• :-)
     • :-)

     • Prinášame fotografie, ktoré vznikli hned po tekvičkovej slávnosti na druhý deň 8.11.2019 na halloweene v našej škole. Nejedná sa rýdzo o slovenskú obyčaj a tradíciu, je známa vo svete, hlavne v USA, a žiaci druhého stupňa sa rozhodli ho zorganizovať a zabaviť sa maskami a tancom. Pozrite si pár fotozáberov z tejto zábavky,,,

    • Tekvičková slávnosť
     • Tekvičková slávnosť

     • Dnes, t.j. 7.11.2019 sa konala Tekvičková slávnosť spojená  so súťažou vyrezávania tekvičiek a karnevalom masiek.s vyhodnotením najlepších masiek

    • ***** s ***** o ***** s *****
     • ***** s ***** o ***** s *****

     • Žiaci 2. a 3. ročníka sa zapojili do VII. ročníka výtvarnej súťaže s názvom: Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, tento rok na tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“ Ako práce zapojených žiakov vyzerajú si môžete pozrieť v priložených fotografiách. Tešíme sa z nich.

      Švagerková

    • Šalianský Maťko
     • Šalianský Maťko

     • Dňa 28.10.2019 sa v našej škole konal 27. ročník školského kola prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko. Súťažilo 27 žiakov 1. a 2. stupňa v troch kategóriách.Srdečne sa chceme poďakovať pani Michaele Fedorovej zaknižné odmeny, ktoré nám sponzorsky podarovala.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Aj tento rok naši prváci ukončili adaptačné obdobie na školské prostredie a povinnosti slávnostne – tradičnou akciou nazvanou PASOVANIE  PRVÁKOV, ktorá sa uskutočnila 28. Októbra 2019  počas 2. vyučovacej hodiny na 1. stupni.Triedne učiteľky Mgr. Petronela Hrbáčiková a Mgr. Veronika Mikušová privítali prvákov v rozprávke zvanej Škola a pán kráľ, ktorého úspešne stvárnil pán riaditeľ Šimún, pasoval kľačiacich prvákov školským pravítkom.  Pasovaniu predchádzal krátky kultúrny program, ktorý prváci nacvičili spolu so svojimi pani učiteľkami. Pasovaní prváci zložili sľub, ktorým sa zaviazali, že budú dodržiavať školské pravidlá a správať sa tak, ako sa na žiakov patrí. Za pekný program a ich vystúpenie im srdečne zatlieskali aj prítomní rodičia a starší žiaci.Týmto dňom boli prváčikovia prijatí do „stavu žiackeho“ a budú dostávať za svoje výkony známky ako ostatní žiaci. Držíme im palce!

     • Trenčianske hodiny

     • Dňa 17.10.2019 sme spevom ľudových piesní oslávili už 50. ročník súťaže Trenčianske hodiny. V tomto jubilejnom ročníku súťažilo 30 detí v 3. kategóriách. Porota bola veľmi spokojná s úrovňou spevu a musela tuho premýšľať, kto nás bude 12.11.2019 reprezentovať v okresnom kole v Trenčíne. 

           Porotu tvorili panie učiteľky zo ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice a pani učiteľka Iveta Pružincová, DiS.art. zo Základnej umeleckej školy Trenčianske Teplice.

      Výsledky:

      I. kategória (1. - 3. ročník)

      1. miesto         Ester Galková                                    3.B

      2.miesto          Anna-Mária Bilanská                         2.A

      3.miesto          Dominik Noel Bilanský                     1.A

      II. kategória (4. -  6. ročník)

      1.miesto          Katarína Zajacová                              6. trieda

      2.miesto          Lucia Šuranská, Ema Raučinová       6. trieda

      3.miesto          Tamara Vargová                                4.trieda

      III. kategória  ( 7. - 9. ročník)

      1.miesto  Denisa Vlčková                                          7. trieda

       

      Zapísala: Lýdia Pažítková

    • Workshop s maliarkou Oľgou Belovickou
     • Workshop s maliarkou Oľgou Belovickou

     • Dnes sme nakukli do sveta tvorby našej regionálnej výtvarníčky Oľgy Belovickej. Zasvätila nás do techniky maľovania špachtlou. Nakúpili sme maliarske plátna, pripravili maliarske dosky, akrylové farby, špachtle a komu sa neušla špachtla, tvoril jednoducho kreditnou kartou :-) Viedla nás, inšpirovala, radila, sem tam pomohla a výsledkom sú krásne práce. Pozývame Vás na prehliadku našich umeleckých diel.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • Dňa 16. októbra 2019 sme si aj my pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.
      Je to deň, ktorý vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo - právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom  všetci účastníci prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015.
      Náš Deň zdravej výživy sme začali citrónovým osviežením. Porozprávali  sme sa o dôležitosti zdravej výživy pre náš život ako aj o tom, že nie všade na svete je dostatok potravy.  Preto sme si sľúbili, že s jedlom budeme múdro zaobchádzať. Tematické vyučovanie sme si "prizdobili" zaujímavo a pútavo
      naaranžovanou zdravou desiatou. Prikladáme aj zopár záberov. Našim prianím je, aby už nikto nikdy nemusel  hladovať.
      foto a text: Mgr. M. Gallová

