• Stolný tenis ZŠ
     • Stolný tenis ZŠ

     • Dňa 29.3. 2022 sme sa zúčastnili súťaže v stolnom tenise. Obe družstvá / chlapci aj dievčatá/ podali vyborné výkony. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Bajčíková

     • Vyčistime si naše mesto a okolie školy

     • Naša škola sa ako každý rok zapojila do jarného upratovania okolia školy. V spolupráci s mestom a akciou "Vyčistime si naše mesto!", si naši žiaci priniesli do školy pracovné oblečenie, rukavice, vrecia na odpad a hlavne pracovité ruky. Počas dvoch dní upratovania sa nám podarilo: vyzbierať odpadky v okolí školy a v lese za školou, vyzametať a vyhrabať priestor pred školou, dať do poriadku amfiteáter, vyčistiť detské ihrisko vedľa školy, vyčistiť športové ihrisko, vyhrabať lístie a veľa ďalších prác, ktoré bolo potrebné urobiť pre krajšie okolie našej školy.

      Ďakujeme za spoluprácu a poskytnutie náradia p. Valkovi z kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach a technickým službám mesta Trenčianske Teplice.

      Naväčšia vďaka parí žiakom a učiteľom, ktorí sa ochotne zapojili do tejto akcie a veríme, že poriadok v okolí školy si udržíme čo najdlhšie.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Marec sa v našej škole aj tento rok niesol v znamení kníh. Žiaci so svojimi pani učiteľkami uskutočnili viacero aktivít, ktorých cieľom bolo motivovať žiakov k čítaniu. Počas vyučovania navštívili mestskú knižnicu, kde ich pani knihovníčka oboznámila s činnosťou knižnice, rozprávali sa o obľúbených knihách, kreslili ilustrácie, prezentovali prečítané knihy, predviedli svoje čitateľské zručnosti a tiež si mohli objednať knihy z knižných vydavateľstiev.

      Veríme, že naši žiaci si nájdu cestu k dobrej knihe nielen na vyučovaní a čítanie sa stane pre ne životnou potrebou.

      Text: Z. Šlepecká           Foto: triedne učiteľky na 1.stupni ZŠ

     • Záverečná korčuliarska olympiáda

     • Posledný deň korčuliarskeho výcviku našich druhákov prebiehal vo veľkom štýle - olympiádou. Žiaci  museli v 4 disciplínach preukázať korčuliarske zručnosti, ktoré si osvojili na kurze, aby získali medailu a diplom. Všetci korčuliari splnili úlohy, ktoré si pre nich tréneri pripravili. Deťom patrí pochvala a trénerom poďakovanie za ich maximálne nasadenie počas celého týždňa.

      Naše veľké poďakovanie patrí aj mestu Trenčianske Teplice, ktoré sa postaralo o financovanie tohto kurzu pre naše deti.

      Text a foto: triedne učiteľky Z. Šlepecká, L. Pinďáková, L. Dedíková

     • Kurz korčuľovania

     • Počas tohto týždňa sa žiaci 2. ročníka zúčastňujú výcviku korčuľovania na klzisku v Bánovciach nad Bebravou. Za organizáciu kurzu ďakujeme pánovi poslancovi Milanovi Stuhlovi. Veľké ĎAKUJEME patrí aj úžasným trénerom Miňovi, Rišovi, Majke a Lukášovi za výcvik plný zábavných aktivít.

