• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra f-10134259 potraviny 690,13 s DPH 28.09.2017 Picado sro 12.03.2018
  Zmluva 9/2015 prenájom telocvične 112,00 s DPH 02.09.2015 ZŠ A.Bagara Ing. Priadka Milan Mgr.Jozef Šimún riaditeľ ZŠ 28.09.2015
  Zmluva 1/1/2015 nájom nebyt.priestoru 120,00 s DPH 1/1/2015 14.01.2015 Daniel Cyprián Daniel Cyprián Jozef Šimun riaditeľ 18.01.2015
  Zmluva 5/4/2016 Divadelné predstavenie 320,00 s DPH 05.04.2016 Mgr. Andrej Agricola škola Mgr.Zuzana Janáková Triedna učiteľka 06.04.2016
  Zmluva 2/2015 o nájme nebytového priestoru 7/hod.=dochádzka s DPH č.2/2015 07.01.2015 OZ Na kopčeku Ing.Pavol Havelka Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 20.01.2015
  Zmluva 10/2015 o nájme nebytového priestoru 196,00 s DPH 11.09.2015 Ing. Malíková Vlasta Mgr. Jozef Šimún riaditeľ ZŠ 09.10.2015
  Zmluva 11/2015 prenájom nebytoveho priestoru 52,00 s DPH 02.10.2015 Žofia Lippová Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 30.11.2015
  Zmluva 11/2016 O nájme nebytového proestoru 168,00 s DPH 11/2016 23.09.2016 Krúžok ZRTV-ing.Mlasíková Ing. Malíková Vlasta Jozef Šimun riaditeľ 23.11.2016
  Zmluva 12/2015 prenájom telocvične 147,00 s DPH 12/2015 05.10.2015 Ing.Ďatková Dagmar Ing. Ďatková Dagmar Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 25.11.2015
  Zmluva 1/2016 darovacia zmluva 600,00 s DPH 1/2016 15.08.2016 Rodičovské združenie pri ZŠ A.,Bagara TT Jozef Šimun riaditeľ 30.08.2016
  Zmluva 1/2016 Zmluva o nájme nebytového priestoru 259,00 s DPH 11.02.2016 ing.Vlasta Malíková Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 12.02.2016
  Zmluva 1/2017 prenájom telocične 168,00 s DPH 1/2017 09.01.2017 Ing. Milan Priadka Ing. Priadka Jozef Šimun riaditeľ 16.02.2017
  Zmluva 2/2016 o nájme nebyt.priestoru 1 450.00 s DPH 26.02.2016 JR Print s.r.o. JR Print s.r.o Mgr. Jozef Šimun riaditeľ 01.03.2016
  Zmluva 2/2017 prenájom telocične 231,00 s DPH 2/2017 10.01.2017 Ing. Vlasta Malíková Ing. Malíková Jozef Šimun riaditeľ 24.02.2017
  Zmluva 3/2017 prenájom telocične 7/hod. s DPH 07.01.2017 OZ Na kopčeku ing. Havelka Pavol Jozef Šimun riaditeľ 17.03.2017
  Zmluva 4/2016 prenájom nebytoveho priestoru 68,00 s DPH 11.01.2016 Žofia Lipová Mgr. Jozef Šimun riaditeľ 31.03.2016
  Zmluva 4/2017 prenájom trelocvične "A" 182,00 s DPH 11.09.2017 Ing. Vlasta Malíková Ing. Vlasta Malíková Mgr. Jozef Šimún riaditeľ ZŠ 27.09.2017
  Zmluva 5/2016 o nájme nebytového priestoru á7/hod. s DPH 11.01.2016 Ing. Pavol Havelka OZ Na kopečku mgr. Jozef Šimún riaditeľ 11.03.2016
  Zmluva 5/2017 prenájom telocvične "A" 105,00 s DPH 04.09.2017 Ing. Milan Priadka Milan Ing. Milan Priadka Mgr. Jozef Šimún riaditeľ ZŠ 27.09.2017
  Zmluva 6/2015 prenájom nebyt.priestoru 92,00 s DPH 20.01.2015 Mgr. Jozef Šimun Žofia Lippová Mgr. Jozef Šimun riaditeľ 16.04.2015
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1883