• Slávnostné mašličkovanie deviatakov

          • Dňa 22. 6. 2021 sa žiaci 9.A a 9. B lúčili so svojou základnou školou. Pani riaditeľka Mgr. Denisa Križanová žiakom slávnostne pripla mašličky a zaželala im len to najlepšie. Rozlúčili sa s nimi aj ich triedne učiteľky p. učiteľka Katarína Bajčíková a p. učiteľka Elena Matuščinová, ktorým budú veľmi chýbať. Po mašličkovej sa spolu presunuli na mestský úrad, kde ich privítala p. primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. V obradnej sieni slávnostné prijali pamätné listy a podpísali sa do pamätnej knihy. Od septembra z nich budú stredoškoláci, ktorým želáme len to najlepšie a úspešný život.