• Deň gramotnosti
     • Deň gramotnosti

     • V pondelok, dňa 9. 9. si žiaci 1. stupňa s p. učiteľkami pripomenuli  Deň gramotnosti. Vyučovacie hodiny boli plné aktivít, ktoré sa niesli či už v duchu čitateľskej alebo finančnej gramotnosti. Tu Vám z nich ponúkame pár záberov. :-)

     • Cezhraničná spolupráca

     • Dňa 6. septembra 2019 žiaci 3.A, 3.B a tri štvrtáčky v rámci cezhraničnej spolupráce navštívili partnerské mesto mesta Trenčianske Teplice mesto Vsetín v Českej republike. Pre slovenské a české deti boli pripravené skupinové aktivity na spoznávanie živej prírody v novom náučnom chodníku. Deti si tak mohli pri vzájomnej komunikácii rozvíjať češtinu alebo slovenčinu, pretože všetky pojmy na náučných tabuliach boli napísané v obidvoch rečiach.

    • Otvorenie nového školského roka
     • Otvorenie nového školského roka

     • Dňa 2. septembra 2019 sa aj na pôde Základnej školy Andreja Bagra uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020. Po zaznení štátnej hymny patrili úvodné slová zástupkyni riaditeľa Mgr. Denisy Križanovej, ktorá celý akt moderovala. V slávnostnom príhovore p. riaditeľ Mgr. Jozef Šimún, srdečne privítal všetkých žiakov a ich rodičov, primátorku Zuzanu Frajkovú Ďurmekovú, vedúcu školského odboru Zdenku Bunčákovú, predsedníčku Rady rodičov Mgr. Tatianu Beňovú, podpredsedníčku Pharm.Dr. Janu Sirotnú . Do radov učiteľov, respektíve učiteliek pribudli nové posily: Mgr. Mária Vihonská, Mgr. Michaela Mičková, Mgr. Mária Švagerková a Mgr. Veronika Mikušová. V závere príhovoru pán riaditeľ poprial všetkým pedagógom a žiakom, aby tento školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody. Zvlášť poďakoval všetkým rodičom prváčikov, že si dali dieťa na našu školu, a tým nám prejavili veľkú  dôveru.

     • Ochrana človeka a prírody – praktické cvičenia a ukážky

     • Každoročne, v závere školského roka si žiaci všetkých ročníkov prakticky preverujú vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Žiaci plnili úlohy na stanovištiach podľa vopred pripraveného harmonogramu.

      Činnosť na stanovištiach bola zameraná:

      - zvládnutie mimoriadnych situácií – požiarna a civilná ochrana,

      - zdravotnú prípravu -  vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc,

      - zvládnutie prekážkovej dráhy,

      - dopravnú výchovu – správanie sa a pohybu po dopravných komunikáciách,

      - stromy, liečivé rastliny, nástrahy prírody

      Pestrý a zaujímavý program sme zvládli aj vďaka pomoci:

      • Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Teplice, Dobrovoľný hasičský zbor z Luhačovíc 5 -7 roční hasiči – ukážka hasičského „útoku“
      • Stredná odborná škola zdravotnícka Trenčín – zdravotnícka príprava
      • Búci manufacturing system, súkromná autoškola z Bratislavy – dopravná výchova
    • Koncoročný výlet ôsmakov
     • Koncoročný výlet ôsmakov

     • V dňoch 11. – 12.6.2019 sme boli na koncoročnom výlete v Dolnej Porube – Turkovice u pani Miladky Mercellovej. Rozhodli sme sa, že si vyskúšame stanovačku. Dopoludnia sme postavili stany a pomáhali sme nášmu spolužiakovi Andrejovi pri varení  kotlíkového gulášu. Po výdatnom obede nás čakala vychádzka do okolia a tí zdatnejší  vyšľapali na Slopský vrch. Po návrate z turistiky sa niektorí odvážlivci okúpali v potôčiku. Po večernej opekačke nás čakal strašidelný pochod. Pred tým ako sme šli spať sme si posedeli pri ohníku  a Miladka nám zahrala na gitare. Bol to pekný výlet a chceli by sme poďakovať pani Miladke Mercellovej a triednej učiteľke Adameovej.        Kolektív žiakov 8. triedy

    • Výlet siedmakov
     • Výlet siedmakov

     • Mali sme prekrásny výlet, navštívili sme mimo iné aj aquapark Tatralandia.

