• Stretnutie s Jozefom Vydrnákom

     • Utorok 4. februára zažili žiaci 3. až 5. ročníka Základnej školy Andreja Bagara netradičné vyučovanie výtvarnej výchovy. V čom bolo netradičné?

      Školskú triedu sme zamenili za kaviareň 7edmička v Dubnici nad Váhom, nástenky v triedach sme vymenili za umelecké diela a učiteľom sa na 3 hodiny stal umelec telom i dušou, výtvarník  Jozef  Vydrnák.  Prezreli sme si jeho diela pre dospelých  i pre deti, nazreli sme do tajomstva olejomaľby a maľby akrylom. Zistili sme, že kariéru maliara možno začať už v detstve. Stačí len častejšie vymeniť telefóny a tablety za pastelky a štetce. Svet farieb a fantázie je úžasný a chvíľa pri kreslení a maľovaní je oslobodením od stresu a každodenného zhonu. Z tohto stretnutia sme si všetci odniesli okrem zážitku aj malé originálne umelecké dielka s podpisom umelca. Touto cestou sa mu všetci chceme ešte raz poďakovať a zaželať mu veľa tvorivých nápadov a krásnych diel.

      Žiaci a učiteľa ZŠ A. Bagara.

      Klikni na video: https://youtu.be/8hv7gXtR_rc

    • Mikuláš na 1.stupni
     • Mikuláš na 1.stupni

     • V piatok 6. decembra 2019 bolo v škole veselo. Zavítali k nám milí anjeli i strašidelní čerti, ale hlavne dlho očakávaný Mikuláš.Deti mu spievali, recitovali, tancovali, zahrali divadielko, pretože chceli byť obdarované sladkou odmenou.Mikulášsku atmosféru priblížia zhotovené fotografie.

      Text:  Z. Šlepecká,Foto: L. Pažítková, M. Jovanovičová, Z. Šlepecká

    • Mikulášsky stolnotenisový turnaj
     • Mikulášsky stolnotenisový turnaj

     • Tento rok presne na Mikuláša sa na našej škole konal mikulášsky turnaj, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov. Zápasy boli napínavé plné bojovnosti, elánu, šťastia a chuti po víťazstve.

      Na 1.mieste sa umiestnil Tomáš Martinka z 8.B triedy vo finále bojoval s Alexom Majerom ktorý skončil na 2.mieste. Tretie miesto si vybojoval Simon Sirotný.

      Špeciálna pochvala pre 1 dievča - ktoré postúpilo do finálovej skupiny a nakoniec skončila na krásnom 4.mieste patrí Nine Kopčanovej zo 6.triedy.

      Všetkým hráčom prajeme veľa síl a chuti športovať do ďalších turnajov. Vďaka patrí aj "profi" hráčom pomocníkom - Matúšovi, Jankovi  a Jakubovi.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Tento týždeň sa žiaci 1.A triedy zúčastnili plaveckého výcviku pod vedením pani učiteľky Mgr. Táni Janíkovej. Deti boli šikovné a vo vode sa im veľmi páčilo.

      Mgr.Hrbáčiková

    • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 25.11.sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa jej žiaci z 6. až 9. ročníka. Boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina A boli zaradení žiaci 6. a 7.ročníka. 1.miesto Leon Matúš 7.A 2.miesto Peter Takáč 7.A 3.miesto Viktória Holá 6.A.

       V druhej skupine B boli žiaci 8. a 9.ročníka. 1.miesto Vanesa Pavlíčková 8.A 2.miesto Nikolas Pánik 9.A 3.miesto Matúš Šipoš 9. A

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za odvahu a chuť rozvíjať svoje anglické zručnosti. A samozrejme gratulujeme všetkým umiestneným, ktorí boli odmenení potleskom a cenami, na ktoré nám prispela Rada rodičov. Ešte raz gratulujeme!

    • Zážitkové vyučovanie s maliarkou M. Bulkovou
     • Zážitkové vyučovanie s maliarkou M. Bulkovou

     • Dńa 4.12.2019 strávili tretiaci príjemné dve hodiny s maliarkou Martinou Bulkovou, ktorá ich viedla pri tvorení vianočných pohľadníc. Deťom sa pohľadnice vydarili a ja verím, že potešia srdcia príbuzných

    • Okresné kolo technickej olympiády
     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 28.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády v Trenčíne.