    • Štvrtáci v poľovníckom kaštieli
     • Štvrtáci v poľovníckom kaštieli

     • V utorok 15.10.2019  zažili naši štvrtáci netradičné zážitkové vyučovanie prírodovedy v účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál. Bývalý poľovnícky kaštieľ je situovaný v tichom prostredí lesov Bielych Karpát 12 km od Nemšovej. Keďže počasie spolupracovalo výborne, žiaci mohli okrem aktivít v priestoroch kaštieľa absolvovať aj veľa zaujímavých prírodovedných aktivít v jeho okolí. Zopakovali a rozšírili si vedomosti z prírodovedy o ochrane lesa, správaní sa v prírode a o živote stromov. Deti spoznávali stopy lesných živočíchov, spravili si čuchový test, zastrieľali si z kuše, porovnávali svoj skok s dĺžkou skokov rôznych živočíchov, kŕmili divé svine, sledovali včely v úľoch, súťažili, hrali sa a to všetko v zdravom lesnom prostredí.

      Deťom sa takýto zážitkový spôsob vyučovania veľmi páčil.Za možnosť absolvovať tento vyučovací deň ďakujeme pani primátorke Zuzane Frajkovej Ďurmekovej a mestu Trenčianske Teplice.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Premietačka: Obrazy a ich zadávatelia

     • Pod týmto názvom nám dnes prednášateľ Vladimír Malast, zamestnanec Galérie mesta Bratislavy, rozprával množstvo príbehov o tom, ako vznikali diela maliarov a sochárov. Dozvedeli sme sa, že mnohé diela vznikli na želanie bohatých či vplyvných ľudí, skupín ľudí alebo si ich na mieru dalo vyhotoviť mesto. Iné vznikli len pre potešenie autora a neboli určené na predaj.

      Dozvedeli sme sa celé príbehy, ktoré obrazy či sochy zachytávajú. Naučili sme sa objavovať skryté detaily a čítať z  nich ukryté významy. Objavili sme, že umenie v sebe skrýva veľa tajomstiev, záhad ale i kus histórie či zábavy a vtipu. Dozvedeli sme sa aj, ktorý obraz je aktuálne najdrahším obrazom vydraženým na verejnej dražbe. Viete, kto je jeho autorom? (icniV ad odranoeL)

      Erasmus+ je zábava.

    • Stolný tenis
     • Stolný tenis

     • Chlapcom našej školy sa podarilo získať krásne 3.miesto v Okresnom kole v stolnom tenise. Gratulujeme chlapci - super výkon.

       Katarína Bajčíková

    • Exkurzia 8.A a 8.B   Moravský kras
     • Exkurzia 8.A a 8.B Moravský kras

     • Dňa 3.10 2019 sme sa vybrali na enviro exkurziu do jaskyne Punkevní a priepasti Macocha. Cestou nás sprevádzal sprievodca s informáciami o lese, živote v lese, mŕtvom dreve a o okolí , ktorým sme prechádzali. Všetko sa vydarilo na jednotku a šťastní a plní nových zážitkov sme sa vrátili domov.

      Katka Bajčíková

    • V Brne je hezky
     • V Brne je hezky

     • Tak o tomto sa išlo do Brna presvedčiť šesť piatačok v doprovode dvoch učiteliek v rámci medzinárodného žiackeho stretnutia v projekte Erasmus+: Slávni maliari medzi nami v dňoch 23.-27.septembra.

      V prvý deň programu si žiaci a učitelia zo Slovenska, Poľska a Talianska prezreli školu. Školička v Siviciach (malá obec v blízkosti Brna) je čerstvo zrekonštruovaná, všetko dýcha novotou, hýri farbami, množstvom zaujímavých učebných priestorov. Najzaujímavejšie sú nové podkrovné priestory, kde už naši priatelia uskutočnili školskú výstavu svojich projektorých diel a my sme ich zbierku obohatili o práce našich žiakov. Každý z partnerov prezentoval svojich národných a regionálnych umelcov a v aktivitite o umeleckých slohoch za zamerali na znaky gotiky, renesancie a funkcionalizmu.

      Na druhý deň si v praxi všetci overili, čo sa o slohoch naučili. V zmiešaných skupinkách išli po stopách významných budov, zisťovali informácie rôznymi spôsobmi a plnili úlohy. Všetky skupiny obstáli veľmi dobre. Poobede  išli žiaci do rodín na rodinné návštevy a učitelia mali koordinátorske workshopy.