      Triedny učiteľ Katarína Bajčíková

    • Mašličková štvrtákov (4.B)
     • Mašličková štvrtákov (4.B)

     • Aj tento školský rok sa konala Mašličková slávnosť našich štrvtákov za vedenia a usmernenia p. Unčíkovej. Žiaci si nacvičili program, pripravili pesničky a scénky, pripravili miestnosť školskej jedálne a pripravili aj pohostenie. Slávnosť sa začala príhovorom triednej učiteľky, ďalej prehovoril aj riaditeľ školy p.  Šimún a samozrejme sa prihovorila prítomným aj primátorka mesta p. Zuzana Frajková Ďurmeková. Potom sme všetci sledov ali pruipravený progranm, odovzdávanie modrých mašličiek a záverečné poďakovanie. To všetko je zachytené na priložených fotografiách  triedy 4.B ako aj triedy A, kde je triedna učitelka p. Hrbačiková

    • Piataci na výlete v Tatrách
     • Piataci na výlete v Tatrách

     • Na výlet sme vyrazili vo štvrtok ráno. Vlak nás doviezol do Tatranskej Lomnice. Tam sme sa ubytovali v hoteli Renomal a vyrazili na turistiku do hôr. Električkou sme sa odviezli do Starého Smokovca, kde sme nastúpili na zubačku. Po kamenistom chodníku sme sa dostali k nádherným vodopádom a odtiaľ sme pokračovali ku Zamkovského  chate. Obdivovali sme naše krásne štíty. Na ich vrcholcoch bol ešte sneh. Postupne sme prechádzali popri ďalších vodopádoch, smerom k Rainerovej chate a Bilíkovej chate. Vrátili sme sa unavení, ale s peknými zážitkami a dobrou náladou. Na izbách sme si po večeri zahrali rôzne spoločenské hry, ktoré sme si vymýšľali počas turistiky.

      Na druhý deň ráno sme vyrazili električkou ku Štrbskému plesu, okolo ktorého sme sa poprechádzali. Počasie nám prialo, bolo pekne. Našťastie sme nepotrebovali ani pršiplášte. Po dobrom obede sme nasadli na vlak a odcestovali späť domov. Po ceste sme spomínali na naše zážitky z Tatier. Ďakujeme pani učiteľkám Zuzke Janákovej a Miladke Mecellovej, že nás zobrali na taký pekný výlet.

      Žiaci 5. ročníka

    • Festival živlov AMAVET
     • Festival živlov AMAVET

     • V piatok dňa 7.6.2019 sa v bratislavskom vedecko-zábavnom centre AURÉLIUM uskutočnila vedecko-technická súťaž pre žiakov základných škôl FESTIVAL ŽIVLOV AMAVET. Súťaž usporiadala Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) s cieľom podnietiť u detí záujem o vedu a techniku. Toho roku sa konal 2. ročník súťaže, a hoci vlani keď súťaž začínala sa prezentovalo len sedem projektov, na tomto ročníku bolo cca 130 žiakov z celého Slovenska so 63 projektmi. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá posudzovala zvládnutie zvolenej témy,   úroveň vedomostí a praktických zručností, originalitu projektu a kreativitu, tímovú prácu, odbornú a vizuálnu úroveň posterovej prezentácie a prezentačné schopnosti súťažiaceho.

       Zo všetkých súťažiacich porota ocenila 17 projektov bez určenia poradia, medzi ktorými bol aj projekt Čo dokáže voda, ktorý prezentoval žiak ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach Benjamin Trokan. Získal diplom a vecnú cenu. Podujatie navštívila aj ministerka školstva Martina Lubyová, ktorá si po úvodnom prejave prezrela všetky projekty a s účastníkmi sa aj odfotila.

