• Náš partner v projektoch eTwninning a Erasmus

     • Našim dlhoročným partnerom v projektoch eTwninning a Erasmus je Základná škola s  materskou školou v Siviciach. Je malá dedinka v tesnej blízkosti Brna. Škola je rodinného typu s krásnou pozíciou školy a zaujímavou architektúrou. Škola prešla rekonštrukciou a môže sa popýšiť krásnym šatom zvonka i z vnútra.
      Pozrite si nasledujúcu správičku ČT a sledujte, ako naši partneri zvládajú vyučovanie počas pandémie. Aj touto cestou posielame pozdravy pánovi riaditeľovi, PaedDr. Pavlovi Vrtělovi.
      Link: https://youtu.be/FjgP_wCelBA

     • Projekt "Čítame radi"

     • Z prvých kníh zakúpených z projektu na rozvoj čitateľskej gramotnosti "Čítame radi" sa uskutočnila v školskej knižnici malá výstava. Žiaci si mohli v knihách polistovať, aspoň troška počítať a vybrať si, čo by chceli ešte do konca školského roka prečítať. Po jarných prázdninách sa spoločne so svojimi triednymi učiteľkami budú novým knihám na hodinách literatúry venovať a budú o obsahu kníh diskutovať.

      Akú mali radosť deti z nových kníh, vidieť na ich tvárach, i keď sú zakryté rúškami.

      Zapísala: Lýdia Pažítková

      Aj my čítame radi, prikladáme zopár fotiek našich čitateľských denníkov... 4. A  ))


    • Karnevalové vyučovanie
     • Karnevalové vyučovanie

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami si prváci spríjemnili vyučovanie - obliekli sa do karnevalových masiek a aspoň na chvíľu zabudli na náročné obdobie, kvôli ktorému sa tento rok tradičný fašiangový karneval nemohol uskutočniť. Radosť detí bola veľká, hoci úsmevy na fotografiách nie je vidieť. Starší žiaci (4.B) sa karnevalovej téme venovali na pracovnom vyučovaní. Viac prezradia fotografie.

      Želáme všetkým pokojné prázdniny a dúfame, že sa po nich vrátime zdraví k prezenčnému vyučovaniu.

      Text: Z. Šlepecká