• MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
     • MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

     • Deti nemôžu prísť o zážitok so stretnutia s Mikulášom a jeho pomocníkmi, ani o mikulášske balíčky. Aj keď je taký zvláštny rok ako tento. Hoci Mikuláš v nedeľu príde na naše námestie, aby zapálil druhú adventnú sviečku, nebude deťom rozdávať balíčky. Preto sme ho dnes spolu s pani viceprimátorkou  Michaelou Fedorovou veľmi radi privítali na pôde mesta. Priniesol totiž balíčky pre teplické deti. Spolu s ním sme ich odniesli do školy a rozdali deťom.

      Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka pre Trenčianske Teplice

    • Vyhlásenie výsledkov ankety Strom roka 2020
     • Vyhlásenie výsledkov ankety Strom roka 2020

     • Nadácia Ekopolis vyhlásila 13.11.2020 výsledky ankety Strom roka 2020, do ktorej mesto Trenčianske Teplice prihlásilo aj náš vzácny strom platan javorolistý. Platan síce nezískal dostatočné množstvo hlasov v ankete (pre nás je aj tak naj..), ale naša škola sa zapojila do sprievodnej súťaže pre školy, v ktorej sa nám podarilo vyhrať v špeciálnej kategórii. Získali sme výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v hodnote 150 eur do nášho školského areálu.

      Gratulujeme všetkým učiteľom a žiakom k výhre!

      Zapísala: Z. Šlepecká

      Viac v skrátenom videu:https://youtu.be/6L_X2FxGIig

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Naši prváci ukončili adaptačné obdobie a pani riaditeľka Denisa Križanová, ktorá sa na chvíľu stala kráľovnou v rozprávke zvanej ŠKOLA, ich pasovala za skutočných žiakov. Od tejto slávnostnej chvíle, poznačenej pandemickými opatreniami, budú dostávať za svoju prácu známky a správať sa tak, ako sľúbili. Držíme im palce!

      Text a foto: Z. Šlepecká, L. Pinďáková

    • Deň jablka na 1. stupni ZŠ
     • Deň jablka na 1. stupni ZŠ

     • Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko....

      Aj tento rok sme si pripomenuli Deň jablka rôznymi aktivitami v rámci tematického vyučovania na 1. stupni. Žiaci so svojimi pani učiteľkami tvorili, počítali, písali, kreslili, súťažili, ale hlavne sa rozprávali o vitamínoch v jablku, ktoré sú v týchto ťažkých časoch také dôležité na podporu našej imunity. Viac fotografií nájdete v triednych albumoch.

      Text: Z. Šlepecká

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • V dňoch 28.9. – 2.10. 2020 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili školy v prírode vo Vysokých Tatrách Aplend Holiday resort Veľký Slavkov. Bolo tam super, bolo veľa zábavy, učili sme sa a chodili sme na výlety. Aj napriek škaredému počasiu sme sa odviezli pozemnou lanovkou na Hrebienok a vyšli sme na Zamkovského chatu. Pozreli sme si aj Štrbské pleso a skokanské mostíky. Veľmi sa nám páčilo ubytovanie v chatkách a strava. Mali sme aj úžasných animátorov. Za túto skvelú školu v prírode ďakujeme pani učiteľke Adameovej a Mercellovej.

      Napísala: A. Šebová, T. Vargová, M. Chybová

    • Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
     • Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

     • Dňa 24.09.2020 sa naši žiaci 6.ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej a geografickej exkurzie v Uhrovci, kde sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Z Uhrovca sme sa presunuli na Jankovo vŕšok k Pamätníku SNP, dozvedeli sa o živote a činnosti partizánov počas 2. svetovej vojny v Múzeu Partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou. Z výletu sme sa vrátili obohatení o nové vedomosti a zážitky.

    • Hlasovanie za náš PLATAN
     • Hlasovanie za náš PLATAN

     • Naše mesto prihlásilo náš vzácny strom PLATAN JAVOROLISTÝ do celoslovenskej súťaže Strom roka 2020, ktorý každoročne vyhlasuje nadácia Ekopolis. Žiaci našej školy sa spolu s učiteľmi zapojili do hlasovania, aby pomohli nášmu stromu vyhrať. Všetci vyplnili hlasovacie lístky. Žiaci 1.stupňa prispeli aj aktivitami do súťaže pre školy.

      Milí rodičia, prosíme Vás, zahlasujete aj Vy za NÁŠ STROM! Potrebuje našu pomoc!

      https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti/platan_javorolisty_trencianske_teplice

      Držíme mu palce!

      Text: Z. Šlepecká

    • SEMAFOR COVID 19
     • SEMAFOR COVID 19

     • Od 2.9.2020 sa bude škola riadiť nasledovným manuálom v podobe "školského semaforu".Tu kliknúť na jednotlivé obrázky

    • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",
     • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",

     • Základná škola Andreja Bagara sa zapojila k výzve  Mesta Trenčianske Teplice do akcie s názvom „Vezmi si ma!", ktorá je zameraná na čistenie mesta a okolia od voľne pohodených odpadkov. Akciu zastrešuje firma Envi-pac a je vyhlásená na Svetový čistiaci deň - 19.9.2020.