    • Prezentácia starších žiakov mladším – Plasty v oceánoch
     • Prezentácia starších žiakov mladším – Plasty v oceánoch

     • Naše aktívne ôsmačky si v rámci dobrovoľnej aktivity na novinárskom krúžku pripravili  pre nižšie ročníky prezentáciu v rámci ochrany životného prostredia. Pre žiakov I.A. boli dňa 7.6. 2019 prichystané rozličné zaujímavé aktivity: naučili sa, ako účinne recyklovať, dozvedeli sa o škodlivosti plastov a aj o spôsoboch šetrenia energie, a to formou pracovných listov, videa či pútavej prezentácie. Zároveň si staršie žiačky mali možnosť vyskúšať aspoň na chvíľku učiteľskú profesiu Nechýbalo ani sladké prekvapenie na záver. Nadobudnuté zručnosti si zopakujú dňa 20.6.2019 – snáď s rovnakým úspechom. Tešíme si, že im téma ochrany životného prostredia nie je ľahostajná a už teraz sa tešíme na podobné úspešné vzdelávacie aktivity. Organizátorky : Kristína Sirotná, Lillian Rožánková, Karolína Janíková, Kiara Žáčková

    • Veselá chémia
     • Veselá chémia

     • V utorok 11.6.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka hrali v odbornej učebni biológie na chemikov. Zábavné zážitkové učenie si pre našich žiakov pripravila absolventka ekologickej chémie Lenka Suchánková. Deti sa stali mladými chemikmi, asistovali pri pokusoch a naučili sa aj dodržiavať prísne pravidlá v laboratóriu. Vytvorili sliz, sopku, povrchové napätie, lávovú lampu, ako sa robí múmia a iné pokusy. Lenke ďakujeme za zaujímavú hodinu.

      Text a foto: Z. Šlepecká

    • Najväčší Slovák v školskej jedálni
     • Najväčší Slovák v školskej jedálni

     • Dňa 30. mája sa pri príležitosti MDD konalo uzatvorenie súťaže Najväčší Slovák v školskej jedálni. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ pod vedením p. učiteľky Matuščinovej sa systematicky venovali príprave tohto podujatia približne dva mesiace. Moderátorské duo deviatakov Vanesa Husárová a Andrej Vaško sa zhostili svojej úlohy skutočne skvele. Všetkých zabávali svojím prirodzeným a charizmatickým prejavom, a preto sme sa na tejto akcii cítili príjemne a uvoľnene. Hlasovalo sa pomocou farebných vrchnákov, na ktoré žiaci a učitelia označili svoje meno.

      Desať prezentácií predstavilo prácu našich študentov a bolo ťažké vybrať najlepšiu – či už to bol Jozef Gabčík, Ľudovít Štúr či  Cyril a Metod, každá z osobností mala svoj význam v histórii či súčasnosti nášho národa. Najväčší Slovák je tak zároveň príležitosť, ako sa dozvedieť viac o našich dejinách aj inou ako učebnicovou formou.

      Víťaz však môže byť len jeden, a preto sa na prvom mieste umiestnili Andrej Vaško a Klára Šmátralová (9. ročník) s prezentáciou o M.R. Štefánikovi s počtom hlasov 28 bodov.  Nicolas Pánik a Ján Strieška obhájili druhé miesto s prezentáciou o cyklistovi Petrovi Saganovi (25 hlasov) a na tretej priečke zaujali  vtipným výkladom spojeným s videom o našom najznámejšom zbojníkovi, Jurajovi Jánošíkovi, ôsmačky Barbora Václavová a Petra Vakošová (23 hlasov). Výhercovia si prevzali ocenenia od RTVS, ktorá bola ústredným sponzorom tejto súťaže.  Zároveň si na základe žrebovali odniesli ceny aj hlasujúci vďaka podpore Rady rodičov.

      Najväčší Slovák priniesol nielen množstvo poznatkov a zábavy, ale ukázal, že na našej škole naozaj nechýbajú šikovní žiaci, ktorí sa odvážia prezentovať pred väčším množstvom ľudí. Sme radi, že dokázali nám, ale aj sami sebe, že stačí len trochu úsilia a dokážeme veľa.

      Budeme sa tešiť na podobné interaktívne akcie.

    • Žiaci 2.A a 3.triedy na výlete
     • Žiaci 2.A a 3.triedy na výlete

     • Dňa 4.6.2019 žiaci 2.A a 3.triedy absolvovali svoj koncoročný školský výlet do krásneho prostredia Vychylovky. Previezli sa na historickej úvraťovej železničke, prezreli si skanzen a významnú slovenskú atrakciu - orloj v Starej Bystrici. Počasie, ktorého sme sa obávali, spolupracovalo na jednotku, ako aj milí rodičia, ktorí nám boli nápomocní pri dozore. Touto cestou im ďakujeme. Veríme, že si všetci odniesli okrem množstva suvenírov aj pekné spomienky.

