• Exkurzia do múzea holokaustu

     • Dňa 8.9. 2021 sme sa my žiaci 8. a 9. ročníka vybrali autobusom na exkurziu do Serede. Presnejšie do múzea holokaustu. Prehliadku sme začali filmovým dokumentom, ktorý zobrazoval dospelých i deti, ktoré žili v tomto období. Pri prehliadke nám taktiež ukázali vagón (pre dobytok), v ktorom prevážali ľudí židovského pôvodu do koncentračných táborov. Nejedenkrát ich tam naložili cez sto. A aby nebolo málo, tak cestovali ešte aj bez jedla s trochou vody. V takýchto podmienkach museli vydržať niekoľko hodín či dní, kým dorazili do cieľa.

      Je až nepredstaviteľné, že ešte v nedávnej minulosti sa diali takéto veci.

      Táto exkurzia nás veľa naučila a taktiež prinútila, aby sme boli vďační, za dobu v ktorej žijeme.

      Exkurzie sa zúčastnili Mgr. Škrovánek a Mgr. Bulková a veľká vďaka za zorganizovanie tejto exkurzie patrí p. Glamošovi a celému ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach.

      Napísala: Viktória Holá 8.trieda

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Svoje brány ráno 2.9.2021 otvorila ZŠ A.Bagara, do ktorej zavítala aj pani primátorka mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. Všetkým žiakom zaželala úspešný začiatok školského roka i keď vieme, že bude ťažký pre všetkých, pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale veríme, že to zvládneme.

      Otvárame školský rok s počtom 247 žiakov. Stojí pred nami veľká výzva – pokračovať vo vzdelávaní, ale tak, aby sme neohrozovali svoje zdravie ani zdravie iných. Táto situácia si bude vyžadovať našu zodpovednosť  a pochopenie, musíme byť obozretní  a nevystavovať riziku seba ani ostatných. Zaželajme si, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želáme, aby naša škola  fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa učiteľom spolu so žiakmi darí spolu dosahovať maximum.