• Šampionát v písaní na počítači
     • Šampionát v písaní na počítači

     • Dňa 30.5.2022 sa konal 8. ročník  Šampionátu v písaní na počítači. Žiaci II. stupňa si prišli zmerať svoje sily a overiť, či nezabudli písať desaťprstovou metódou.

      Výborný výkon podal Peter Takáč, ktorý mal 4 305 čistých úderov, čo je doposiaľ rekord nášho šampionátu. Druhé miesto obsadil Samuel Žatko (2 518 úderov).

      Nedali sa zahanbiť ani dievčatá, tretie miesto patrí Lucke Šuranskej (2 435 úderov).

      Na ďalších miestach sa  pekným výkonom umiestnili Sofia Dohánicsová, Evelyn Papierniková a Veronika Trepáčová.

      O týždeň neskôr si zmerali sily na triednom šampionáte v písaní desaťprstovou metódou aj naši piataci.

      Víťazom sa stal Krištof Kováč, s počtom čistých úderov 1 503, ktorý si zaslúži aj veľkú pochvalu za zodpovednú prípravu počas celého školského roka.

      Druhé miesto patrí Liliane Kahúnovej (1 215 úderov), tretie miesto obsadila

      Nelly Arakeljan (1 169 úderov).

      Našim deviatakom prajem, aby túto znalosť zúžitkovali na stredných školách.  Verím, že ich mladší spolužiaci budú naďalej trénovať a zlepšovať svoje výkony a o rok si prídu svoje znalosti preveriť v konkurencii svojich spolužiakov.

       

     • Športový deň na Zelenej Žabe

     • Dňa 20.6 2022 pre žiakov  2.stupňa bol pripravený športový deň na kúpalisku Zelená Žaba. Žiaci súťažili medzi triedami vo futbale, plávaní, stolnom tenise a vybíjanej. Po celý čas sa mohli kúpať a zabávať v bazéne. Ďakujeme za výbornú organizáciu, radi sa opäť o rok vrátime.

     • Venček

     • Dňa 14.6.2022 predviedli naši deviataci svoje tanečné umenie na krásnej slávnosti zvanej VENČEK, ktorou ukončili niekoľko týždňov trvajúci tanečný kurz pod vedením tanečného majstra pána Michala Soukupa (6-násobný Majster Slovenska v LAT tancoch, 9.miesto v svetovom rebríčku WDSF, majiteľ a tréner tanečného štúdia MS Dance v Trenčíne).

      Deviatakom patrí pochvala za zvládnutie štandardných i latinsko-amerických tancov a ich rodičom poďakovanie za iniciatívu pri uskutočnení tanečného kurzu. Veríme, že všetci prítomní si odniesli krásne spomienky.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Naši štvrtáci sa zapojili do projektu „Tenis do škôl“

     • Naša Základná škola Andreja Bagára v Trenčianskych Tepliciach sa v mesiacoch apríl – jún zapojila do projektu MODULOV „Tenis do škôl  - základy tenisu na hodinách telesnej výchovy na 1. stupni základných škôl“. Projektu sa zúčastnili žiaci 1. stupňa, konkrétne 4.A. a 4.B. Spolu  29 žiakov. Trieda 4. B. - spolu 14 detí, z toho 6 dievčat a jedno dievča z Ukrajiny a 7 chlapcov pod vedením trénera Daniela Ježíka a  4.A. – spolu 15 detí, z toho 7 dievčat a jedno dievča z Ukrajiny a 8 chlapcov pod vedením trénera Juraja Jánošíka. Obidvaja tréneri majú platnú trénerskú licenciu a trénujú v tenisovom klube ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice. Pani triedne učiteľky Mgr. Božena Štullerová a Mgr. Mária Jovanovičová nám boli vždy nápomocné.

      Deti prijali trénerov a tenisové tréningy veľmi pozitívne, bolo to pre
      nich spestrenie a boli radi tejto možnosti, možnosti naučiť sa
      základom tenisu a skúsiť si trénovať ako skutoční tenisti. Počas
      10 hodín sa naučili rôzne pohybové zručnosti potrebné pre tenis a
      vyskúšali si základné tenisové údery. Okrem toho sa dozvedeli veľa aj
      o samotnej  tenisovej hre, o pravidlách ale aj o tenisových súťažiach. Zistili aké to je náročné na prevedenie, na čas, na fyzickú kondíciu, aké množstvo hodín je potrebné absolvovať a  koľko rokov je potrebných, aby sa hráči vôbec naučili len základnú
      techniku a neskôr sa zapojili do celého tenisového diania.

      Počas tréningov deti sa s radosťou zapájali do tenisových činností, snažili sa, aby boli vo všetkom čo najlepší. Niekedy ich neposlúchali loptičky, inokedy raketa a mali obrovskú radosť z každého dobrého úderu. Nie všetkým sa darilo  a rýchlo pochopili, že tenis nie je taký jednoduchý ako vyzerá. Trénerov si veľmi obľúbili,  lebo boli ústretoví, príjemní, ale aj veľkí tenisoví odborníci.

