• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  f-17110079 potraviny 295,55 s DPH 28.02.2017 Astera s.r.o 04.04.2017
  f-02201705 zelenina 589,63 s DPH 06.02.2017 Kovospol Šandora 04.04.2017
  s DPH Mgr. Soňa Futoová Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 03.12.2015
  f -10170025 chlieb 25,55 s DPH 16.01.2017 Marek Pluss.r.o. 04.04.2017
  f -10170049 mäso 558,59 s DPH 16.01.2017 FALCO s.r.o 04.04.2017
  f -1701500326 potraviny 618,29 s DPH 16.01.2017 ATC-JR s.r.o 04.04.2017
  f -234700638 potraviny 144,12 s DPH 17.01.2017 Inmedia 04.04.2017
  f -234700458 potraviny 67,05 s DPH 24.01.2017 Inmedia 04.04.2017
  f -1173013849 potraviny 81,44 s DPH 24.01.2017 FEGA FROST s.r.o 04.04.2017
  f -234701048 potraviny 192,95 s DPH 25.01.2017 Inmedia 04.04.2017
  f -10170052 chlieb 114,56 s DPH 26.01.2017 Marek Pluss.r.o. 04.04.2017
  f -172000908 jogurty 171,00 s DPH 26.01.2017 AGRO TAMI a.s. 04.04.2017
  f -1170013 tvarohač dezert 195,00 s DPH 27.01.2017 KUBO SLOVAKIAs.r.o 04.04.2017
  f -ň234701162potraviny potraviny 49,98 s DPH 27.01.2017 Inmedia 04.04.2017
  f -1013311 potravuny 806,27 s DPH 30.01.2017 PICADOs.r.o 04.04.2017
  f- 71702646 mlieko školske 48,00 s DPH 31.01.2017 TAMI a.s. 04.04.2017
  f -10170139 mäso 737,79 s DPH 06.02.2017 FALCO s.r.o 04.04.2017
  s DPH 31.03.2016
  f -101170085 chlieb 38,50 s DPH 06.02.2017 Marek Pluss.r.o. 04.04.2017
  f-234701706 potraviny 444,71 s DPH 09.02.2017 Inmedia 04.04.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1883