• Pohybová gramotnosť

     • Veľkým problémom súčasnej doby je pokles pohybovej aktivity detí, a preto sme deťom 1. stupňa chceli ukázať, že voľný čas môžu aktívne využiť jedným zo športov - turistikou.
      Počasie bolo 16.9.2022 na turistiku ako stvorené a vôbec nebol problém splniť cieľ 10 000 krokov.

     • Návšteva Arboreta Semetín

     • V utorok 13.9.2022 vycestovalo 31 štvrtákov a piatakov našej školy do Vsetína v Českej republike.  Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v priestoroch Arboreta Semetín v rámci partnerstva mesta Vsetín s Trenčianskymi Teplicami a ich spoločného projektu s dotáciou z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, ktorý je zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

      V arborete sme vlastnoručne zasadili dva symbolické stromy  priateľstva. Prezreli sme si zbierku listnatých a ihličnatých stromov z rôznych kútov sveta. Overili sme si v tímoch vedomosti, ktoré sme počas prednášky získali. Zaujímavé boli tiež chvíle strávené v parku mesta Vsetín, kde sú pre vzdelávacie účely umiestnené rôzne vzdelávacie tabule a hry. Na záver sme prijali pozvanie  na obed v Základnej škole Luh vo Vsetíne.

      Táto návšteva v škole nebola ani zďaleka poslednou návštevou. Už v dohľadnej dobe plánujeme mobility učiteľov v rámci projektu Erasmus+  a pevne veríme, že sa podarí usporiadať aj športový turnaj v jarnom období.

     • Oznam

     • Dňa 19.9.2022 o 16:30 hod. sa uskutoční Plenárne rodičovské združenie v jedálni školy.

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

     • Na konci minulého školského roku sa triedy 3.A, 3.B a bývalá 4.B zapojili do výtvarnej súťaže Lacove chrobáky 2022, ktorú organizovalo OZ Hravé hlavy z Nemšovej. V silnej konkurencii 51 zapojených základných škôl a takmer 600 zaslaných prác sa podarilo získať krásne 2. miesto Leovi Holému z 3.A v kategórii "Fantázia". Leovi srdečne gratulujeme a veríme, že aj v tomto školskom roku sa nám podarí uspieť vo výtvarných súťažiach.

      Zapísala: Z. Šlepecká    Foto: Ing. Katarína Holá

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023

     • Dňa 5.9.2022 sa žiaci opäť stretli v amfiteátri školy, aby privítali nových prváčikov a podelili sa o svoje zážitky z prázdnin. Popriať veľa úspechov nielen žiakom, ale aj rodičom a pedagógom prišla primátorka Trenčianskych Teplíc pani Zuzana Frajková Ďurmeková a zriaďovateľ ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach pán Ďatelinka. Pani riaditeľka Denisa Križanová vo svojom príhovore predstavila nových kolegov a krátko zhodnotila, čo nové je pre žiakov v škole pripravené. Prváčikov ešte v triedach čakal program priamo v školských laviciach a pripravené darčeky.

      Všetkým želáme veľa úspechov v novom školskom roku.

     • Otváracie hodiny školskej knižnice

     • V školskom roku 2022 / 2023 bude ŠKOLSKÁ KNIŽNICA otvorená v pondelok od 11:30 – 12:30 hod. a ako tradične v utorok a vo štvrtok počas veľkej prestávky. Po vzájomnej dohode som ochotná knihu požičať domov hocikedy.
      Školskú knižnicu vedie Mgr. Lýdia Pažitková

     • Ponuka záujmových útvarov CVČ na šk. rok 2022/2023

     • Prihlasovať sa môžete denne u Ing. Mercellovej, záujmová činnosť začína 20.9.2021. Krúžky pre 1. stupeň začínajú po 5. vyučovacej hodine do 16:00 hod.

      Časy krúžkov sú orientačné a môžu sa meniť podľa situácie.

       

      Atletika
      pre 1.- 9.ročník
      pán Chebeň
      /podľa záujmu/

       

      Ľudové tance
      pre 1.- 4.ročník
      Mgr.Matuščinová
      štvrtok od 13:30

       

      Zumba
      pre 1.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      štvrtok  od 14:00 - 16:00

       

      Rozhlasový
      pre 4.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      streda od 16:00 - 18:00

       

      Klub slovenského jazyka a matematiky
      pre 9. ročník
      Mgr. Šrovánek, Mgr. Hoštáková, Mgr. Kočková
      utorok, streda od 14:00 - 16:00

       

      PC a hry
      pre 2.- 4. ročník
      Ing. Mercellová
      utorok od  14:00 - 16:00

       

      Chovateľský a ochranársky
      pre 1.- 4. ročník
      Ing. Mercellová
      piatok od 12:30 - 14:30

       

      Keramika
      pre 1.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      pondelok, streda

       

      Malí  kuchári
      pre 5.- 9. Ročník
      Ing. Mercellová
      pondelok od 16:00 - 18:00

       

      Výtvarno-tvorivé dielne
      pre 1.- 4. ročník
      Ing. Mercellová
      utorok, štvrtok od 12:30 - 14:00

       

      Výtvarno-tvorivé dielne
      pre 5.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      /podľa záujmu/ 

        

      Šitie, pletenie, aranžovanie
      pre 3.- 9. ročník
      Ing. Mercellová
      /podľa záujmu/

       

      Stolný tenis
      pre 2.- 9. ročník
      Mgr. Hudec
      /podľa záujmu/

       

      Školský parlament
      pre 5.- 9.ročník
      Mgr. Hoštáková
      /podľa záujmu/

       

      Volejbal
      pre 7.- 9.ročník
      Mgr. Šimún
      /podľa záujmu/

       

      Eko Alarm
      pre 4.- 5.ročník
      Ing. Mercellová
      /podľa záujmu/

       

     • Prevádzka ŠKD

     • Prevádzka ŠKD začína 5.9.2022 po skončení stretnutí s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach do 15.00 hodiny.

