• Slávnostné ukončenie školského roka 2020 - 2021

     • Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutočnilo v stredu 30.6.2021  o 9.30 hod. v amfiteátri školy. Prinášame fotoreportáž z uvedenej akcie. S príhovorom k prítomným a poďakovaním  vystúpila riaditeľka Základnej školy Andreja Bagara pani Mgr. Denisa Križanová a potom sa prihovorila aj primátorka Mesta Trenčianske Teplice pani Zuzana Ďurmeková Frajková. Akciu ukončenia školského roku moderovala zástupkzňa riadiotelky pani Mgr. Elena Matuščinová. Naši prváčikovia si pripravili krátky program, za ktorý im prítomní z vďačnosťou zatlieskali. Na záver sa so školou a prítomnými rozlúčili naši deviataci krátkym vystúpením.

      Ocenení boli neslednovní žiaci:

      2.T Tadeáš Kyselica

      za výborné vyučovacie výsledky a vzorné správanie

      2.T Nella Laššová

      za výborné vyučovacie výsledky a vzorné správanie

      3.A Lukáš Dorušinec

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3A Filip Čelko

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3A Ema Blahová

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3B Zoja Medovarská

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a výborný prospech

      3B Kristína Kyselica

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a výborný prospech

      4A Matúš Komárek

      za reprezentáciu školy v súťažiach

      4A Martin Hellebrand

      za reprezentáciu školy v súťažiach

      4B Aneta Pinďáková

      za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy  vo vedomostných súťažiach

      6A Jakub Kuťka

      za reprezentáciu školy a umiestnenie sa v matematickej súťaži

      6A Filip Šrenk

      za reprezentáciu školy a umiestnenie sa v matematickej súťaži

      7T Viktória Holá

      za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach, pomoc pri projekte a výborný prospech

      7T Veronika Trepáčová

      za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach, pomoc pri projekte a výborný prospech

      8T Peter Takáč

      za 1.miesto v okresnom kole Pytagoriády

      9A Frederik Blaho

      za reprezentáciu školy v súťažiach a vzorné správanie

      9A Andreas Nosál

      za reprezentáciu školy v informatických súťažiach

      9A Oliver Trúnek

      za výborný prospech a za vzorné správanie

      9A Michal Jakubec

      za ochotu pomáhať

      9A Filip Greguš

      za reprezentáciu školy v súťažiach  a vzorné správanie

      9B Matúš Kováč

      za reprezentáciu školy v súťažiach, za vzorné správanie a výborný prospech

      9B Martin Valko

      za reprezentáciu školy v súťažiach, za vzorné správanie a výborný prospech

    • OČAP v 1. ročníku
     • OČAP v 1. ročníku

     • V rámci teoretickej časti Ochrany človeka a prírody prváci absolvovali besedu s náčelníkom Policajného zboru SR pplk. Brezovákom a pani policajtkou. Deti sa oboznámili s prácou policajtov, ale hlavne s pravidlami bezpečnosti pomocou krásneho pracovného zošita Póla radí deťom. Veľmi pekne ďakujeme za besedu i darčeky, ktoré deti dostali.

      V druhej časti nás navštívili záchranári  Špeciálnej kynologickej záchrannej služby, ktorí porozprávali o práci so psami-záchranármi a tiež umožnili deťom vyskúšať si simulovanú záchrannú akciu, kedy deti  zachraňovali stratenú a zranenú spolužiačku.

      Veľmi pekne ďakujeme rodičom i príbuzným našich žiakov za ochotu prísť do školy porozprávať o svojej záslužnej práci.

      Text a foto: Zuzana Šlepecká

    • Slávnostné mašličkovanie deviatakov
     • Slávnostné mašličkovanie deviatakov

     • Dňa 22. 6. 2021 sa žiaci 9.A a 9. B lúčili so svojou základnou školou. P. riaditeľka Mgr. Denisa Križanová žiakom slávnostne pripla mašličky a zaželala im len to najlepšie. Rozlúčili sa s nimi aj ich triedne učiteľky p. učiteľka Katarína Bajčíková a p. učiteľka Elena Matuščinová, ktorým budú veľmi chýbať.

      Po mašličkovej sa spolu presunuli na mestský úrad, kde ich privítala p. primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. V obradnej sieni slávnostné prijali pamätné listy a podpísali sa do pamätnej knihy. Od septembra z nich budú stredoškoláci, ktorým želáme len to najlepšie a úspešný život.

     • Ochrana človeka a prírody

     • Dňa 24.6.2021 absolvovali žiaci základnej školy teoretickú časť OČAPu (ochrana človeka a prírody).Do 2.triedy prijali pozvanie záchranári zo Špeciálnej kynologickej záchrannej zložky pod vedením pani M. Švajdleníkovej. Záchranári žiakom priblížili ich prácu, ktorou je pomáhať, zachraňovať ľudské životy a vypátrať nezvestných a stratených ľudí. Pozvanie prijala aj zdravotná sestra pani K. Hasara, ktorá žiakom ukázala poskytnutie prvej pomoci v rôznych situáciách. Záchranárom a zdravotníkom veľmi pekne ďakujeme, že prijali pozvanie a prišli medzi nás. Ďakujeme za priblíženie reálnych situácii a ukážku ich úžasnej práce našim žiakom.
      Mgr. Veronika Mikušová

     • Mašličková slávnosť

     • Dňa 23. 6. 2021 sa žiaci IV.A  a  IV. B   lúčili s 1. stupňom.
      Na Mašličkovej slávnosti sa po slávnostnom dekorovaní od p. riaditeľky Mgr. Denisy Križanovej  žiaci predstavili so svojím pestrým programom kamarátom z 3. ročníka.
      Tak už len našim štvrtákom zaželať, aby sa im na 2. stupni darilo a aby na 1. stupeň radi spomínali, to im prajú pani učiteľky

      Mgr. Monika Gallová a Mgr. Lýdia Pažítková

    • Pokračovanie v projekte o finančnej gramotnosti
     • Pokračovanie v projekte o finančnej gramotnosti

     • Dnešný deň 9.6. sme pokračovali v projekte o finančnej gramotnosti s našimi deviatakmi. Spolu s lektormi sa venovali investovaniu, sporeniu a ochrane spotrebiteľa. Na záver si žiaci overili svoje vedomosti z financií formou testu. Za ktoré dostali veľkú pochvalu a diplom na pamiatku od lektorov. Žiaci boli s takouto formou vyučovania veľmi spokojní a veríme, že svoje vedomosti budú môcť využiť aj v bežnom živote. Za spoluprácu ďakujeme lektorom zo Zlatá tehlička o. z.

    • Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Dnes 8. júna sme na našej škole privítali odborníkov na financie. Projektové vyučovanie pre deviatakov realizuje Zlatá tehlička, o.z. Názov projektu je "Krok za krokom vo finančnej gramotnosti." Deviataci si toto netradičné vyučovanie užívali a pani lektorky boli s ich aktivitou a vedomosťami veľmi spokojné. V dnešných aktivitách sa venovali: bankovému systému (účet a platobné karty) a rodinnému rozpočtu(príjmy a výdavky). Veríme, že aj zajtra nazbierajú veľa praktických vedomostí do života.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • K spríjemneniu MDD prispel svojím pantomimickým vystúpením známy mím p. Kulíšek s hudobným sprievodom. Všetkým deťom našej školy želáme radostný a bezstarostný nielen tento deň, ale celé ich detstvo.