• Krajské kolo technickej olympiády
     • Krajské kolo technickej olympiády

     • Dňa 3.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo technickej olympiády on-line formou. Žiaci museli vyriešiť test a pracovali s technickým výkresom.Našu školu a celý okres Trenčín v kategórii B reprezentoval žiak 7. ročníka Andrej Valko.V krajskom kole technickej olympiády sa umiestnil na 1. mieste.

      Blahoželáme!!!!!!

      Zapísala Mgr. Marta Adameová

     • Škola zapojená do programu akadémie Mateja Tótha.

     • Aj naša škola sa zapojila do programu akadémie Mateja Tótha. Deti už majú za sebou prvé tréningy. Postupne sa oboznamujeme a učíme aktivity zamerané na rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, sily, koordinácie a hlavne radosti zo športu. Do akadémie sú zapojené deti 1- 3.ročnika, vedené p.učBajčíkovou a p.učPažitkovou🙂

     • Prednášky - Aký bol rok 1989? a Kilt nie je sukňa.

      • Hodina  dejepisu a geografie s neziskovou organizáciou SEEDS na ZŠ A. Bagara

      Žiaci druhého stupňa si  užili 31.1.2022 vzdelávanie formou interaktívnej prezentácie s Evou Plánovskou a Alenou Koščovou na tému: Cestujeme v čase do roku 1989 a Škótsko –  kilt nie je  sukňa.  

      Deviataci a ôsmaci si zacestovali s prednáškou z dejepisu Cestujeme v čase do roku 1989. Cez osobný príbeh prednášajúcej sa žiaci dozvedeli o histórii, životných príbehoch našej krajiny a Európy v zlomovom roku 1989. Prierez historických udalostí cez spomienky, predmety a krátke videá o tom, čo viedlo k Nežnej revolúcii, ale aj o tom, čo sa dialo potom. 

      Siedmaci sa venovali geografii a téme Škótsko –  kilt nie je  sukňa alebo Škótsko – kockovaná exotika. Žiaci sa dozvedeli, že za exotikou netreba chodiť vždy až na druhý koniec sveta. Boli sami prekvapení, koľko vynálezov – okrem škótskej whisky – priniesli Škóti svetu. Dozvedeli sa ako to je vlastne s tým nosením kiltov? Či sú Škóti naozaj takí lakomí, ako sa o nich vtipkuje? A ako je to vlastne s Lochnesskou príšerou? Žiaci sa s cestovateľkou a sprievodkyňou vydali do Škótska a započúvali sa do úžasných príbehov.

     • Spolu múdrejší 3

     • Už po tretíkrát sme využili príležitosť zapojiť sa do výzvy Spolu múdrejší. Ideou výzvy je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

      Do projektu sa u nás na škole zapojili štyria učitelia. Od januára do júna bude prebiehať doučovanie v predmetoch matematika a anglický jazyk u vybraných žiakoch 2. stupňa a z matematiky a slovenského jazyka u žiakoch 1. stupňa. Ide o doučovanie na individuálnej báze alebo v malých skupinách.

      Pevne veríme, že bude projekt úspešný a naši žiaci budú aj vďaka doučovaniu dosahovať lepšie výsledky.

      Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR

       

     • Potešili ľudí v Domove seniorov

     • To, že je krásne robiť dobré skutky bez nároku na odmenu, vedia už aj naši najmladší žiaci. Žiaci 3.ročníka sa tento rok rozhodli, že na Vianoce obdarujú tých, ktorí to najviac potrebujú.Urobili spoločnú  vianočnú zbierku darčekov, ktorou potešili ľudí v Domove seniorov.

      Dňa 16.12.2021 odniesli plné tašky darčekov s úsmevom na tvári a mali z toho obrovskú radosť.
      Mgr.Veronika Mikušová

     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády on-line formou. Žiaci museli vyriešiť test a pracovali s technickým výkresom.

      Do súťaže sa z našej školy  zapojili 3 žiaci a boli veľmi úspešní.