       

     • Začiatok školského roka 2022 / 2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka sa bude konať dňa 5.9.2022 o 9:30 hod. v amfiteátri školy, potom žiaci pôjdu do svojich tried, kde dostanú informácie o začiatku vyučovania.

      Pre prvákov bude pripravený osobitný program spojený s otvorenou hodinou v triedach prvého ročníka.

      Prihlásení stravníci môžu ísť na obed od 10:30 hod.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • V posledný deň tohto školského roka sme sa v horúcom počasí zišli v amfiteátri, kde sa nám prihovorili pani riaditeľka, primátorka, rozdali sa knižné ceny úspešným žiakom,  predviedli sa prváci a deviataci s krátkym programom, rozdali sa vysvedčenia a potom hurááá na prázdniny.....

     • Rozlúčka deviatakov

     • V týchto dňoch zažívajú naši deviataci náročné chvíle. Pomaly sa lúčia so školou, ktorá bola ich druhým domovom celých 9 rokov. Dnes navštívili pani primátorku Mgr. Zuzanu Frajkovú Ďurmekovú na mestskom úrade a vystavili svoje rozlúčkové tablo v meste. Zajtra ich čaká posledný deň v základnej škole, kedy sa rozlúčia s učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Želáme im všetko len to najlepšie do ďalšej životnej kapitoly.

    • Vyhodnotenie Matematického klokana
     • Vyhodnotenie Matematického klokana

     • V apríli si vedomosti z matematiky overili prihlásení žiaci v súťaži Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnilo pomerne veľa žiakov, za čo im patrí pochvala. Všetci získali účastnícky list a darček, no a tí úspešní aj DIPLOM ÚSPEŠNÉHO RIEŠITEĽA.

      Gratulujeme žiakom:

      1. B: Timea Blahová, Roland Bulko, Matúš Bako

      2.A: Leonard Holý

      5.ročník: Aneta Pinďáková

      Koordinátori súťaže: L.Pinďáková, M. Škrovánek               Zapísala: Z. Šlepecká

     • Vyhodnotenie Maksíka

     • Aj tento rok sa našli bystré hlavičky medzi žiakmi našej školy, ktorí mali chuť a záujem súťažiť počas celého školského roka a riešiť korešpondenčnú súťaž Maksík. A oplatilo sa im, lebo Maksík ich odmenil peknými cenami a diplomami.

      3. ročník: Lucia Penxová a Jakub Brožek

      4.A: Filip Čelko

      4.B: Zoja Medovarská

      Koordinátor: L. Pinďáková     Foto: Z. Šlepecká

       

     • Letné prázdniny aj v Akadémii Mateja Tótha

     • Od februára 2022 sa naša škola zapojila vďaka podpore Mesta Trenčianske Teplice do celoslovenského projektu všeobecnej športovej prípravy detí mladšieho školského veku do O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Po piatich mesiacoch trénovania deti absolvovali prvé testovanie z pohybových schopností. Za poctivé tréningy boli deti odmenené od AMT krásnym diplomom, nálepkami a športovým vrecúškom. Veríme, že po letných prázdninách sa v septembri stretneme a budeme pokračovať v zlepšovaní svojich pohybových schopností.

     • Slovensko spieva

     • Dňa 24.6.20222 sa amfiteátrom niesli nielen slovenské ľudové piesne v podaní spevákov OZ Škola života, ale aj našich detí. Okrem spevu si mnohí dobre aj zatancovali a vyskákali sa.

     • Koncoročný výlet -Jánošíkové Diery

     • Žiaci 7.A si tento rok užili koncoročný výlet v Terchovej. Zážitková turistika cez rebríky, prekážky, chodníky všetkých očarila. Cestou späť sme si pochutili na super zmrzline v Bytči.

     • Tanečné predpoludnie

     • Naučiť sa tancovať je jednou z možností ako zmysluplne prežiť prázdniny a voľný čas. Aj preto prišli v stredu 22.6.2022 tanečníci z tanečnej školy Choreofactory z Novej Dubnice motivovať našich žiakov k tancu. Tréneri Mário a Silvo ich naučili novú choreografiu a tí odvážnejší si aj zasúťažili. Želáme šikovným mladým chalanom veľa nápadov pri tvorbe choreografií a veľa nádejných tanečníkov v ich tanečnej škole.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Zberný dvor - exkurzia

     • Žiaci 2. ročníka boli dňa 22.6.2022 pozvaní na prehliadku zberného dvora v našom meste. Pani Országhová a pani Sedláková s deťmi zopakovali pravidlá triedenia odpadu, druhy kontajnerov a previedli ich zberným dvorom. Deti v zaujímavých súťažiach využili poznatky o triedení odpadu a odniesli si pekné spomienkové darčeky. Ďakujeme zamestnancom zberného dvora za možnosť absolvovať exkurziu.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Výlet tretiakov

     • Tretiaci si 21.6. vychutnali školský výlet. Zameraný bol na poznávanie kultúrnych a prírodných pamiatok Slovenska. Navštívili sme výstavu miniatúr hradov v Podolí, jaskyňu Driny a hrad Červený Kameň. Bolo naozaj super.