      Text a foto: Z.Šlepecká

    • Konal sa 7. ročník Šampionátu v písaní na počítači.
     • Konal sa 7. ročník Šampionátu v písaní na počítači.

     • Dňa 29.5.2019  prišlo súťažiť 16 chlapcov a 4 dievčatá z ročníkov 6. - 9. Svoje prvenstvo z minulého roku obhájil Martin Pšenka,(počet čistých úderov (2 935), ktorý svoj výkon zlepšil o viac ako 200 úderov.

      Výborné druhé miesto patrí šiestakovi Petrovi Takáčovi (2 333 čistých úderov), tretie miesto obsadila Karolína Janíková (1 743 čistých úderov). Na štvrtom mieste sa s rovnakým počtom čistých úderov (1584) umiestnili Zdenko Didi a Jakub Didek. Piate miesto patrí Andrejovi Vaškovi (1 253).

      Na ďalších miestach s pekným výkonom nad tisíc čistých úderov sa umiestnili Šimon Sirotný (1 237), Marek Oriešek (1 218), Matúš Kováč (1 034) a Thomas Sopukh (1 018).

      Sily si zmerali na triednom šampionáte v písaní desaťprstovou metódou aj naši piataci.

      Víťazkou sa stala Lucka Šuranská s počtom čistých úderov (1 232), na druhom mieste skončila Nelka Fedorová s počtom čistých úderov (876), tretie miesto patrí Katke Zajacovej, ktorá mala (818) čistých úderov.

      Verím, že budete naďalej trénovať a zlepšovať svoje výkony.

      Anna Švecová

    • Návšteva poľského koncentračného tábora Osvienčim
     • Návšteva poľského koncentračného tábora Osvienčim

     • Dňa 3.6.2019 sa zúčastnili naši žiaci 8 a 9. ročníka návštevy do poľského koncentračného tábora Osvienčim. Navštívili sme obidve časti tábora Auschwitz a Birkenau. Počas výkladu sprievodkyne o veciach, ktoré sa tu odohrávali počas holokaustu sa nám mnohým aj slzy tlačili do očí. Treba si tu uvedomiť, že to čo máme nie je až taká samozrejmosť a musíme si vážiť najmä slobodu a život v mieri. Žiaci si túto exkurziu veľmi pochvaľovali a tvrdili, že je to zážitok na celý život. Veľká vďaka za zorganizovanie tejto exkurzie patrí p. Glamošovi a celému ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach.

    • Súťaž pre celú rodinu a dvojice.
     • Súťaž pre celú rodinu a dvojice.

     • Základná škola Andreja Bagara, Centrum voľného času pri ZŠ Andreja Bagara  v Trenčianskych Tepliciach a Mesto Trenčianske Teplice pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnila streleckú súťaž a to neobvyklým spôsobom. Podmienkou súťaže žiakov bolo, že museli mať vo dvojici nejakého „dospeláka“ a nastrieľané body sa im zrátali dohromady. Do súťaže sa prihlásilo 7 dvojíc a nakoľko bola hodnotená aj streľba jednotlivcov, tak to bolo 14 strelcov.  Súťaž otvorila Zuzana Janáková s poverením riaditeľa školy, privítala prítomných a predstavila hlavného rozhodcu p.Glamoša,. a pomocného p.Humaja. Výsledky dopadli takto:V súťaži dvojíc sa umiestnili na treťom mieste  Peter Janák s otcom Marianom Janákom, druhé miesto patrilo Alexovi Majerovi a p.Glamošovi Karolovi a víťazná dvojica bola  Jakub Síran a otec Luboš Síran.  Najlepší jednotlivci boli ako tretí Peter Janák, na druhom mieste Luboš Síran a ako prvý skončil Juraj Rehor. Víťazom boli odovzdané vecné ceny, diplomy a medaile, ktoré poskytol organizátor CVČ pri ZŠ Andreja Bagara a v primátorka Mesta Trenčianske Teplice. Ceny odovzdala Milada Mercellová a Zuzana Janáková. Tešíme sa na ďalšie zápolenie v tejto streleckej súťaži, ktoré budeme poriadať aj v budúcnosti...