• Eľkoninova metóda
     • Eľkoninova metóda

     • V rámci prípravného obdobia sa naši prváčikovia oboznamujú v rámci vyučovacích hodín čítania a písania s metódou fonematického uvedomovania  - Eľkonin, ktorú vyučuje školská špeciálna pedagogička Mgr. Jana Marčeková. Na vyučovacích hodinách žiaci pracujú so šlabikárom plným rozprávkových bytostí a každá z nich im predstaví niečo nové o slovách, hláskach, slabikách, dĺžňoch a aj o chybách, ktoré sa niekedy vyskytnú. Táto metóda formuje u žiakov mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Žiaci prostredníctvom nej nadobudnú nové znalosti o jazyku a rozvinú svoj jazykový cit. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina je odporúčaný MŠVVaŠ ako didaktický materiál.

      Zapísala: Lýdia Pažítková

       

    • O2 ŠAMT
     • O2 ŠAMT

     • Vďaka finančnej podpore Mesta Trenčianske Teplice bude v našej škole už 3. rok pôsobiť O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Skúsenosť so športovaním v ŠAMT má uz 40 žiakov našej školy a v tomto školskom roku pribudnú ďalší. Tešíme sa, že sme súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej a mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave majú naši žiaci z akadémie možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu.

      Zapísala: Lýdia Pažítková

     • Tretiaci po stopách tretiakov

     • Dňa 13.9.2023 sa žiaci tried 3.A a 3.B stali na chvíľu stopármi- detektívmi. Nakreslené šípky na chodníku naznačovali nielen smer cesty hľadania, ale naznačovali aj ukryté topografické značky a rozvešané stužky, ktoré najskôr 3.B doviedli na pešiu zónu kúpeľného mesta. Tu sa úspešne našli "stratené deti" z 3.A. Za odmenu sme sa všetci osviežili zmrzlinkou a oblátkou. 

      Pódium nám poslúžilo ako učebný priestor v teréne. Vysvetlili sme si, čo je to anketa, na čo nám slúži a naučili sa, ako ju realizovať. Zopakovali sme si pár "čarovných slov", ktoré nám pomôžu pri oslovovaní okoloidúcich ľudí. Deti to bravúrne zvládli, za čo sme dostali pochvalu od samotných oslovených ľudí.

      Nakoniec sme výsledky ankety prepočítali a dostali sa k zaujímavým výsledkom. Napríklad sme zistili, že dospeláci ako deti jedli najradšej palacinky a rezne, najradšej pili kakao, svoj voľný čas trávili vonku s kamarátmi a skoro všetci prečítali knihu Pippi Dlhá pančucha.

      Cestou späť sa "stratili béčkari" a 3.A sa potrápila hľadaním ich ukrytých stôp. Našťastie všetko dopadlo dobre a šťastné deti prišli do cieľa.

      Mgr. Erika Michalíková, Mgr. Denisa Križanová

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • Využijúc krásne počasie, vybrali sa 13. 9. žiaci 1. stupňa spolu s pani učiteľkami na účelové cvičenie zamerané na rozvoj zdravého životného štýlu, turistiku a hlavne pobyt v prírode. Naši najmenší prváci sa vybrali do parku, kde obdivovali krásu vzácnych stromov. Turistike a hrám v prírode sa venovali druháci a štvrtáci, ktorí sa dostali až k Medovým lúkam. Tretiaci tento deň využili na anketu medzi ľuďmi v meste a stopovali trieda triedu.

      Veríme, že všetci si užili krásny slnečný deň.

      Zapísala: Z. Šlepecká

    • Deň gramotnosti 2023
     • Deň gramotnosti 2023

     • Každý rok si 8.9. pripomíname Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sme v tomto školskom roku zamerali na rozvoj prírodovednej gramotnosti našich žiakov na 1.stupni. Pod vedením pani učiteliek si žiaci formou zážitkového učenia rozšírili vedomosti o liečivých rastlinách, stromoch a kvetoch. 

      zdroj obrázka: https://cdn.cdnparenting.com/articles/2021/09/06112246/2012561198.jpg

     • Deň gramotnosti v treťom ročníku

     • V piatok 8.9.2023 prišli tretiaci do školy trochu netradične, niesli si gumáky a košíky. Nešli sme do lesa na jahody, ale spoločne sme sa vybrali zbierať liečivé byliny. Ich názvy všetky deti dobre poznali, ale prekvapilo nás, že rastú všade okolo nás a berieme ich ako samozrejmosť v tráve. Rebríček, ďatelinové kvietky, materinu dúšku, skorocel, nátržník a mätu sme našli za školou, natrhali si ich do košíčkov a dali sušiť. V chladných mesiacoch si z nich uvaríme čajík.

      Okrem toho sme sa v tento deň, venovaný prírode, naučili niečo o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie. Spoločne sme si zasúťažili a najlepšie skupinky dostali drobné odmeny. A aby sme podporili ekologické správanie a myslenie ľudí, obliekli sme sa do zelenej farby. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili.

       

       

     • OZNAM ŠKD

     • Prevádzka ŠKD v školskom roku 2023/2024:

      - ranný klub       6:30 h -   7:35 h

      - po vyučovaní 11:25 h - 16:00 h

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • Po dvoch mesiacoch prázdnin si opäť žiaci ZŠ Andreja Bagara sadli do školských lavíc. Všetkým žiakom želáme, aby bol nastavajúci školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov a zážitkov.