      K tejto výzve sme sa zapojili už dňa 14. septembra 2020 keď sa uskutočnila brigáda pri upratovaní okolia školy, ako napríklad školské ihrisko, amfiteáter, priestor pred školou a ihrisko pre deti

    • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti
     • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti

     • Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Naši žiaci na 1 stupni pod vedením svojich pani učiteliek oslávili tento deň aktivitami na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Atmosféru v triedach vám priblížia fotografie.

    • Otvorenie školského roka 2020 -2021
     • Otvorenie školského roka 2020 -2021

     • Školský rok 2020/21 bol otvorený v stredu 2. 9. 2020 o 10:00 hod. Z dôvodu mnohých opatrení a odporúčaní sa nekonala zvyčajná slávnosť otvorenia šk. roka. Vo svojich triedach boli privítaní naši prváčikovia, ktorých privítali mimo svojich triednych učiteliek aj pán riaditeľ, primátorka mesta a ďalší hostia. Prváčikom boli odovzdané milé darčeky. Samozrejme celá táto udalosť sa konala s nasadenými rúškami. Z akcie prinášame fotoreportáž: Foto Karol Humaj.

     • Organizácia prevádzky ŠKD

     • Na základe opatrení Covid 19 bude ŠKD prvé tri týždne fungovať v upravenom režime:

      - ranný klub je otvorený pre deti  1. a 2. ročníka v čase od 6.30 – 7.30 hod

      - popoludňajší klub je pre deti  1.-3. ročníka  v čase po vyučovaní do 16.00 hod

      - deti  4. ročníka nastupujú do ŠKD až v októbri

      - 2.9.2020 nebude fungovať ŠKD

     • Začiatok školského roka 2020/2021 pre žiakov 2. - 9. ročníka

     • Slávnostné otvorenie školského roku sa bude konať v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Je potrebné dodržiavanie nasledovných opatrení :

      - vstup do školy je  9.50 -  10.00 hod

      - žiaci 1. stupňa vstupujú do školy hlavným vchodom

      - žiaci 2. stupňa vstupujú do školy bočným vchodom (schodiskom pri telocvični)

      - do školy vstupujú len žiaci s ochranným rúškom, dodržujú rozostupy, vstupujú priamo do tried

      - každý žiak musí priniesť vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktorý odovzdá triednemu učiteľovi

      - predpokladaný koniec je o 11.00 hod, prihlásení stravníci idú na obed

     • Ukončenie školského roka 2019 - 2020

     • Dnes bolo mimoriadne pekné počasie. Slniečko akoby vedelo, že deti - naši žiaci sa idú rozlúčiť so školským rokom 2019-2020. A rozlúčka nebola len so školským rokom, ale aj s pani  učiteľkami  Máriou Švagerkovou a Petronelou Hrbáčikovou, ako aj lúčenie s pánom riaditeľom Jozefom Šimúnom.  Krásna rozlúčka s ním, dojala každého prítomného, hlavne však samotného pána riaditeľa.  Predstavitelia Rady školy a Rady rodičov sa s ním rozlúčili a odovzdali mu spomienkové darčeky. S veľkou pompou sa rozlúčili aj deviataci, ktorí obdarovali prítomných učiteľov kvetinami a zamávali im pri odchode. Z uvedenej akcie si prezrite zhotovené fotografie....Foto: Karol Humaj

    • Deň Zeme v 3.B
     • Deň Zeme v 3.B

     • Deň Zeme v 3.B - Aj na učenie na diaľku v tomto náročnom období koronavírusu sa žiaci 3. B zapojili do výzvy triednej učiteľky p. Pažítkovej svojimi aktivitami ku Dňu Zeme, aby si pripomenuli dôležitosť chrániť prírodu, našu planétu Zem..

    • 21.3.2020 - Ponožková výzva
     • 21.3.2020 - Ponožková výzva

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Aj my sme sa zapojili....aj keď nie priamo cez sociálne siete. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré prispeli svojou fotkou a dúfame, že sa trošku zabavili a pripomenuli si výnimočnosť detičiek s Downovým syndrómom.

      Zdroj: https://ponozkovavyzva.sk/

    • Záhradka pre školy - prepojenie školy so životom
     • Záhradka pre školy - prepojenie školy so životom

     • Tri triedy z 1. stupňa - 1.B, 3.B a 4. trieda sa zapojili do výzvy firmy Kaufland "Záhradka pre školy".

      Cieľom projektíku je naučiť žiakov vypestovať si svoju vlastnú rastlinku v záhradke. Ak sa nám podarí vypestovať rastlinky v záhradke, napíšeme o tom rozprávku, pridáme fotografiu vypestovanej záhradky a za odmenu nás zaradia do žrebovania o krásne ceny. Žiaci sa môžu tešiť na elektronickú tabuľu alebo výlet do Arboreta, kvetináč, počítač či mikroskop.

      Siate semienok detí veľmi zaujalo a s radosťou sa o svoje rastlinky starajú.