• Beseda s japonským veľvyslancom

     • V piatok dňa 20.5.2022 do našej školy zavítal japonský veľvyslanec. Predstavil nám svoju rodnú krajinu, Japonsko, a oboznámil nás s jej kultúrou. Dozvedeli sme sa o japonskej histórií, jedlách, typických pre Japonsko či o národných pamiatkach.

      Za krátky čas sa nás snažil naučiť ich písmo, či dokonca gramatiku, ktorú sa deti v Japonsku musia učiť na prvom stupni. Na záver sme mali možnosť pýtať sa ho otázky rôzneho typu. Na každú jednu z nich nám s radosťou a trpezlivosťou odpovedal a povedal, že bude rád, ak bude môcť prísť na návštevu aj budúci rok.

     • Exkurzia v Uhrovci

     • Dňa 20. 5. 2022 sa uskutočnila zaujímavá exkurzia pre žiakov 5. a 6. ročníka. Organizátorom bol p. Glamoš zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

      Žiaci sa vyviezli k pamätníku SNP na Jankov vŕšok, kde sa dozvedeli mnoho informácií o obetavosti slovenského ľudu z okolia počas SNP. Ďalšie ich kroky smerovali do rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Tam mali žiaci možnosť vidieť a dozvedieť sa, ako žili a čo dokázali naši rodáci. Poslednou zastávkou exkurzie bolo Múzeum SNP v Bánovciach. Vďaka dobovým artefaktom a podrobným, pekne graficky spracovaným inštaláciám si žiaci mohli lepšie predstaviť dobu a okolnosti života v období SNP.

      Za nové poznatky, pekný výklad a príjemnú spoločnosť ďakujeme organizátorovi.

     • Erasmus+, skupinová mobilita žiakov

     • https://twinspace.etwinning.net/178085/pages/page/234717216.-20. mája 2022 žiaci našej školy vycestovali do Českej rebubliky plniť  ciele nášho projektu Erasmus+. Vďaka grantu KA1 mohlo Základnú školu s materskou školou v Siviciach navštíviť 11 detí v sprievode 3 sprevádzajúcich osôb.

      Čo všetko sme absolvovali si môžete pozrieť na webstránke projektu: https://twinspace.etwinning.net/178085/pages/page/2347172

     • Zlatá tehlička

     • Žiaci 9. ročníka v dňoch 17. a 18. mája 2022 absolvovali intenzívny seminár "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Dozvedeli sa o fungovaní bankovnítva, výhodách a nástráhách využívania bankomatových kariet, hypoték a iných produktov. Vyskúšali si vytvoriť rodinný rozpočet a zistili, aké náročné je hospodáriť s vlastnými peniazmi. Úspešní riešitelia testu na konci vzdelávania získali diplom.

     • Výchovný koncert

     • V piatok 20.5.2022 sa žiaci 1.a 2. ročníka zúčastnili výchovného koncertu v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Po koncerte nešetrili deti i pani učiteľky chválami nad speváckym umením zboru. Všetky piesne boli predvedené výborne, ale najväčší potlesk si vyslúžila skladba z filmu Avatar.

      Za organizáciu koncertu patrí poďakovanie pani riaditeľke Križanovej a pani učiteľke Pažítkovej.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Hra: O puknutom vajíčku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hra: O puknutom vajíčku.

         V rámci predmetu Školienka si žiaci 1. A na chvíľu zahrali postavičky z lúky, na ktorej má Školienka veľa dobrých kamarátov ako sú Mucha Bombucha, Moľa Zoja, Čmeľ Kolomeľ,

      Motýľ so zlatými krídlami, Slimák Jeremiáš a kopec ďalších. Hra mala názov: O puknutom vajíčku. Sme radi, že naše pozvanie prijali: pani zástupkyňa, kamaráti z 1. B spolu s pani učiteľkou a tiež aj naše drahé mamičky a oteckovia. Ďakujeme! ))

      Posielame všetkým sladké májové pozdravy zo zelenej lúky! ))

      Text: p. uč. Monika Gallová                       Foto: p. uč. Lýdia Pažítková

     • Vzácna návšteva

     • 11. mája 2022 naši prváci mali vzácnu návštevu. Prišli ich pozrieť malí predškoláci z materskej školy. Tí boli zvedaví, čo sa ich kamaráti už v prvom ročníku naučili. Prváci sa nelenili a kamarátom prečítali básničky na rôzne písmenká z abecedy, ukázali ako už vedia počítať, spievať či cvičiť. Potom si predškoláci vyskúšali ako sa sedí v školskej lavici a spoločne so svojimi asistentami-prvákmi vypracovali svoj prvý školácky pracovný list. Prežili sme spolu príjemnú vyučovaciu hodinu.

     • DEŇ ZEME

     •  

      Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!Pri príležitosti Dňa Zeme si pani učiteľky 1. stupňa pripravili pre svojich žiakov tematické vyučovanie. V rámci aktivít ako čítanie eko literatúry, triedenie odpadu, tvorba plagátov ku Dňu Zeme, obchod použitých hračiek, atď. si žiaci osvojili vedomosti, ktorými môžu začať chrániť našu planétu.Nezabúdajme, že k úcte a láske k našej planéte treba priviesť aj svojich najbližších!

     • Beseda so spisovateľom

     • Dňa 4.5.2022 sa naši žiaci dozvedeli, ako sa z malého zvedavého chlapca stane veľký spisovateľ. Pán Štefan Kaštýlsky (Gardoň) nám pútavým spôsobom porozprával, aká náročná je cesta, kým vznikne kniha povestí. S pani manželkou zozbieral, upravil a vydal povesti z Púchovskej doliny a Stredného Považia. 

      Prečítal nám svoju povesť o Teplickom hríbe, trpezlivo odpovedal na otázky detí a určite svojou neúnavnou pracovitosťou inšpiroval deti k literárnej tvorbe.

    • Beseda s ornitológom
     • Beseda s ornitológom

     • V pondelok 2.5.2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili besedy s ornitológom a fotografom Michalom Richterom, ktorý im pútavým a veku primeraným spôsobom priblížil svet vtáctva žijúceho na Slovensku, ale hlavne v okolí nášho mesta. Za sprostredkovanie besedy ďakujeme pánovi učiteľovi Mihálikovi.