• Druhý týždeň Letnej školy

     • Letná škola pokračovala aj druhý týždeň od 16.8. do 20.8.2021 pod vedením Mgr. Mikušovej, Mgr. Bajčíkovej a Mgr. Dedíkovej. Aktivity boli počas celého týždňa rozdelené na vzdelávacie a voľno časové.

      Pondelok – V rámci vzdelávacej časti sa žiaci venovali literatúre a čitateľskej gramotnosti, počas ktorej si starší žiaci zopakovali základné pojmy z literatúry, reprodukovali texty a vyrábali leporelá. Mladší žiaci siahli po detskej literatúre, zahrali sa na ilustrátorov, čítali príbehy, vymýšľali názvy rozprávok a dokončovali príbehy. Počas voľno časových aktivít žiaci batikovali tričká, ktoré si odniesli domov ako pamiatku z letnej školy.

      Utorok – Starší žiaci sa vybrali na turistiku po cyklotrase do Trenčianskej Teplej a mladší žiaci si užívali varenie v kuchynke. Varenie mali spojené s gramatikou, v rámci ktorej si zopakovali písanie. Písali si nákupný zoznam, postup práce či deľbu práce. Finančnú gramotnosť si skúsili na vlastnej koži v Tescu, kde bolo ich úlohou zmestiť sa do požadovanej sumy, zaplatiť nákup a dôkladne si skontrolovať správny výdavok.

      Streda – V strede týždňa si žiaci vymenili pozície a tí čo varili si užili turistiku do Trenčianskej Teplej a tí čo predchádzajúci deň turistikovali dnes varili. Starší žiaci to mali o kúsok ťažšie, pretože piekli svoj vlastný koláč. Šľahali, miešali, plnili, piekli a nakoniec svoju sladkú odmenu zjedli.

      Štvrtok -  tento deň najskôr vyzeral ako celodenné hranie sa s legom. Žiaci si však počas stavania lega na rôzne témy, ako napr. Naša letná škola, Vysnívaný dopravný prostriedok či Chatka v lese oprášili svoje vedomosti z cudzieho jazyka. Starší žiaci svoj hotový výtvor z lega odprezentovali v anglickom jazykom. Mladší žiaci si zopakovali farby, čísla, členov rodiny a všetko čo sa dalo pri prezentácii svojho diela využiť. V rámci voľno časových aktivít žiaci vyrábali produkty z rôznych prírodnín, ako napríklad zvieratká zo šišiek či maľované kamene.

      Piatok – záver týždňa patril hľadaniu pokladu, ktorý bol pre žiakov odmenou za celý zvládnutý týždeň letnej školy. V rámci pokladovej hry si žiaci potrápili hlavy nad rôznymi úlohami. Nechýbali matematické a logické úlohy, starší žiaci sa zahrali na básnikov, predviedli svoje vedomosti z geografie a takisto výbornú orientáciu v priestoroch školy. Mladší žiaci riešili takisto matematické úlohy, gramatiku si precvičili v rámci hodnotenia letnej školy, spievali, kreslili a logické myslenie museli využívať počas celej hry. Vo voľno časových aktivitách vyrábali žiaci prstene z drôtu, stromčeky šťastia, vtáčikov z vlny či rôzne vázičky z fliaš. Mnohé žiacke výtvory poslúžia ako výstava v priestoroch školy.

      Pre žiakov sme sa snažili počas celej letnej školy vytvoriť príjemné priateľské prostredie, kde si prostredníctvom rôznych aktivít zopakujú osvojené vedomosti z predchádzajúcich ročníkoch, ale si aj spoločne s kamarátmi užijú letné dni strávené v školských priestoroch. Veríme, že boli žiaci spokojní a odniesli si veľa zážitkov.

      Mgr. Veronika Mikušová

     • Čo nás čaká v novom školskom roku

     • V novom školskom roku budú pravidlá v škole vychádzať z Covid automatu a Covid semafóru. Prijímať budeme opatrenia z Prehľadu opatrení. Pri identifikácii chorenia u žiakov a zamestnacov si budeme pomáhať pomocným dokumentom Príznaky ochorení. 