      V kategórii A: Samuel Žatko – 9. ročník

                                Veronika Trepáčová - 8. Ročník

                                 Súťažili ako dvojica a umiestnili sa na 3. mieste

      V kategórii B: Andrej Valko – 7.ročník

                               Umiestnil sa na 1.mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 3.2.2022

      Všetkým súťažiacim blahoželám!!!!

      Zapísala Mgr. Adameová

     • Mikuláš v našej škole

     • " Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý každý rok nosievaš do okien dary."

      Ani tento rok nezabudol Mikuláš na deti z našej základnej školy. Prišiel do nej so svojou družinou, krásnymi anjelmi a roztopašnými čertami, aby obdaroval dobré a poslušné deti. Mikuláš pripravil deťom bohaté balíčky a guľôčkové pero Tornado, aby sa im v škole dobre písalo. Ešte predtým, ako Mikuláš rozdal dary a sladkú nádielku, deti mu poďakovali svojimi krátkymi programami vo svojich triedach.

     • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z detských domovov

     • Dnes bola ukončená Mikulášska zbierka pre deti z detských domovov. Musíme povedať, že nás naši žiaci veľmi potešili a ukázali, aké veľké srdce majú, lebo sme nazbierali pre nadáciu "Úsmev ako dar" tri krabice sladkých dobrôt pre deti v detskom domove v Trenčíne. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a že ich bude tešiť, že pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú. Dnes sa nám podaril naozaj veľký hromadný dobrý skutok

     • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z domova

     • Naša škola sa zapojila do Mikulášskej zbierky sladkostí, pre detský domov v Trenčíne v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar. Pomôžte a prispejte niečím sladkým pre deti a vyčarujte tak úsmev deťom, ktoré pomoc potrebujú.
      Zbierka prebieha od 22.11. - 2.12.
      Potom si Mikuláš príde sladkosti vyzdvihnúť, aby mohol urobiť balíčky práve z Vašich darov.
      Sladkosti budeme zbierať vždy v stredu a v piatok cez veľkú prestávku do mikulášskej krabice.
      Za vašu pomoc Ďakujeme v mene všetkých obdarovaných detí :)

     • Oznam

     • Od štvrtka 18.11.2021 (nasledujúcich 6-9 dní) bude školská jedáleň fungovať v obmedzenom režime z dôvodu personálnych obmedzení. Stravu nebudeme poskytovať externým stravníkom. Stravovať sa budú len žiaci 1. stupňa. 

     • Pasovanie prvákov

     • Dňa  9. 11. 2021 sa konalo na našej škole pasovanie prvákov. Slávnostné fanfáry privítali našu kráľovnú, ktorá sa prišla pozrieť na žiakov 1. A a 1. B triedy. Kráľovná veľmi pozorne sledovala celý program, aj to, ako Lienka Školienka  tiež zatúžila chodiť do školy a naši milí prváci sa rozhodli, že jej budú pomáhať. Naučili ju zopár básničiek a ukázali jej, že sa prváckych povinností netreba báť. Keď prváci slávnostne zložili sľub, naša pani kráľovná sa rozhodla všetkých žiakov oboch prvých tried pasovať za prvákov. Medzi pozvanými hosťami boli aj naši kamaráti z 2. A a 2. B triedy v sprievode svojich pani učiteliek.

      Ďakujeme aj im, že nám držali palce a naše vystúpenie odmenili potleskom.
      Tak, už nám ostáva iba zaželať našim prváčikom veľa radosti z objavovania tajomstiev ukrytých  v knihách, aby sa im v našej škole páčilo a aj darilo a tak nám boli všetkým  pre radosť.


      Zapísala:  Monika Gallová

     • Do školy na zelených kolesách

     • V piatok 5.novembra sa mohli žiaci ŽŠ Andreja Bagara zapojiť do výzvy – Do školy na zelených kolesách.

