• Hra: O puknutom vajíčku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hra: O puknutom vajíčku.

         V rámci predmetu Školienka si žiaci 1. A na chvíľu zahrali postavičky z lúky, na ktorej má Školienka veľa dobrých kamarátov ako sú Mucha Bombucha, Moľa Zoja, Čmeľ Kolomeľ,

      Motýľ so zlatými krídlami, Slimák Jeremiáš a kopec ďalších. Hra mala názov: O puknutom vajíčku. Sme radi, že naše pozvanie prijali: pani zástupkyňa, kamaráti z 1. B spolu s pani učiteľkou a tiež aj naše drahé mamičky a oteckovia. Ďakujeme! ))

      Posielame všetkým sladké májové pozdravy zo zelenej lúky! ))

      Text: p. uč. Monika Gallová                       Foto: p. uč. Lýdia Pažítková

     • Vzácna návšteva

     • 11. mája 2022 naši prváci mali vzácnu návštevu. Prišli ich pozrieť malí predškoláci z materskej školy. Tí boli zvedaví, čo sa ich kamaráti už v prvom ročníku naučili. Prváci sa nelenili a kamarátom prečítali básničky na rôzne písmenká z abecedy, ukázali ako už vedia počítať, spievať či cvičiť. Potom si predškoláci vyskúšali ako sa sedí v školskej lavici a spoločne so svojimi asistentami-prvákmi vypracovali svoj prvý školácky pracovný list. Prežili sme spolu príjemnú vyučovaciu hodinu.

     • DEŇ ZEME

     •  

      Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!Pri príležitosti Dňa Zeme si pani učiteľky 1. stupňa pripravili pre svojich žiakov tematické vyučovanie. V rámci aktivít ako čítanie eko literatúry, triedenie odpadu, tvorba plagátov ku Dňu Zeme, obchod použitých hračiek, atď. si žiaci osvojili vedomosti, ktorými môžu začať chrániť našu planétu.Nezabúdajme, že k úcte a láske k našej planéte treba priviesť aj svojich najbližších!

     • Beseda so spisovateľom

     • Dňa 4.5.2022 sa naši žiaci dozvedeli, ako sa z malého zvedavého chlapca stane veľký spisovateľ. Pán Štefan Kaštýlsky (Gardoň) nám pútavým spôsobom porozprával, aká náročná je cesta, kým vznikne kniha povestí. S pani manželkou zozbieral, upravil a vydal povesti z Púchovskej doliny a Stredného Považia. 

      Prečítal nám svoju povesť o Teplickom hríbe, trpezlivo odpovedal na otázky detí a určite svojou neúnavnou pracovitosťou inšpiroval deti k literárnej tvorbe.

    • Beseda s ornitológom
     • Beseda s ornitológom

     • V pondelok 2.5.2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili besedy s ornitológom a fotografom Michalom Richterom, ktorý im pútavým a veku primeraným spôsobom priblížil svet vtáctva žijúceho na Slovensku, ale hlavne v okolí nášho mesta. Za sprostredkovanie besedy ďakujeme pánovi učiteľovi Mihálikovi.

    • Stolný tenis ZŠ
     • Stolný tenis ZŠ

     • Dňa 29.3. 2022 sme sa zúčastnili súťaže v stolnom tenise. Obe družstvá / chlapci aj dievčatá/ podali vyborné výkony. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Bajčíková

     • Vyčistime si naše mesto a okolie školy

     • Naša škola sa ako každý rok zapojila do jarného upratovania okolia školy. V spolupráci s mestom a akciou "Vyčistime si naše mesto!", si naši žiaci priniesli do školy pracovné oblečenie, rukavice, vrecia na odpad a hlavne pracovité ruky. Počas dvoch dní upratovania sa nám podarilo: vyzbierať odpadky v okolí školy a v lese za školou, vyzametať a vyhrabať priestor pred školou, dať do poriadku amfiteáter, vyčistiť detské ihrisko vedľa školy, vyčistiť športové ihrisko, vyhrabať lístie a veľa ďalších prác, ktoré bolo potrebné urobiť pre krajšie okolie našej školy.

      Ďakujeme za spoluprácu a poskytnutie náradia p. Valkovi z kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach a technickým službám mesta Trenčianske Teplice.

      Naväčšia vďaka parí žiakom a učiteľom, ktorí sa ochotne zapojili do tejto akcie a veríme, že poriadok v okolí školy si udržíme čo najdlhšie.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Marec sa v našej škole aj tento rok niesol v znamení kníh. Žiaci so svojimi pani učiteľkami uskutočnili viacero aktivít, ktorých cieľom bolo motivovať žiakov k čítaniu. Počas vyučovania navštívili mestskú knižnicu, kde ich pani knihovníčka oboznámila s činnosťou knižnice, rozprávali sa o obľúbených knihách, kreslili ilustrácie, prezentovali prečítané knihy, predviedli svoje čitateľské zručnosti a tiež si mohli objednať knihy z knižných vydavateľstiev.