      Možno v budúcnosti sa stane tenis ich záujmovou športovou činnosťou a možno sa nájde medzi nimi aj ďalší tenisový reprezentant.

      CHCETE SA NAUČIŤ TENIS?

      ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice ponúka skupinové tenisové tréningy 2x do týždňa. Skupina v počte od 3 do 5 hráčov.

      Prihláste sa cez formulár https://www.sportova-akademia.sk/sk/prihlaska/. Do poznámky uveďte „Mám záujem o skupinový tréning, triedu /4.A/ a školu /ZŠ T. Teplice/“. Pre bližšie informácie volajte na 0903 451 982,  píšte daniel@jezik.sk

     • Výlet šiestakov

     • Vo štvrtok 16.6.2022 sme sa vybrali na turistiku spojenú s opekaním. Počasie sme mali vynikajúce, ako stvorené na pobyt v prírode. Užili sme si veľa zábavy a bližšie spoznali naše okolie. Počas výletu sme mali so sebou skvelého "medika" - túto funkciu bude zastávať na každom výlete. :-)

    • Mašličková slávnosť
     • Mašličková slávnosť

     • Po štyroch rokoch usilovnej školskej práce naši štvrtáci ukončili primárne vzdelanie. Na znak toho, že sú pripravení stať sa veľkými školákmi, sa konala v jedálni školy Mašličková slávnosť, na ktorej im pani riaditeľka slávnostne pripla modrú stužku. Mašličková slávnosťsa zapísal hlboko do spomienok detských duší vďaka deťom, ktoré si pripravili program. Napovedali to ich šťastné úsmevy.

     • Tenisová príprava prváčikov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tenisová príprava prváčikov.

          ŠPORTOVÁ  AKADÉMIA Trenčianske Teplice v spolupráci so „Slovenským tenisovým zväzom“ a „Základnou školou A. Bagara Trenčianske Teplice“ realizovali v školskom roku 2021/2022 TENISOVÚ PRÍPRAVU, známy projekt „Tenis do škôl“ v rozsahu 33 hodín ročne.


      Projektu sa zúčastnili žiaci 1. A  a 1. B, spolu 35 žiakov pod vedením Daniela Ježíka tenisového trénera s platnou licenciou, predsedu klubu ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice, autora a realizátora projektu a Juraja Jánošíka, tenisového trénera s platnou licenciou z tenisového klubu ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice a v spolupráci s pani učiteľkami Mgr. Monikou Gallovou a Mgr. Lýdiou Pažítkovou.

          Dňa 14. 6. 2022 pripravili naši tenisoví tréneri Daniel Ježík a Juraj Jánošík pre deti slávnostné ukončenie tenisovej prípravy formou zábavných tenisových disciplín. Celé podujatie ukončilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien deťom, za ktoré ďakujeme mestu Trenčianske Teplice a p. primátorke 

      Mgr. Zuzane Frajkovej Ďurmekovej.  

      Prinášame zopár fotiek a zároveň vyslovujeme poďakovanie obom trénerom za profesionálny prístup a obetavosť počas celého roka pri práci      s deťmi a do ďalšej práce im prajeme veľa úspechov a elánu.

        Pani učiteľky: Monika Gallová  a  Lýdia Pažítková

      Zapísala: Monika Gallová
      Foto: Lýdia Pažítková, Monika Gallová

       

       

       

     • Protest učiteľov

     • Aj naša škola sa dnes zapojila do protestu o zvýšenie financií pre školstvo. V Bratislave na protestnom zhromaždení nás zastupujú štyria kolegovia. My ostatní protest symbolicky podporujeme v žltých tričkách.

     • Výlet druhákov

     • Vo štvrtok 9.6.2022 sa druháci vybrali na výlet do Piešťan napriek nepriaznivej predpovedi počasia, ktoré napokon spolupracovalo úžasne. Užili sme si plavbu loďou po Váhu, návštevu EKO PARKU i zábavu na detskom ihrisku. Veríme, že všetci zúčastnení si odniesli príjemné spomienky na spoločne a zábavne prežitý deň.

      triedne učiteľky

     • Jazda vláčikom

     • V utorok 7.6.2022 sa žiaci 1. - 3.ročníka povozili na Vláčiku Kúpeláčiku na pozvanie pani primátorky Mgr. Zuzany Frajkovej Ďurmekovej. Šťastné a radostné deti sa so svojimi pani učiteľkami previezli k Labutiemu jazeru za krásneho slnečného dopoludnia a veselo mávali turistom a obyvateľom mesta.

      Veľmi pekne ďakujeme vedeniu Trenčianskych Teplíc za milé pozvanie.

