na tenis. Každú stredu počas celého roka poctivo trénovali, učili sa a rozvíjali svoje pohybové schopnosti. Celá snaha vyvrcholila v stredu 14.6.2023 na Baračke, kde absolvovali športový program, zahrali si na skutočnom kurte. Z rúk primátorky dostali za výborné výkony krásne diplomy, darček a sladkosť.

       „ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice“, ako hlavný odborný garant s kvalifikovanými trénermi, ale aj s pomocou učiteliek sa počas celého roka snažili odovzdať deťom to najlepšie. Hlavným cieľom bolo oboznámiť deti so základnými zručnosťami tenisu, rozvíjať jemnú motoriku, ktorá je v tenise základným predpokladom správneho prevedenia techniky úderov. Ďalším cieľom a rovnako dôležitým je u deti budovať pozitívny vzťah k športovaniu, ako životnej filozofii. Formou pohybových hier a súťaží sa deti prirodzene posúvajú dopredu, buduje sa vzájomný rešpekt a správanie sa v duchu fair-play. 

      Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, učiteľkám, trénerom, ale aj študentom zo Súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych Tepliciach. Veľká vďaka patrí Mestu Trenčianske Teplice za finančnú podporu projektu. Bez tejto pomoci mesta, by pravdepodobne väčšina týchto detí nikdy nemala možnosť absolvovať takéto tréningy. 

      Ďakujeme za naše deti! 😊  

      Daniel Ježík, organizátor podujatia 

     • Školský výlet 3. ročníka

     • Žiaci 3.A a 3.B sa 14.6.2023 vybrali na koncoročný výlet na Oravu. Prvú zastávku mali v Starej Bystrici, kde si pozreli turistickú atrakciu Slovenský orloj. Ďalej nasledovala Oravská lesná železnica, ktorá je jednou z mála zachovaných  úzkorozchodných úvraťových železníc na svete a je unikátnou technickou pamiatkou. Jazda vláčikom s rozprávkovými postavičkami v nádhernej oravskej prírode sa deťom veľmi páčila. Najväčšou atrakciou nášho výletu bol Oravský hrad, ktorého prehliadku nám nemohlo pokaziť ani počasie, ktoré sa snažilo nás obrať o zážitok búrkou. Keď sme vyšli z hradu, opäť sa na nás usmievalo slniečko. Na náš výlet budeme dlho spomínať.

      triedne učiteľky

     • Výlet siedmakov 5. - 6.6.2023

     • Dňa 5.6.2023 sa nám začal napínavý školský výlet. Aj keď sme kvôli nepriazni počasia nemohli ísť na kúpalisko Zelená žaba, užili sme si veľa zábavy, pobyt v prírode a čas so spolužiakmi. 

      Prešli sme sa popri Omšenskej priehrade do Omšenia a späť. Cestou sme pozorovali divé kačice. V Omšení sme uhasili smäd zaslúženou kofolou. Po návrate do Teplíc sme opekali na školskom dvore. V telocvični sme hrali loptové hry, Kristián a Tamara sa postarali hraním na gitaru o kultúrny program na večer. Noc v škole bola vzrušujúca, bol to zážitok pre celú triedu. 

      Tamara

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 27.3.2023 si 38 žiakov z 1.stupňa a 53 žiakov z 2. stupňa preverilo svoje vedomosti z matematiky v súťaži Matematický klokan. Pretože o súťaž je na celom Slovensku veľký záujem, na výsledky a vyhodnotenie sme si museli počkať trošku dlhšie, ale oplatilo sa. Úspešnými riešiteľmi súťaže sú:

      Annamária Raučinová, 1.A

      Filip Varga, 2.A

      Amina Padalka, 2.B

      Maximilián Gračko, 3.B

      Ladislav Halász, 3.B

      Matúš Komárek, 6.trieda

      Tamara Vargová, 7.trieda

      Ostatní súťažiaci získavajú účastnícky diplom. Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Sladké potešenie

     • Pri príležitosti MDD boli všetci žiaci našej školy pozvaní na zmrzlinu podľa vlastného výberu v ZMRZLINE GIRANDOLA. Za zmrzlinu a čokolády pre deti ďakujeme pani primátorke Mgr. Zuzane Frajkovej Ďurmekovej.

     • Matičný beh

     • Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice zorganizoval 1.6.2023 pri príležitosti MDD každoročný Matičný beh pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Beh sa uskutočnil aj v rámci osláv 160. výročia založenia Matice slovenskej. Deti sa po krátkej rozcvičke, príhovore organizátorov a úvodných pokynoch rozdelili do 4 kategórií  podľa ročníkov. Prváci a druháci si odbehli 200 m a starší tretiaci a štvrtáci bežali 400 m. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli krásne knižné ceny, diplomy a pexeso.

      Ďakujeme zástupcom Matice slovenskej za príjemne strávené dopoludnie a tiež za magnetické pexeso o štúrovcoch, ktoré darovali do našej knižnice.

      Text a foto: Z. Šlepecká