      Text a foto: triedne učiteľky Z. Šlepecká a L. Pinďáková

     • Všetkovedko 2021/2022

     • Dňa 2.12.2021 42 žiakov 2., 3. a 4. ročníka našej ZŠ využilo šancu získať titul Všetkovedko a stať sa najmúdrejšími medzi najbystrejšími v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. Pre pandemickú situáciu sme si na výsledky museli počkať trošku dlhšie, ale oplatilo sa. 37 žiakov získalo titul „Všetkovedkov učeň“. 5 žiakov svojim výkonom ukázalo, že dokáže prepojiť vedomosti získané v škole, doma, či vonku a právom získalo titul „VŠETKOVEDKO“. Sú to:

      LEONARD HOLÝ (2.A)

      PAULÍNA KYJACOVÁ (2.A)

      LILLIAN KATARÍNA PLATKO (3.trieda)

      ZOJA MEDOVARSKÁ (4.B)

      ERIKA GAVALIEROVÁ (4.B)

      Všetkým srdečne blahoželáme! Foto z odovzdávania cien si môžete pozrieť TU:

     • Oddychová zóna pre 1. stupeň

     • V stredu, 2. marca, sme slávnostne za prítomnosti pozvaných hostí otvorili oddychovú zónu pre našich najmenších. Vznikla vďaka finančným prostriedkom MŠVVaŠ, podnetným nápadom p. Brožekovej, šikovnosti Miladky Mercellovej a p. školníka Bajzíka, pomocným rukám p. učiteliek a trpezlivosti detí, ktoré sledovali naše postupné kroky a vydržali až do slávnostného otvorenia. Oddychovú zónu budú deti využívať predovšetkým počas prestávok.  Chvíle si môžu krátiť čítaním a prezeraním kníh alebo spoločenskými hrami. Obhohatiť ju môžete aj vy svojim darom -  krásnou knihou či zaujímavou hrou. Veríme, že nám oddychová zóna bude dobre slúžiť a prinesie deťom veľa radosti. 

     • Vesmír očami detí

     • V tomto týždni to v našej škole vyzeralo aspoň trochu ako v čase pred pandémiou. Konalo sa viacero aktivít, medzi ktoré patrila aj výtvarná súťaž Vesmír očami detí. Počas hodín výtvarnej výchovy žiaci pod vedením svojich pani učiteliek vytvorili množstvo krásnych výkresov, z ktorých sa tie najzaujímavejšie dostali do školského kola. V piatok 4.3. porota vybrala 10 prác, ktoré postúpili do okresného kola, ktoré bude vyhodnotené v apríli. Postupujúcim držíme palce!

      Zapísala: Mgr. Z. Šlepecká

     • Veľké poďakovanie celej škole ZŠ A. Bagara

     • Chceme odovzdať veľké poďakovanie všetkým žiakom, rodičom a všetkým zamestnancom školy, ktorí sa zapojili a rýchlo prispeli pre Ukrajinu, krajinu ktorá je v posladných dňoch ťažko skúšaná.

      Zbierka bola dnes odovzdaná a bude prerozdelená medzi ukrajinských občanov, ktorí sú už teraz v Trenčianskych Tepliciach a ktorí postupne prídu v najbližších dňoch. Všetky vaše darované veci pomáhajú priamo tam, kde ich potrebujú. Už včera bola u nás na škole ukrajinská matka s dvoma deťmi a odovzdali sme jej základné hygienické potreby na každodenný život. Úsmev na tvári jej detí vyvolali práve Vaše dary ako bola omaľovánka a farbičky.

      Vaše dary budú využité priamo pre ukrajinských občanov na zmierňovanie núdze a utrpenia.

      Za všetko Vám zo srdca ĎAKUJEME

     • Fašiangový karneval

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…..

      Kto by nemal rád obdobie zábavy, plesov a karnevalov? Aj my sme sa rozhodli zabávať sa na Fašiangy ako sa patrí. 

      Deti v každej triede, prezlečené do karnevalových kostýmov, si užili fašiangovú atmosféru a pozabávali sa vo svojich triednych kolektívoch.  Deti boli za svoju tvorivosť a kreativitu odmenené sladkými odmenami. Deň sa nám mimoriadne vydaril, spokojnosť bola viditeľná na všetkých tvárach nielen detí. Užili si ho nie len deti, ale aj p. učiteľky a učitelia. 

      Každému kto sa zapojl a vytvoril príjemnú atmosféru v tento deň veľmi pekne ďakujeme.