      Kategória A: Ján Strieška a Jakub Hanuščin (9.ročník)

       

      Kategória B: Samuel Žatko (7.ročník)

      Olympiáda sa skladala z dvoch častí: Test - v ktorom si žiaci preverili svoje vedomosti  z techniky a praktická časť – zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

      Žiaci boli veľmi úspešní a v oboch kategóriách získali 1.miesto a postup do krajského kola.

      Srdečne im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • V Š E T K O V E D K O
     • V Š E T K O V E D K O

     • 28.11.2019 súťažilo na Slovensku 22 000 žiakov. Aj naša škola sa zapojila. Súťažilo 37 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Každý súťažiaci dostane pekný diplom.  Ak sa zaradí vo svojej kategórii medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získa titul a diplom VŠETKOVEDKO  a peknú cenu.

         Zapísala Mgr.Mária Jovanovičová

     • Testovanie zdatností prvákov

     • Dňa 26.11 2019 na našej škole prebehlo testovanie telesných a športových zdatností prvákov. Deti boli testované z mnohých športových disciplín ako skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe, vytrvalostný test, vlajková naháňačka a iné. Všetky deti boli šikovné a do testovania išli s plným nasadením...

      Katka Bajčíková

    • Turnaj vo florbale - obvodové kolo Trenčín
     • Turnaj vo florbale - obvodové kolo Trenčín

     • Dnes, t.j. 11.11.2019 sa odohral florbalový turnaj obvodového kola v telocvični Základnej školy Východná 9  v Trenčíne na Juhu.  Pod vedením p.učiteľky Katky Bajčíkovej sa ho zúčastnilo aj družstvo našich chlapcov, kde sa veľmi snažili vybojovať prvenstvo a tým postup na okresné okolo. Neprehrali žiaden zápas, ale nakoniec nerozhodli body, ktoré mali rovnaké,  ale lepšie skóre..tomu sa hovorí, že im to ušlo o chlp.....

    • :-)
     • :-)

     • Prinášame fotografie, ktoré vznikli hned po tekvičkovej slávnosti na druhý deň 8.11.2019 na halloweene v našej škole. Nejedná sa rýdzo o slovenskú obyčaj a tradíciu, je známa vo svete, hlavne v USA, a žiaci druhého stupňa sa rozhodli ho zorganizovať a zabaviť sa maskami a tancom. Pozrite si pár fotozáberov z tejto zábavky,,,

    • Tekvičková slávnosť
     • Tekvičková slávnosť

     • Dnes, t.j. 7.11.2019 sa konala Tekvičková slávnosť spojená  so súťažou vyrezávania tekvičiek a karnevalom masiek.s vyhodnotením najlepších masiek

    • ***** s ***** o ***** s *****
     • ***** s ***** o ***** s *****

     • Žiaci 2. a 3. ročníka sa zapojili do VII. ročníka výtvarnej súťaže s názvom: Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, tento rok na tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“ Ako práce zapojených žiakov vyzerajú si môžete pozrieť v priložených fotografiách. Tešíme sa z nich.

      Švagerková

    • Šalianský Maťko
     • Šalianský Maťko

     • Dňa 28.10.2019 sa v našej škole konal 27. ročník školského kola prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko. Súťažilo 27 žiakov 1. a 2. stupňa v troch kategóriách.Srdečne sa chceme poďakovať pani Michaele Fedorovej zaknižné odmeny, ktoré nám sponzorsky podarovala.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Aj tento rok naši prváci ukončili adaptačné obdobie na školské prostredie a povinnosti slávnostne – tradičnou akciou nazvanou PASOVANIE  PRVÁKOV, ktorá sa uskutočnila 28. Októbra 2019  počas 2. vyučovacej hodiny na 1. stupni.Triedne učiteľky Mgr. Petronela Hrbáčiková a Mgr. Veronika Mikušová privítali prvákov v rozprávke zvanej Škola a pán kráľ, ktorého úspešne stvárnil pán riaditeľ Šimún, pasoval kľačiacich prvákov školským pravítkom.  Pasovaniu predchádzal krátky kultúrny program, ktorý prváci nacvičili spolu so svojimi pani učiteľkami. Pasovaní prváci zložili sľub, ktorým sa zaviazali, že budú dodržiavať školské pravidlá a správať sa tak, ako sa na žiakov patrí. Za pekný program a ich vystúpenie im srdečne zatlieskali aj prítomní rodičia a starší žiaci.Týmto dňom boli prváčikovia prijatí do „stavu žiackeho“ a budú dostávať za svoje výkony známky ako ostatní žiaci. Držíme im palce!