      Na vstup do školy 2. septembera nevyžadujeme testovanie žiakov a zamestnancov. Na škole aktuálne neplánujeme dobrovoľné vstupné testovanie žiakov. Od 23.8. však budeme zisťovať záujem rodičov o domáce samotestovanie (sada 25 testov na žiaka). Odporúčame využiť možnosť očkovania žiakov od 12 rokov. 

      Všetky spomínané dokumenty si môžete pozrieť tu:

       

     • Prvý týždeň Letnej školy

     • Prvý týždeň letnej školy bol pod palcom Mgr. Pagáčovej, Ing. Mercellovej a Mgr. Bajčíkovej.

      Každý deň mali žiaci rozdelený na vzdelávaciu časť a voľnočasové aktivity. Počas týchto dní si osvojili nové vedomosti, zručnosti, nadviazali nové priateľstvá.

      V pondelok si napr. mladší žiaci precvičili zručnosti z výtvarnej výchovy a slovenského jazyka tým, že pripravili vlastné pexeso, ktoré si v skupinkách zahrali, relaxovali pri hudbe a čítaní rozprávok, kreslili si tričká. Starší žiaci mali v programe batikovanie tričiek a aktivity v školskej knižnici na zopakovanie základných literárnych pojmov. V utorok boli starší žiaci na turistickej vychádzke na Klepáči. V škole sa predtým oboznámili s tým, ako sa treba v prírode správať, upevnili si vedomosti o rôznych druhoch ekosystému. Počas turistiky si povedali o triedení odpadu, znečisťovaní prírody, snažili sa rozpoznávať druhy stromov a kvetov. Mladší žiaci v tento deň spoznávali bylinky v záhradke, z ktorých si uvarili čaj, pripravili ovocný koláč a nátierky, prostredníctvom čoho si preopakovali písanie, čítanie a počítanie.

      V stredu sa na vychádzku vybrali mladší žiaci, ktorí rovnako najskôr diskutovali tom, aké správanie je v prírode vhodné, vytvárali obrázky rôznych druhov ekosystému. Ich cieľom vychádzky bola Trenčianska Teplá. Starší žiaci deň venovali príprave sladkých wafiel. Najskôr si spísali zoznam, spoločne sa vybrali na nákup a následne v skupinkách pripravovali cesto a zdobili. Žiaci si precvičili matematiku, pravopis. V potravinách platili sami žiaci, čím sme zakomponovali aj finančnú gramotnosť žiakov. Žiakom ich waflové výtvory naozaj chutili, čo dokazujú aj fotografie.

      Vo štvrtok tvorili žiaci z prírodnín, ktoré si boli nazbierať. Okrem toho si preopakovali učivo z rôznych školských predmetov (matematika, vlastiveda, prírodoveda), aby boli pripravení na nový školský rok. Starší žiaci sa naučili Morseovu abecedu, pomocou nej zašifrovali aj správy pre kamarátov. Rovnako si precvičili aj učivo, ktoré by mali ovládať, napr. matematiku, geografiu, biológiu. Mladší žiaci si tvorili mapy, čím nadobudli vedomosti z geografie, povedali si o tom, čo sa v krajinách nachádza, čo tvorí mesto, obec. Na základe toho vytvorili svoje vlastné krajiny, mestá. Okrem toho zostal čas aj na hru, žiaci si stavali Lego Dacta, tvorili zaujímavé stavby z magnetickej stavebnice, starší si zahrali aj hru Svet v kocke, zameranú na postreh a pamäť.

      V posledný deň, piatok, vytvárali žiaci zo starého nové, čím vznikli pekné korkové zvieratká alebo nové nádobky na pastelky. Pre obe skupiny bola pripravená pokladová hra, v ktorej žiakov čakali po škole rozmiestnené hlavolamy, úlohy, ktorých vylúštením získali kľúčiky od truhličiek. Úlohy boli založené na logike, matematike, spolupráci žiakov v skupine. Na konci čakal žiakov sladký poklad. Veríme, že žiaci si celý týždeň užili, naučili sa niečo nové a odniesli si spomienky, ktoré budú môcť rozprávať v novom školskom roku spolužiakom.

      Mgr. Michaela Pagáčová