• Exkurzia v PLANTEX
     • Exkurzia v PLANTEX

     • Dňa 30.10.2022 sa žiaci 3. a 4. ročníka v daždivom počasí vybrali na exkurziu do  Veselého pri Piešťanoch.  V záhradnom centre PLANTEX, ktoré nám dodáva školské ovocie, nás čakal náhradný program, a tak sme nemali možnosť pozrieť si náučný chodník, ovocné sady a skladové priestory.  

      V suchu a teple prednáškovej miestnosti sme sa dozvedeli o ceste jablka zo sadov až na náš stôl. „Jabĺčková pani“ nám porozprávala niečo o sadení stromov a kríkov, o starostlivosti o ne, škodcoch, ktorí ich ohrozujú, ale aj o možnostiach ochrániť ich pred mrazom. Vyskúšali sme si, koľko energie treba vydať na bicyklové smoothie.

      Na záver sme si v obchodíku nakúpili darčeky pre blízkych, alebo len ochutnali dobroty z automatu.

     • Kolesománia v ŠKD

     • Dňa 23. 09. 2022 sme v spolupráci s  mestom Trenčianske Teplice pripravili pre deti ŠKD v rámci Európskeho týždňa mobility športovú akciu ,,Kolesománia“.  V rámci nej si deti precvičili svoje zručnosti v jazde na kolobežkách. Súťažili nielen v rýchlosti, ale aj v dodržiavaní bezpečnosti počas jazdy. Na konci akcie boli vyhodnotené deti z jednotlivých oddelení, ktoré jazdu na kolobežkách  zvládli najrýchlejšie.  Na záver si všetci pochutili na sladkej odmene – oblátke.  Čo je však dôležitejšie? Ukázali sme si, že nielen autá a autobusy majú kolesá, ale že i obyčajná kolobežka alebo bicykel pomáha prekonávať metre či kilometre zeleným spôsobom.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      všetci v posledných dňoch sledujeme vývoj energetickej krízy na Slovensku, ale aj vo svete. Dotýka sa to nielen našich domácností, ale aj školstva. S nevôľou sledujeme rôzne návrhy vlády, ako sú znižovanie teploty v triedach, dištančné vzdelávanie v pondelky a v piatky, predĺženie vianočných prázdnin a mnoho iných. Niektorým sa pravdepodobne v  najbližšom vykurovacom období nevyhneme, ale budeme sa snažiť ich využívať čo najmenej.

      V posledných dňoch sme nechali skontrolovať vykurovacie a regulačné telesá, aby sme si boli istí minimálnymi únikmi a stratami.

      Po spustení kúrenia Vás žiadame o pochopenie a spoluprácu, ktorá spočíva v teplom obliekaní Vašich detí, aby sa triedy nemuseli prekurovať. V tomto školskom roku už nebudú stačiť krátke tričká, ale bude potrebné deťom obliecť na vyučovanie aj mikinu. Odporúčame využívať aj podsedáky na stoličku.

      Primárnym cieľom nás všetkých je udržanie prezenčného vyučovania našich detí. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky a neustále rastúce ceny energií to dosiahneme len zodpovedným a šetrným prístupom k využívaniu energií a prispôsobenie sa danej situácii.

      Ďakujeme

     • Pohybová gramotnosť

     • Veľkým problémom súčasnej doby je pokles pohybovej aktivity detí, a preto sme deťom 1. stupňa chceli ukázať, že voľný čas môžu aktívne využiť jedným zo športov - turistikou.
      Počasie bolo 16.9.2022 na turistiku ako stvorené a vôbec nebol problém splniť cieľ 10 000 krokov.

     • Návšteva Arboreta Semetín

     • V utorok 13.9.2022 vycestovalo 31 štvrtákov a piatakov našej školy do Vsetína v Českej republike.  Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v priestoroch Arboreta Semetín v rámci partnerstva mesta Vsetín s Trenčianskymi Teplicami a ich spoločného projektu s dotáciou z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, ktorý je zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

      V arborete sme vlastnoručne zasadili dva symbolické stromy  priateľstva. Prezreli sme si zbierku listnatých a ihličnatých stromov z rôznych kútov sveta. Overili sme si v tímoch vedomosti, ktoré sme počas prednášky získali. Zaujímavé boli tiež chvíle strávené v parku mesta Vsetín, kde sú pre vzdelávacie účely umiestnené rôzne vzdelávacie tabule a hry. Na záver sme prijali pozvanie  na obed v Základnej škole Luh vo Vsetíne.

      Táto návšteva v škole nebola ani zďaleka poslednou návštevou. Už v dohľadnej dobe plánujeme mobility učiteľov v rámci projektu Erasmus+  a pevne veríme, že sa podarí usporiadať aj športový turnaj v jarnom období.

     • Oznam

     • Dňa 19.9.2022 o 16:30 hod. sa uskutoční Plenárne rodičovské združenie v jedálni školy.

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

     • Na konci minulého školského roku sa triedy 3.A, 3.B a bývalá 4.B zapojili do výtvarnej súťaže Lacove chrobáky 2022, ktorú organizovalo OZ Hravé hlavy z Nemšovej. V silnej konkurencii 51 zapojených základných škôl a takmer 600 zaslaných prác sa podarilo získať krásne 2. miesto Leovi Holému z 3.A v kategórii "Fantázia". Leovi srdečne gratulujeme a veríme, že aj v tomto školskom roku sa nám podarí uspieť vo výtvarných súťažiach.

      Zapísala: Z. Šlepecká    Foto: Ing. Katarína Holá

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023

     • Dňa 5.9.2022 sa žiaci opäť stretli v amfiteátri školy, aby privítali nových prváčikov a podelili sa o svoje zážitky z prázdnin. Popriať veľa úspechov nielen žiakom, ale aj rodičom a pedagógom prišla primátorka Trenčianskych Teplíc pani Zuzana Frajková Ďurmeková a zriaďovateľ ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach pán Ďatelinka. Pani riaditeľka Denisa Križanová vo svojom príhovore predstavila nových kolegov a krátko zhodnotila, čo nové je pre žiakov v škole pripravené. Prváčikov ešte v triedach čakal program priamo v školských laviciach a pripravené darčeky.

      Všetkým želáme veľa úspechov v novom školskom roku.

     • Otváracie hodiny školskej knižnice

     • V školskom roku 2022 / 2023 bude ŠKOLSKÁ KNIŽNICA otvorená v pondelok od 11:30 – 12:30 hod. a ako tradične v utorok a vo štvrtok počas veľkej prestávky. Po vzájomnej dohode som ochotná knihu požičať domov hocikedy.
      Školskú knižnicu vedie Mgr. Lýdia Pažitková