• Ponuka záujmových útvarov CVČ na šk. rok 2022/2023

     • Prihlasovať sa môžete denne u Ing. Mercellovej, záujmová činnosť začína 20.9.2021. Krúžky pre 1. stupeň začínajú po 5. vyučovacej hodine do 16:00 hod.

      Časy krúžkov sú orientačné a môžu sa meniť podľa situácie.

       

      Atletika
      pre 1.- 9.ročník
      pán Chebeň
      /podľa záujmu/

       

      Ľudové tance
      pre 1.- 4.ročník
      Mgr.Matuščinová
      štvrtok od 13:30

       

      Zumba
      pre 1.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      štvrtok  od 14:00 - 16:00

       

      Rozhlasový
      pre 4.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      streda od 16:00 - 18:00

       

      Klub slovenského jazyka a matematiky
      pre 9. ročník
      Mgr. Šrovánek, Mgr. Hoštáková, Mgr. Kočková
      utorok, streda od 14:00 - 16:00

       

      PC a hry
      pre 2.- 4. ročník
      Ing. Mercellová
      utorok od  14:00 - 16:00

       

      Chovateľský a ochranársky
      pre 1.- 4. ročník
      Ing. Mercellová
      piatok od 12:30 - 14:30

       

      Keramika
      pre 1.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      pondelok, streda

       

      Malí  kuchári
      pre 5.- 9. Ročník
      Ing. Mercellová
      pondelok od 16:00 - 18:00

       

      Výtvarno-tvorivé dielne
      pre 1.- 4. ročník
      Ing. Mercellová
      utorok, štvrtok od 12:30 - 14:00

       

      Výtvarno-tvorivé dielne
      pre 5.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      /podľa záujmu/ 

        

      Šitie, pletenie, aranžovanie
      pre 3.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      /podľa záujmu/

       

      Stolný tenis
      pre 2.- 9. ročník
      Mgr. Hudec
      /podľa záujmu/

       

      Školský parlament
      pre 5.- 9.ročník
      Mgr. Hoštáková
      /podľa záujmu/

       

      Volejbal
      pre 7.- 9.ročník
      Mgr. Šimún
      /podľa záujmu/

       

      Eko Alarm
      pre 4.- 5.ročník
      Ing. Mercellová
      /podľa záujmu/

       

     • Prevádzka ŠKD

     • Prevádzka ŠKD začína 5.9.2022 po skončení stretnutí s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach do 15.00 hodiny.

       

     • Začiatok školského roka 2022 / 2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka sa bude konať dňa 5.9.2022 o 9:30 hod. v amfiteátri školy, potom žiaci pôjdu do svojich tried, kde dostanú informácie o začiatku vyučovania.

      Pre prvákov bude pripravený osobitný program spojený s otvorenou hodinou v triedach prvého ročníka.

      Prihlásení stravníci môžu ísť na obed od 10:30 hod.