• Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
     • Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

     • Dňa 24.09.2020 sa naši žiaci 6.ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej a geografickej exkurzie v Uhrovci, kde sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Z Uhrovca sme sa presunuli na Jankovo vŕšok k Pamätníku SNP, dozvedeli sa o živote a činnosti partizánov počas 2. svetovej vojny v Múzeu Partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou. Z výletu sme sa vrátili obohatení o nové vedomosti a zážitky.

    • Hlasovanie za náš PLATAN
     • Hlasovanie za náš PLATAN

     • Naše mesto prihlásilo náš vzácny strom PLATAN JAVOROLISTÝ do celoslovenskej súťaže Strom roka 2020, ktorý každoročne vyhlasuje nadácia Ekopolis. Žiaci našej školy sa spolu s učiteľmi zapojili do hlasovania, aby pomohli nášmu stromu vyhrať. Všetci vyplnili hlasovacie lístky. Žiaci 1.stupňa prispeli aj aktivitami do súťaže pre školy.

      Milí rodičia, prosíme Vás, zahlasujete aj Vy za NÁŠ STROM! Potrebuje našu pomoc!

      https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti/platan_javorolisty_trencianske_teplice

      Držíme mu palce!

      Text: Z. Šlepecká

    • SEMAFOR COVID 19
     • SEMAFOR COVID 19

     • Od 2.9.2020 sa bude škola riadiť nasledovným manuálom v podobe "školského semaforu".Tu kliknúť na jednotlivé obrázky

    • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",
     • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",

     • Základná škola Andreja Bagara sa zapojila k výzve  Mesta Trenčianske Teplice do akcie s názvom „Vezmi si ma!", ktorá je zameraná na čistenie mesta a okolia od voľne pohodených odpadkov. Akciu zastrešuje firma Envi-pac a je vyhlásená na Svetový čistiaci deň - 19.9.2020.

      K tejto výzve sme sa zapojili už dňa 14. septembra 2020 keď sa uskutočnila brigáda pri upratovaní okolia školy, ako napríklad školské ihrisko, amfiteáter, priestor pred školou a ihrisko pre deti

    • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti
     • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti

     • Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Naši žiaci na 1 stupni pod vedením svojich pani učiteliek oslávili tento deň aktivitami na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Atmosféru v triedach vám priblížia fotografie.

    • Otvorenie školského roka 2020 -2021
     • Otvorenie školského roka 2020 -2021

     • Školský rok 2020/21 bol otvorený v stredu 2. 9. 2020 o 10:00 hod. Z dôvodu mnohých opatrení a odporúčaní sa nekonala zvyčajná slávnosť otvorenia šk. roka. Vo svojich triedach boli privítaní naši prváčikovia, ktorých privítali mimo svojich triednych učiteliek aj pán riaditeľ, primátorka mesta a ďalší hostia. Prváčikom boli odovzdané milé darčeky. Samozrejme celá táto udalosť sa konala s nasadenými rúškami. Z akcie prinášame fotoreportáž: Foto Karol Humaj.