• Vesmír očami detí 2021
     • Vesmír očami detí 2021

     • Naši žiaci sa každý rok radi zapájajú do výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí”. V tomto školskom roku medzi ocenenými prácami je i výkres od nášho žiaka Krištofa Kováča zo 4.B triedy. Súčasná situácia, žiaľ, nedovolila usporiadať tradičnú výstavu súťažných prác v Trenčíne, preto Krištofkovi priniesli odmenu osobne zamestnanci z Trenčianskeho osvetového strediska. 

      Krátke video s vyhodnotením súťaže nájdete tu:Vesmír očami detí

    • Ocenení maliari
     • Ocenení maliari

     • Aj keď  neskoro, ale predsa sme ocenili najúspešnejších autorov našich výtvarných diel, ktoré tvoria galériu víťazných prác projektu Slávni maliari medzi nami. Erasmus+ v podobe programu spolupráce škôl končí, no zapojili sme sa do novej výzvy v podobe Akreditácie.

      Akreditácia nám otvára cestu k jednoduchšiemu čerpaniu grantov programu KA1 na sedem najbližších rokov. Vďaka tomu sa už čoskoro dostanú ďalšie deti do partnerských škôl v Európe. Držte nám palce, nech sa nám darí tak ako doteraz.

      Blahoželáme úspešným Erasmákom a veríme, že o nich ešte budeme počuť  v budúcnosti cez umeleckú tvorbu či inú tvorivú činnosť. Nech je toto len úspešný začiatok.