      Veríme, že naši žiaci si nájdu cestu k dobrej knihe nielen na vyučovaní a čítanie sa stane pre ne životnou potrebou.

      Text: Z. Šlepecká           Foto: triedne učiteľky na 1.stupni ZŠ

     • Záverečná korčuliarska olympiáda

     • Posledný deň korčuliarskeho výcviku našich druhákov prebiehal vo veľkom štýle - olympiádou. Žiaci  museli v 4 disciplínach preukázať korčuliarske zručnosti, ktoré si osvojili na kurze, aby získali medailu a diplom. Všetci korčuliari splnili úlohy, ktoré si pre nich tréneri pripravili. Deťom patrí pochvala a trénerom poďakovanie za ich maximálne nasadenie počas celého týždňa.

      Naše veľké poďakovanie patrí aj mestu Trenčianske Teplice, ktoré sa postaralo o financovanie tohto kurzu pre naše deti.

      Text a foto: triedne učiteľky Z. Šlepecká, L. Pinďáková, L. Dedíková

     • Kurz korčuľovania

     • Počas tohto týždňa sa žiaci 2. ročníka zúčastňujú výcviku korčuľovania na klzisku v Bánovciach nad Bebravou. Za organizáciu kurzu ďakujeme pánovi poslancovi Milanovi Stuhlovi. Veľké ĎAKUJEME patrí aj úžasným trénerom Miňovi, Rišovi, Majke a Lukášovi za výcvik plný zábavných aktivít.

      Text a foto: triedne učiteľky Z. Šlepecká a L. Pinďáková

     • Všetkovedko 2021/2022

     • Dňa 2.12.2021 42 žiakov 2., 3. a 4. ročníka našej ZŠ využilo šancu získať titul Všetkovedko a stať sa najmúdrejšími medzi najbystrejšími v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. Pre pandemickú situáciu sme si na výsledky museli počkať trošku dlhšie, ale oplatilo sa. 37 žiakov získalo titul „Všetkovedkov učeň“. 5 žiakov svojim výkonom ukázalo, že dokáže prepojiť vedomosti získané v škole, doma, či vonku a právom získalo titul „VŠETKOVEDKO“. Sú to:

      LEONARD HOLÝ (2.A)

      PAULÍNA KYJACOVÁ (2.A)

      LILLIAN KATARÍNA PLATKO (3.trieda)

      ZOJA MEDOVARSKÁ (4.B)

      ERIKA GAVALIEROVÁ (4.B)

      Všetkým srdečne blahoželáme! Foto z odovzdávania cien si môžete pozrieť TU:

     • Oddychová zóna pre 1. stupeň

     • V stredu, 2. marca, sme slávnostne za prítomnosti pozvaných hostí otvorili oddychovú zónu pre našich najmenších. Vznikla vďaka finančným prostriedkom MŠVVaŠ, podnetným nápadom p. Brožekovej, šikovnosti Miladky Mercellovej a p. školníka Bajzíka, pomocným rukám p. učiteliek a trpezlivosti detí, ktoré sledovali naše postupné kroky a vydržali až do slávnostného otvorenia. Oddychovú zónu budú deti využívať predovšetkým počas prestávok.  Chvíle si môžu krátiť čítaním a prezeraním kníh alebo spoločenskými hrami. Obhohatiť ju môžete aj vy svojim darom -  krásnou knihou či zaujímavou hrou. Veríme, že nám oddychová zóna bude dobre slúžiť a prinesie deťom veľa radosti. 

     • Vesmír očami detí

     • V tomto týždni to v našej škole vyzeralo aspoň trochu ako v čase pred pandémiou. Konalo sa viacero aktivít, medzi ktoré patrila aj výtvarná súťaž Vesmír očami detí. Počas hodín výtvarnej výchovy žiaci pod vedením svojich pani učiteliek vytvorili množstvo krásnych výkresov, z ktorých sa tie najzaujímavejšie dostali do školského kola. V piatok 4.3. porota vybrala 10 prác, ktoré postúpili do okresného kola, ktoré bude vyhodnotené v apríli. Postupujúcim držíme palce!

      Zapísala: Mgr. Z. Šlepecká

     • Veľké poďakovanie celej škole ZŠ A. Bagara

     • Chceme odovzdať veľké poďakovanie všetkým žiakom, rodičom a všetkým zamestnancom školy, ktorí sa zapojili a rýchlo prispeli pre Ukrajinu, krajinu ktorá je v posladných dňoch ťažko skúšaná.