      Text a foto: Z. Šlepecká

    • Sladké potešenie
     • Sladké potešenie

     • Počas minulého týždňa boli všetci žiaci našej školy pozvaní na zmrzlinu podľa vlastného výberu v ZMRZLINE GIRANDOLA. Za sladké spríjemnenie MDD veľmi pekne ďakujeme majiteľovi zmrzlinárne.

      Foto: Z. Šlepecká

     • Výlet 4.A a 4.B

     • Na sviatok MDD naši žiaci navštívili jednu z najkrajších častí Slovenska – Banskú Štiavnicu a okolie.

      Navštívili Kaštiel sv. Anton a múzeum zvierat. Veľmi zaujímavá bola návšteva bane. Pútavé rozprávanie bývalého baníka im priblížilo ťažký prácu a život baníkov . Potom navštívili nový zámok so zaujímavou expozíciou obranných zbraní mesta proti tureckým nájazdom.

      Žiaci si doplnili vedomosti z vlastivedy, prírodovedy a spoločným výletom si upevnili aj vzťahy medzi sebou v budúcej spoločnej piatej triede.

     • MDD v ŠKD

     • ŠKD oslávil 1.6.2022 MDD, ktoré bolo plné športu, zábavy a kreativity. Deti sa odreagovali pri detskej diskotéke. Ďakujeme KatkeSkrutkovej za občerstvenie a super ceny.

    • Matičný beh
     • Matičný beh

     • Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice zorganizoval 1.6.2022 pri príležitosti MDD každoročný Matičný beh pre žiakov 1. - 3. ročníka. Beh sa uskutočnil aj v rámci Roku odkazu štúrovcov 2022, kedy uplynulo 200 rokov od narodenia viacerých štúrovcov: J. Francisciho, J. Kráľa, J. Kalinčiaka, J. Rotaridesa a ďalších.

      Deti sa rozcvičili, súťažili, zabehali si podľa svojich kategórií a všetci dostali sladké odmeny a odznaky. Víťazi si odniesli aj krásne knižné ceny a diplomy.

      Ďakujeme zástupcom Matice slovenskej za príjemne strávené dopoludnie.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Beseda s japonským veľvyslancom

     • V piatok dňa 20.5.2022 do našej školy zavítal japonský veľvyslanec. Predstavil nám svoju rodnú krajinu, Japonsko, a oboznámil nás s jej kultúrou. Dozvedeli sme sa o japonskej histórií, jedlách, typických pre Japonsko či o národných pamiatkach.

      Za krátky čas sa nás snažil naučiť ich písmo, či dokonca gramatiku, ktorú sa deti v Japonsku musia učiť na prvom stupni. Na záver sme mali možnosť pýtať sa ho otázky rôzneho typu. Na každú jednu z nich nám s radosťou a trpezlivosťou odpovedal a povedal, že bude rád, ak bude môcť prísť na návštevu aj budúci rok.

     • Exkurzia v Uhrovci

     • Dňa 20. 5. 2022 sa uskutočnila zaujímavá exkurzia pre žiakov 5. a 6. ročníka. Organizátorom bol p. Glamoš zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

      Žiaci sa vyviezli k pamätníku SNP na Jankov vŕšok, kde sa dozvedeli mnoho informácií o obetavosti slovenského ľudu z okolia počas SNP. Ďalšie ich kroky smerovali do rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Tam mali žiaci možnosť vidieť a dozvedieť sa, ako žili a čo dokázali naši rodáci. Poslednou zastávkou exkurzie bolo Múzeum SNP v Bánovciach. Vďaka dobovým artefaktom a podrobným, pekne graficky spracovaným inštaláciám si žiaci mohli lepšie predstaviť dobu a okolnosti života v období SNP.

      Za nové poznatky, pekný výklad a príjemnú spoločnosť ďakujeme organizátorovi.

     • Erasmus+, skupinová mobilita žiakov

     • https://twinspace.etwinning.net/178085/pages/page/234717216.-20. mája 2022 žiaci našej školy vycestovali do Českej rebubliky plniť  ciele nášho projektu Erasmus+. Vďaka grantu KA1 mohlo Základnú školu s materskou školou v Siviciach navštíviť 11 detí v sprievode 3 sprevádzajúcich osôb.

      Čo všetko sme absolvovali si môžete pozrieť na webstránke projektu: https://twinspace.etwinning.net/178085/pages/page/2347172

     • Zlatá tehlička

     • Žiaci 9. ročníka v dňoch 17. a 18. mája 2022 absolvovali intenzívny seminár "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Dozvedeli sa o fungovaní bankovnítva, výhodách a nástráhách využívania bankomatových kariet, hypoték a iných produktov. Vyskúšali si vytvoriť rodinný rozpočet a zistili, aké náročné je hospodáriť s vlastnými peniazmi. Úspešní riešitelia testu na konci vzdelávania získali diplom.