      Štvrtok nás čakalo prekvapenie – vybrali sme sa do Ledníc. Prezreli sme si zámok, zámocké záhrady a plavili sme sa loďou. Po takomto krásnom bohatom programe sa nám v piatok len ťažko odchádzalo. Nerozlúčili sme sa však  na dlho, pretože sa už v máji uskutoční stretnutie u nás v Trenčianskych Tepliciach. Urobíme všetko pre to, aby aj u nás povedali: „V Trenčianskych Tepliciach je krásne“.

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Dňa 26. 9. 2019 absolvovali žiaci 1. - 3. ročníka našej ZŠ praktický výcvik na dopravnom ihrisku, aby sa postupne pripravovali na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodci alebo cyklisti.

      Lýdia Pažítková.

    • Svetový deň mlieka
     • Svetový deň mlieka

     • V dňoch 24. 9 – 25.9. 2019 sme si pripomenuli, aký veľký význam má pre náš život a náš organizmus mlieko. Žiaci prvého stupňa sa obliekli do bielych tričiek, doniesli si mliečnu desiatu a venovali sa aktivitám spojeným s týmto dňom.

      Majka Švagerková 

    • Moje telo v v nákupnom centre Laugaricio Trenčín
     • Moje telo v v nákupnom centre Laugaricio Trenčín

     • Dnes 26.9 sa naši druháci a niekoľko štvrtákov zúčastnilo exkurzie Moje telo v obchodnom dome Laugaricio Trenčín. O deti bolo dobre postarané a formou hry sa dozvedeli zaujímavosti o svojom tele. Na záver si dopriali sladkú odmenu a odniesli si diplom za absolvovanie prednášky. Ďakujeme Laugariciu TN a Mgr. Tatiane Drakovej za zabezpečenie odvozu a za zorganizovanie zaujímavej a poučnej akcie.

      Petra Lutková

     • Kde sa narodil Vodník Valentín?

     • Vedeli ste o tom, kde sa narodil Vodník Valentín, ktorého stretávate na Mierovom námestí v Trenčíne? Odpoveď na túto otázku hľadalo sedem žiakov našej školy  s učiteľkou výtvarnej výchovy, Mgr.  Luciou Janišovou,  v pondelok 16. 9. 2019 priamo v Trenčíne.Tvorcom Vodníka Valentína je nenápadný milý pán s veľmi nápaditou tvorbou, sochár a maliar v jednej osobe, pán  Igor Mosný.  Privítal nás vo svojom ateliéri, porozprával mnoho zaujímavostí o tom, ako sa rodila socha vodníka, aké techniky pri výrobe použil, ako bolo potrebné spolupracovať s majstrami vodármi a čo všetko bolo treba urobiť, aby Vodník Valentín mohol dostať trvalé bydlisko na Mierovom námestí. Poobedie sme strávili v prítomnosti nášho nového priateľa a v projekte Slávni maliari medzi nami nám pribudli nové práce – prípravné škice Vodníka Valentína na motívy sochy Igora Mosného. Pozrite sa, ako sme našu tvorivo – objavnú cestu zdokumentovali:

    • Návšteva umelca
     • Návšteva umelca

     • Dnes sme boli na návšteve u umeleckého sochára pána Igora Mosného. Stretnutie sním dohodla pani učiteľka Lucia Janišová. Boli sme milo privítaní a pozvaní na prehliadku a besedu v ateliéri, ale aj vonku pánom Mosným. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých veci o tvorbe tohto umelca. Niektorí s nás ani netušili, že pán Mosný každoročne pripevňoval na Artfilme v Trenčianskych Tepliciach na Most slávy pamätné tabuľky slávnych osobnosti zo sveta filmového umenia. Alebo kto vedel, že vodník Valentín na Štúrovom námestí je jeho dielo? A naša žaba na Kúpeľnom námestí? Pán Mosný veľmi ochotne a obšírne nám rozprával zážitky zo svojej tvorby, podrobne popísal celú činnosť vzniku rôznych sôch. Aj v tomto čase má v ateliéri rozpracovanú bustu M.R.Štefánika, ktorá má byť inštalovaná v Trenčianskych Tepliciach pred Mestským úradom. Na záver nám dovolil si odtrhnúť jablká z jeho záhrady a daroval aj brožúrku, ktorá bola vydaná pri príležitosti jeho výstavy v Tatranskej galérii v Poprade. Pri rozlúčke sme sa všetci poďakovali za ochotu pri ukážkach a besede. Pozrite si z uvedenej návštevy pár fotografií....

    • I.B. Sladké potešenie
     • I.B. Sladké potešenie

     • Na začiatku školského roka dostali naši prváčikovia pozvanie od pána zmrzlinára na sladké potešenie. Všetci žiaci si s úsmevom na tvári vychutnávali výbornú zmrzlinu.

      Veronika Mikušová