• Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z domova

     • Naša škola sa zapojila do Mikulášskej zbierky sladkostí, pre detský domov v Trenčíne v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar. Pomôžte a prispejte niečím sladkým pre deti a vyčarujte tak úsmev deťom, ktoré pomoc potrebujú.
      Zbierka prebieha od 22.11. - 2.12.
      Potom si Mikuláš príde sladkosti vyzdvihnúť, aby mohol urobiť balíčky práve z Vašich darov.
      Sladkosti budeme zbierať vždy v stredu a v piatok cez veľkú prestávku do mikulášskej krabice.
      Za vašu pomoc Ďakujeme v mene všetkých obdarovaných detí :)

     • Oznam

     • Od štvrtka 18.11.2021 (nasledujúcich 6-9 dní) bude školská jedáleň fungovať v obmedzenom režime z dôvodu personálnych obmedzení. Stravu nebudeme poskytovať externým stravníkom. Stravovať sa budú len žiaci 1. stupňa. 

     • Pasovanie prvákov

     • Dňa  9. 11. 2021 sa konalo na našej škole pasovanie prvákov. Slávnostné fanfáry privítali našu kráľovnú, ktorá sa prišla pozrieť na žiakov 1. A a 1. B triedy. Kráľovná veľmi pozorne sledovala celý program, aj to, ako Lienka Školienka  tiež zatúžila chodiť do školy a naši milí prváci sa rozhodli, že jej budú pomáhať. Naučili ju zopár básničiek a ukázali jej, že sa prváckych povinností netreba báť. Keď prváci slávnostne zložili sľub, naša pani kráľovná sa rozhodla všetkých žiakov oboch prvých tried pasovať za prvákov. Medzi pozvanými hosťami boli aj naši kamaráti z 2. A a 2. B triedy v sprievode svojich pani učiteliek.

      Ďakujeme aj im, že nám držali palce a naše vystúpenie odmenili potleskom.
      Tak, už nám ostáva iba zaželať našim prváčikom veľa radosti z objavovania tajomstiev ukrytých  v knihách, aby sa im v našej škole páčilo a aj darilo a tak nám boli všetkým  pre radosť.


      Zapísala:  Monika Gallová

     • Do školy na zelených kolesách

     • V piatok 5.novembra sa mohli žiaci ŽŠ Andreja Bagara zapojiť do výzvy – Do školy na zelených kolesách.

      Mnohí si výzvu zobrali k srdcu, neváhali,  a aj napriek nepriazni počasia sa do školy dopravili na svojich bicykloch a kolobežkách, ktoré mohli slávnostne zaparkovať do nového prístrešku a stojiska určeného pre ne. Účastníkov výzvy sa nazbieralo veľa, a preto ich neminula sladká odmena.

      Nazeleno sa pokračovalo v škole aj počas vyučovania. Na prvom stupni prebiehala súťaž v triedení odpadu. Z každej triedy sa zostavil tím troch žiakov, ktorí mali roztriediť nahromadený odpad v čo najkratšom časovom limite. Všetci súťažiaci sa skutočne snažili, avšak našlo sa ešte zopár chybičiek. Z toho vyplýva, že sa treba neustále zdokonaľovať, aby aj naša mladá generácia vedela správne triediť odpad.  Víťazom sa stal tím 4.A triedy.

      Súťaž v triedení odpadu prebehne tento týždeň aj na druhom stupni. Uvidíme, či sú starší žiaci   v triedení lepší ako tí mladší. Triedeniu zdar!

      Prístrešok a stojisko bolo realizované z grantu „Ekoobec 2021“ od Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

     • Doprav sa do školy na zelených kolesách

     • V piatok zober svoj bicykel alebo kolobežku a doprav sa do školy ekologicky. Pripoj sa aj ty k ostatným, ktorí to s  ekológiou myslia vážne.   Odmenou ti bude predovšetkým dobrý pocit, že si prispel svojim rozhodným činom k dobrej veci a určite ťa neminie aj malá sladká odmena.

      Chceš urobiť ešte viac? Zapoj sa aj do zelenej výzvy a príď do školy v zelenom tričku, mikine či košeli. Zelená je farba prírody a my chceme, aby sa naša škola stala priateľskou k prírode.

      Do tretice – staň sa členom súťažného tímu, ktorý bude bojovať v školskom súboji. Vyhrá ten trojčlenný tím, ktorý v čo najkratšom čase a správne  roztriedi podľa kategórií pripravené vzorky odpadu. Keďže tím bude bojovať za triedu, odmenu tím získa pre všetkých v triede.

      Takže hurá, tešte sa na piatok plný prekvapení.