      Zbierka bola dnes odovzdaná a bude prerozdelená medzi ukrajinských občanov, ktorí sú už teraz v Trenčianskych Tepliciach a ktorí postupne prídu v najbližších dňoch. Všetky vaše darované veci pomáhajú priamo tam, kde ich potrebujú. Už včera bola u nás na škole ukrajinská matka s dvoma deťmi a odovzdali sme jej základné hygienické potreby na každodenný život. Úsmev na tvári jej detí vyvolali práve Vaše dary ako bola omaľovánka a farbičky.

      Vaše dary budú využité priamo pre ukrajinských občanov na zmierňovanie núdze a utrpenia.

      Za všetko Vám zo srdca ĎAKUJEME

     • Fašiangový karneval

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…..

      Kto by nemal rád obdobie zábavy, plesov a karnevalov? Aj my sme sa rozhodli zabávať sa na Fašiangy ako sa patrí. 

      Deti v každej triede, prezlečené do karnevalových kostýmov, si užili fašiangovú atmosféru a pozabávali sa vo svojich triednych kolektívoch.  Deti boli za svoju tvorivosť a kreativitu odmenené sladkými odmenami. Deň sa nám mimoriadne vydaril, spokojnosť bola viditeľná na všetkých tvárach nielen detí. Užili si ho nie len deti, ale aj p. učiteľky a učitelia. 

      Každému kto sa zapojl a vytvoril príjemnú atmosféru v tento deň veľmi pekne ďakujeme.

     • Posolstvo mieru

     • Dnes sme začínali vyučovanie triednickou hodinou, ktorú sme venovali rozhovorom  o sile mieru a o jeho význame. Vidíme, čo sa deje okolo nás a nie je nám to jedno. Spolu sme vytvorili veľké posolstvo mieru pre všetkých, ktorí mier potrebujú. Za každého nášho žiaka a zamestnanca sa dnes narodila holubica mieru. Vďaka za spomienky a slová od srdca patrí p. Glamošovi, ktorí navštívil dnes žiakov 8. a 9. ročníka. 

    • Krajské kolo technickej olympiády
     • Krajské kolo technickej olympiády

     • Dňa 3.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo technickej olympiády on-line formou. Žiaci museli vyriešiť test a pracovali s technickým výkresom.Našu školu a celý okres Trenčín v kategórii B reprezentoval žiak 7. ročníka Andrej Valko.V krajskom kole technickej olympiády sa umiestnil na 1. mieste.

      Blahoželáme!!!!!!

      Zapísala Mgr. Marta Adameová

     • Škola zapojená do programu akadémie Mateja Tótha.

     • Aj naša škola sa zapojila do programu akadémie Mateja Tótha. Deti už majú za sebou prvé tréningy. Postupne sa oboznamujeme a učíme aktivity zamerané na rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, sily, koordinácie a hlavne radosti zo športu. Do akadémie sú zapojené deti 1- 3.ročnika, vedené p.učBajčíkovou a p.učPažitkovou🙂

     • Prednášky - Aký bol rok 1989? a Kilt nie je sukňa.

      • Hodina  dejepisu a geografie s neziskovou organizáciou SEEDS na ZŠ A. Bagara

      Žiaci druhého stupňa si  užili 31.1.2022 vzdelávanie formou interaktívnej prezentácie s Evou Plánovskou a Alenou Koščovou na tému: Cestujeme v čase do roku 1989 a Škótsko –  kilt nie je  sukňa.  

      Deviataci a ôsmaci si zacestovali s prednáškou z dejepisu Cestujeme v čase do roku 1989. Cez osobný príbeh prednášajúcej sa žiaci dozvedeli o histórii, životných príbehoch našej krajiny a Európy v zlomovom roku 1989. Prierez historických udalostí cez spomienky, predmety a krátke videá o tom, čo viedlo k Nežnej revolúcii, ale aj o tom, čo sa dialo potom. 

      Siedmaci sa venovali geografii a téme Škótsko –  kilt nie je  sukňa alebo Škótsko – kockovaná exotika. Žiaci sa dozvedeli, že za exotikou netreba chodiť vždy až na druhý koniec sveta. Boli sami prekvapení, koľko vynálezov – okrem škótskej whisky – priniesli Škóti svetu. Dozvedeli sa ako to je vlastne s tým nosením kiltov? Či sú Škóti naozaj takí lakomí, ako sa o nich vtipkuje? A ako je to vlastne s Lochnesskou príšerou? Žiaci sa s cestovateľkou a sprievodkyňou vydali do Škótska a započúvali sa do úžasných príbehov.