• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 1191137968 Nákup potravín s DPH 19.09.2019 Rajo a.s Mgr. Jozef Šimún riaditeľ ZŠ 20.09.2019
  Faktúra 10220104 Nákup potravín s DPH 04.03.2022 MAPEK PLUS, s.r.o. školská jedáleň Mgr. Denisa Križanová riaditeľ ZŠ 07.03.2022 04.03.2022
  s DPH 31.03.2016
  Zmluva PD974 príspevok zamestnávatela s DPH NN Tatry Sympatria Jozef Šimun riaditeľ 15.02.2017
  Faktúra 2210200049 Nákup potravín s DPH 09.09.2022 PLANTFRUCT, s.r.o. Mgr. Denisa Križanová riaditeľ ZŠ 09.09.2022
  Zmluva dodatok č.2 k 2012 nájom nebytových priestorov s DPH č. 2012 PKP_BB_TN_190 12.12.2014 Metodisko-pedagogické centrum Ing. Peter Dubovan Mgr. Jozef Simún riaditeľ 12.12.2014
  Zmluva č042/§52a/2015 Dodatok 1 k zmluve s DPH 03.02.2016 Úrad práce a coc.vecí ing.Zdenka Tvrdá mgr. Jozef Šimún riaditeľ 10.02.2016
  Zmluva PD974 príspevok zamestnávatela s DPH 14.02.2017 NN Tatry Sympatria Jozef Šimun riaditeľ 15.02.2017
  Zmluva 4NP/273/2015 prevod majetku s DPH 23.11.2015 VÚDPaP Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 29.01.2016
  s DPH Mgr. Soňa Futoová Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 03.12.2015
  Zmluva zmluva o dodávke tovaru s DPH 27.06.2016 Bolex Bolešov Štefan Pagáč ved.škol.jed. 04.07.2016
  Faktúra 1191373027 Nákup potravín s DPH 19.10.2022 RAJO s.r.o. školská jedáleň Mgr. Denisa Križanová riaditeľ ZŠ 26.10.2022 19.10.2022
  Zmluva zmluva o nájme služobného bytu s DPH 27.06.2016 ZŠ A.Bagara Lukáš Kuzl Jozef Šimun riaditeľ 04.07.2016
  Zmluva 1978/2015 bezplatný prevod majetku štátu s DPH 27.07.2015 CVTI SR 03.12.2015
  Zmluva 8/2014 O nájme nebytového priestoru-Učebňa prírodopisu, chémie a fyziky s DPH 07.01.2014 Daniel Ježík Súkr.šport. gymnázium Daniel Ježík 07.01.2014
  Zmluva 0/2014 Rámcová kúpna zmluva-Dohoda o dodávke tovarov s DPH 01.04.2014 PAPERA, s.r.o. Milan Vetr 26.03.2014
  Zmluva 1081/2014 Zmluva o bezplatnom prevode majetku s DPH 12.06.2014 NÚCEM PhDr. Romana Kanovská 12.06.2014
  Zmluva Prenájom priestorov s DPH Zmluva č. 10/2014 03.09.2014 Ing. Havelka Mgr. Šimún riaditeľ 03.09.2015
  Faktúra 234909445 Nákup potravín s DPH 29.05.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. školská jedáleň Mgr.Jozef Šimún riaditeľ ZŠ 30.05.2019 30.05.2019
  Zmluva Dohoda BIO-FIT FALCK s DPH 04.09.2016 BIO-FIT, FALCK Jozef Šimun riaditeľ 03.11.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1883