      Mnohí si výzvu zobrali k srdcu, neváhali,  a aj napriek nepriazni počasia sa do školy dopravili na svojich bicykloch a kolobežkách, ktoré mohli slávnostne zaparkovať do nového prístrešku a stojiska určeného pre ne. Účastníkov výzvy sa nazbieralo veľa, a preto ich neminula sladká odmena.

      Nazeleno sa pokračovalo v škole aj počas vyučovania. Na prvom stupni prebiehala súťaž v triedení odpadu. Z každej triedy sa zostavil tím troch žiakov, ktorí mali roztriediť nahromadený odpad v čo najkratšom časovom limite. Všetci súťažiaci sa skutočne snažili, avšak našlo sa ešte zopár chybičiek. Z toho vyplýva, že sa treba neustále zdokonaľovať, aby aj naša mladá generácia vedela správne triediť odpad.  Víťazom sa stal tím 4.A triedy.

      Súťaž v triedení odpadu prebehne tento týždeň aj na druhom stupni. Uvidíme, či sú starší žiaci   v triedení lepší ako tí mladší. Triedeniu zdar!

      Prístrešok a stojisko bolo realizované z grantu „Ekoobec 2021“ od Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

     • Doprav sa do školy na zelených kolesách

     • V piatok zober svoj bicykel alebo kolobežku a doprav sa do školy ekologicky. Pripoj sa aj ty k ostatným, ktorí to s  ekológiou myslia vážne.   Odmenou ti bude predovšetkým dobrý pocit, že si prispel svojim rozhodným činom k dobrej veci a určite ťa neminie aj malá sladká odmena.

      Chceš urobiť ešte viac? Zapoj sa aj do zelenej výzvy a príď do školy v zelenom tričku, mikine či košeli. Zelená je farba prírody a my chceme, aby sa naša škola stala priateľskou k prírode.

      Do tretice – staň sa členom súťažného tímu, ktorý bude bojovať v školskom súboji. Vyhrá ten trojčlenný tím, ktorý v čo najkratšom čase a správne  roztriedi podľa kategórií pripravené vzorky odpadu. Keďže tím bude bojovať za triedu, odmenu tím získa pre všetkých v triede.

      Takže hurá, tešte sa na piatok plný prekvapení.

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Základnej škole Andreja Bagara a na základe rozhodnutí RÚVZ postupne nariaďujeme karanténu žiakov jednotlivých tried.

      Od utorka 19.10.2021, kedy RÚVZ zosúladilo kritéria so Školským covid automatom, RÚVZ nariaďuje karanténu úzkym kontaktom (žiakom v triede) vtedy, ak je u žiaka pozitívny výsledok AG testu alebo PCR testu z MOMky. Ak ide len o pozitívny výsledok samotestu, ostáva v karanténe len konkrétny žiak a riadi sa pokynmi ošetrujúceho lekára. Výsledok AG testu vykonaného v MOMke je obratom. Čas oznámenia výsledkov PCR testov sa však veľmi líši, niekedy je známy po 4 hodinách a niekedy až 2 dvoch dňoch, ako napríklad v prípade žiaka z 5. triedy.

      Prosíme všetkých rodičov o veľkú dávku trpezlivosti a pochopenia. Len vďaka nej tieto náročné situácie na škole zvládneme.

      Tu si môžete pričítať pokyny, ktoré zasielame rodičom žiakov v karanténe. (Pokyny RÚVZ)

     • Hlasujte za nás

     • Naša základná škola Základná škola A.B, SNP 6, Trenčianske Teplice 91451je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.Opakujeme oznam.

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň nastránke www.akademia.o2.sk. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

     • V Ý Z V A na voľbu členov Rady školy pri ZŠ

     • Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6 v Trenčianskych Tepliciach v zmysle vyhlášky č. 291/2004  Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov   v y z ý v a   rodičov žiakov ZŠ Andreja Bagara, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy pri ZŠ, aby sa prihlásili mailom do 18.10.2021 v Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach (skola@ttzs.sk).

      Bližšie informácie na tel. č.: 032/655 2586.

      Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta