• Potešili ľudí v Domove seniorov

     • To, že je krásne robiť dobré skutky bez nároku na odmenu, vedia už aj naši najmladší žiaci. Žiaci 3.ročníka sa tento rok rozhodli, že na Vianoce obdarujú tých, ktorí to najviac potrebujú.Urobili spoločnú  vianočnú zbierku darčekov, ktorou potešili ľudí v Domove seniorov.

      Dňa 16.12.2021 odniesli plné tašky darčekov s úsmevom na tvári a mali z toho obrovskú radosť.
      Mgr.Veronika Mikušová

     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády on-line formou. Žiaci museli vyriešiť test a pracovali s technickým výkresom.

      Do súťaže sa z našej školy  zapojili 3 žiaci a boli veľmi úspešní.

      V kategórii A: Samuel Žatko – 9. ročník

                                Veronika Trepáčová - 8. Ročník

                                 Súťažili ako dvojica a umiestnili sa na 3. mieste

      V kategórii B: Andrej Valko – 7.ročník

                               Umiestnil sa na 1.mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 3.2.2022

      Všetkým súťažiacim blahoželám!!!!

      Zapísala Mgr. Adameová

     • Mikuláš v našej škole

     • " Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý každý rok nosievaš do okien dary."

      Ani tento rok nezabudol Mikuláš na deti z našej základnej školy. Prišiel do nej so svojou družinou, krásnymi anjelmi a roztopašnými čertami, aby obdaroval dobré a poslušné deti. Mikuláš pripravil deťom bohaté balíčky a guľôčkové pero Tornado, aby sa im v škole dobre písalo. Ešte predtým, ako Mikuláš rozdal dary a sladkú nádielku, deti mu poďakovali svojimi krátkymi programami vo svojich triedach.

     • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z detských domovov

     • Dnes bola ukončená Mikulášska zbierka pre deti z detských domovov. Musíme povedať, že nás naši žiaci veľmi potešili a ukázali, aké veľké srdce majú, lebo sme nazbierali pre nadáciu "Úsmev ako dar" tri krabice sladkých dobrôt pre deti v detskom domove v Trenčíne. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a že ich bude tešiť, že pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú. Dnes sa nám podaril naozaj veľký hromadný dobrý skutok

     • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z domova

     • Naša škola sa zapojila do Mikulášskej zbierky sladkostí, pre detský domov v Trenčíne v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar. Pomôžte a prispejte niečím sladkým pre deti a vyčarujte tak úsmev deťom, ktoré pomoc potrebujú.
      Zbierka prebieha od 22.11. - 2.12.
      Potom si Mikuláš príde sladkosti vyzdvihnúť, aby mohol urobiť balíčky práve z Vašich darov.
      Sladkosti budeme zbierať vždy v stredu a v piatok cez veľkú prestávku do mikulášskej krabice.
      Za vašu pomoc Ďakujeme v mene všetkých obdarovaných detí :)

     • Oznam

     • Od štvrtka 18.11.2021 (nasledujúcich 6-9 dní) bude školská jedáleň fungovať v obmedzenom režime z dôvodu personálnych obmedzení. Stravu nebudeme poskytovať externým stravníkom. Stravovať sa budú len žiaci 1. stupňa. 

     • Pasovanie prvákov

     • Dňa  9. 11. 2021 sa konalo na našej škole pasovanie prvákov. Slávnostné fanfáry privítali našu kráľovnú, ktorá sa prišla pozrieť na žiakov 1. A a 1. B triedy. Kráľovná veľmi pozorne sledovala celý program, aj to, ako Lienka Školienka  tiež zatúžila chodiť do školy a naši milí prváci sa rozhodli, že jej budú pomáhať. Naučili ju zopár básničiek a ukázali jej, že sa prváckych povinností netreba báť. Keď prváci slávnostne zložili sľub, naša pani kráľovná sa rozhodla všetkých žiakov oboch prvých tried pasovať za prvákov. Medzi pozvanými hosťami boli aj naši kamaráti z 2. A a 2. B triedy v sprievode svojich pani učiteliek.

      Ďakujeme aj im, že nám držali palce a naše vystúpenie odmenili potleskom.
      Tak, už nám ostáva iba zaželať našim prváčikom veľa radosti z objavovania tajomstiev ukrytých  v knihách, aby sa im v našej škole páčilo a aj darilo a tak nám boli všetkým  pre radosť.


      Zapísala:  Monika Gallová

     • Do školy na zelených kolesách

     • V piatok 5.novembra sa mohli žiaci ŽŠ Andreja Bagara zapojiť do výzvy – Do školy na zelených kolesách.

      Mnohí si výzvu zobrali k srdcu, neváhali,  a aj napriek nepriazni počasia sa do školy dopravili na svojich bicykloch a kolobežkách, ktoré mohli slávnostne zaparkovať do nového prístrešku a stojiska určeného pre ne. Účastníkov výzvy sa nazbieralo veľa, a preto ich neminula sladká odmena.

      Nazeleno sa pokračovalo v škole aj počas vyučovania. Na prvom stupni prebiehala súťaž v triedení odpadu. Z každej triedy sa zostavil tím troch žiakov, ktorí mali roztriediť nahromadený odpad v čo najkratšom časovom limite. Všetci súťažiaci sa skutočne snažili, avšak našlo sa ešte zopár chybičiek. Z toho vyplýva, že sa treba neustále zdokonaľovať, aby aj naša mladá generácia vedela správne triediť odpad.  Víťazom sa stal tím 4.A triedy.

      Súťaž v triedení odpadu prebehne tento týždeň aj na druhom stupni. Uvidíme, či sú starší žiaci   v triedení lepší ako tí mladší. Triedeniu zdar!

      Prístrešok a stojisko bolo realizované z grantu „Ekoobec 2021“ od Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

     • Doprav sa do školy na zelených kolesách

     • V piatok zober svoj bicykel alebo kolobežku a doprav sa do školy ekologicky. Pripoj sa aj ty k ostatným, ktorí to s  ekológiou myslia vážne.   Odmenou ti bude predovšetkým dobrý pocit, že si prispel svojim rozhodným činom k dobrej veci a určite ťa neminie aj malá sladká odmena.

      Chceš urobiť ešte viac? Zapoj sa aj do zelenej výzvy a príď do školy v zelenom tričku, mikine či košeli. Zelená je farba prírody a my chceme, aby sa naša škola stala priateľskou k prírode.

      Do tretice – staň sa členom súťažného tímu, ktorý bude bojovať v školskom súboji. Vyhrá ten trojčlenný tím, ktorý v čo najkratšom čase a správne  roztriedi podľa kategórií pripravené vzorky odpadu. Keďže tím bude bojovať za triedu, odmenu tím získa pre všetkých v triede.

      Takže hurá, tešte sa na piatok plný prekvapení.

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Základnej škole Andreja Bagara a na základe rozhodnutí RÚVZ postupne nariaďujeme karanténu žiakov jednotlivých tried.

      Od utorka 19.10.2021, kedy RÚVZ zosúladilo kritéria so Školským covid automatom, RÚVZ nariaďuje karanténu úzkym kontaktom (žiakom v triede) vtedy, ak je u žiaka pozitívny výsledok AG testu alebo PCR testu z MOMky. Ak ide len o pozitívny výsledok samotestu, ostáva v karanténe len konkrétny žiak a riadi sa pokynmi ošetrujúceho lekára. Výsledok AG testu vykonaného v MOMke je obratom. Čas oznámenia výsledkov PCR testov sa však veľmi líši, niekedy je známy po 4 hodinách a niekedy až 2 dvoch dňoch, ako napríklad v prípade žiaka z 5. triedy.

      Prosíme všetkých rodičov o veľkú dávku trpezlivosti a pochopenia. Len vďaka nej tieto náročné situácie na škole zvládneme.

      Tu si môžete pričítať pokyny, ktoré zasielame rodičom žiakov v karanténe. (Pokyny RÚVZ)

     • Hlasujte za nás

     • Naša základná škola Základná škola A.B, SNP 6, Trenčianske Teplice 91451je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.Opakujeme oznam.

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň nastránke www.akademia.o2.sk. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

     • V Ý Z V A na voľbu členov Rady školy pri ZŠ

     • Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6 v Trenčianskych Tepliciach v zmysle vyhlášky č. 291/2004  Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov   v y z ý v a   rodičov žiakov ZŠ Andreja Bagara, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy pri ZŠ, aby sa prihlásili mailom do 18.10.2021 v Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach (skola@ttzs.sk).

      Bližšie informácie na tel. č.: 032/655 2586.

      Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

       

     • Snehulienka

     • V piatok 8.10. 2021 si pre žiakov prvého stupňa pripravili herci z divadla Clipperton zábavné predstavenie pod názvom Snehulienka.

      Rozprávka plná zábavy, pesničiek a výborných hereckých výkonov ukázala nové spracovanie už známej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Žiaci boli nadšení a zapájali sa do divadielka, tlieskali, odpovedali a hlavne, veľa sa nasmiali. A veríme, že sa aj naučili, že najšťastnejší je ten kto má lásku v srdci.

      Ďakujeme umelcom za krásne vystúpenie.

    • Veľká výzva s odmenou
     • Veľká výzva s odmenou


     • Začiatok výzvy: 11.10.2021
      Tri kategórie: 1. - 3.ročník
                             4. - 6.ročník
                             7. - 9.ročník
      Čo je dobrý skutok:
      Niečo, čo urobíme nezištne, bez očakávania odmeny a robíme to predruhých s radosťou.
      Tému môžete spracovať literárnou formou alebo audiovizuálnou formou

      (krátke amatérske komentované video natočené napríklad na telefóne).
      Kam odovzdať dobrý skutok: skutky sa budú vhadzovať do krabice na topripravenej vo vestibule školy alebo ich môžete posielať na
      elena.matuscinova@ttzs.sk
      Vyhodnotenie výzvy: Prvý decembrový týždeň
      Skutok, ktorý získa najväčšiu podporu v danej kategórii, bude v decembrivyhlásený za Detský čin našej školy 2021, získa vecnú odmenua bude zverejnený na stránke našej školy.
      Tak neváhaj a už dnes začni so svojím dobrým skutkom
      Viac informácií nájdeš tu :Veľká výzva s odmenou

    • Tenis do škôl
     • Tenis do škôl

     • Konečne. Po dlhej prestávke spôsobenej Covidom sme mohli začať bez obmedzení. Od septembra môžu každý utorok naši prváci športovať pod vedením kvalifikovaných trénerov a rozvíjať svoje pohybové zručnosti.

      ŠPORTOVÁ AKADÉMIA“ Trenčianske Teplice v spolupráci so „Slovenským tenisovým zväzom“ a „Základnou školou A. Bagara“ Trenčianske Teplice pokračuje v projekte "Tenis do škôl".

      V rámci projektu sme upravili pôvodných 10 hodín ročne, ktoré boli vložené do osnov Telesnej výchovy na 33 hodín ročne a vytvorili tým OSNOVY pre nový predmet pod názvom „TENISOVÁ PRÍPRAVA“.

      Našim hlavným cieľom je rozvíjať všeobecne pohybové zručnosti a jemnú motoriku u detí, ktorá je v tenise základom úspechu správneho prevedenia techniky úderov v budúcnosti. To všetko zábavnou formou, aby z toho mali deti radosť. Ďalším cieľom a rovnako dôležitým je u deti budovať pozitívny vzťah k športovaniu, ako životnej filozofii. Formou pohybových hier a rôznymi súťažami sa deti prirodzene zlepšujú, zároveň je dôležité učiť deti aby sa vzájomne rešpektovali a správali sa v duchu fair-play. Dúfame, že nám to tento rok vydrží až do konca. Necháme sa prekvapiť. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii https://www.sportova-akademia.sk/sk/galeria/.

      Tréneri:

      Juraj Jánošík, vždy usmiaty

      Daniel Ježík, tiež sa snaží

      Máme radi deti a šport. Dúfame, že deti nakazíme a tiež si vybudujú k športu podobný vzťah.

      Ďakujeme za spoluprácu aj pani učiteľkám, ktoré sú nám vždy nápomocné.

      Daniel Ježík, autor predmetu

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • Tento rok sa Európsky týždeň mobility niesol v znamení témy "bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou". Mesto Trenčianske Teplice v rámci  ETM od 16. - 22.9. 2021 poskytlo pre našich žiakov pekné ceny do súťaže, za čo patrí poďakovanie najmä p. Mgr. Libuši Sedlákovej z oddelenia Životného prostredia.

      Pani učiteľky na 1.stupni ZŠ usporiadali výtvarnú súťaž s dopravnou tematikou. Niektoré triedy vytvorili projekt o ekologickom dopravnom prostriedku, iné navrhli dopravný prostriedok budúcnosti. Druháci sa venovali dopravnej výchove aj na blokovom vyučovaní prvouky. Pracovali so vzdelávacím portálom KOZMIX, kde riešili niekoľko zadaní, ktoré ich priviedli k poznaniu, že bicykel je najekologickejším dopravným prostriedkom, ktorý šetrí životné prostredie.

      V piatok 1.10.2021 porota vyhodnotila výtvarnú súťaž a odmenila viacero žiakov, ktorým gratulujeme.

      Text: Zuzana Šlepecká

     • Exkurzia do múzea holokaustu

     • Dňa 8.9. 2021 sme sa my žiaci 8. a 9. ročníka vybrali autobusom na exkurziu do Serede. Presnejšie do múzea holokaustu. Prehliadku sme začali filmovým dokumentom, ktorý zobrazoval dospelých i deti, ktoré žili v tomto období. Pri prehliadke nám taktiež ukázali vagón (pre dobytok), v ktorom prevážali ľudí židovského pôvodu do koncentračných táborov. Nejedenkrát ich tam naložili cez sto. A aby nebolo málo, tak cestovali ešte aj bez jedla s trochou vody. V takýchto podmienkach museli vydržať niekoľko hodín či dní, kým dorazili do cieľa.

      Je až nepredstaviteľné, že ešte v nedávnej minulosti sa diali takéto veci.

      Táto exkurzia nás veľa naučila a taktiež prinútila, aby sme boli vďační, za dobu v ktorej žijeme.

      Exkurzie sa zúčastnili Mgr. Škrovánek a Mgr. Bulková a veľká vďaka za zorganizovanie tejto exkurzie patrí p. Glamošovi a celému ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach.

      Napísala: Viktória Holá 8.trieda