     • Trenčianske hodiny

     • Dňa 17.10.2019 sme spevom ľudových piesní oslávili už 50. ročník súťaže Trenčianske hodiny. V tomto jubilejnom ročníku súťažilo 30 detí v 3. kategóriách. Porota bola veľmi spokojná s úrovňou spevu a musela tuho premýšľať, kto nás bude 12.11.2019 reprezentovať v okresnom kole v Trenčíne. 

           Porotu tvorili panie učiteľky zo ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice a pani učiteľka Iveta Pružincová, DiS.art. zo Základnej umeleckej školy Trenčianske Teplice.

      Výsledky:

      I. kategória (1. - 3. ročník)

      1. miesto         Ester Galková                                    3.B

      2.miesto          Anna-Mária Bilanská                         2.A

      3.miesto          Dominik Noel Bilanský                     1.A

      II. kategória (4. -  6. ročník)

      1.miesto          Katarína Zajacová                              6. trieda

      2.miesto          Lucia Šuranská, Ema Raučinová       6. trieda

      3.miesto          Tamara Vargová                                4.trieda

      III. kategória  ( 7. - 9. ročník)

      1.miesto  Denisa Vlčková                                          7. trieda

       

      Zapísala: Lýdia Pažítková

    • Workshop s maliarkou Oľgou Belovickou
     • Workshop s maliarkou Oľgou Belovickou

     • Dnes sme nakukli do sveta tvorby našej regionálnej výtvarníčky Oľgy Belovickej. Zasvätila nás do techniky maľovania špachtlou. Nakúpili sme maliarske plátna, pripravili maliarske dosky, akrylové farby, špachtle a komu sa neušla špachtla, tvoril jednoducho kreditnou kartou :-) Viedla nás, inšpirovala, radila, sem tam pomohla a výsledkom sú krásne práce. Pozývame Vás na prehliadku našich umeleckých diel.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • Dňa 16. októbra 2019 sme si aj my pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.
      Je to deň, ktorý vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo - právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom  všetci účastníci prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015.
      Náš Deň zdravej výživy sme začali citrónovým osviežením. Porozprávali  sme sa o dôležitosti zdravej výživy pre náš život ako aj o tom, že nie všade na svete je dostatok potravy.  Preto sme si sľúbili, že s jedlom budeme múdro zaobchádzať. Tematické vyučovanie sme si "prizdobili" zaujímavo a pútavo
      naaranžovanou zdravou desiatou. Prikladáme aj zopár záberov. Našim prianím je, aby už nikto nikdy nemusel  hladovať.
      foto a text: Mgr. M. Gallová

    • Štvrtáci v poľovníckom kaštieli
     • Štvrtáci v poľovníckom kaštieli

     • V utorok 15.10.2019  zažili naši štvrtáci netradičné zážitkové vyučovanie prírodovedy v účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál. Bývalý poľovnícky kaštieľ je situovaný v tichom prostredí lesov Bielych Karpát 12 km od Nemšovej. Keďže počasie spolupracovalo výborne, žiaci mohli okrem aktivít v priestoroch kaštieľa absolvovať aj veľa zaujímavých prírodovedných aktivít v jeho okolí. Zopakovali a rozšírili si vedomosti z prírodovedy o ochrane lesa, správaní sa v prírode a o živote stromov. Deti spoznávali stopy lesných živočíchov, spravili si čuchový test, zastrieľali si z kuše, porovnávali svoj skok s dĺžkou skokov rôznych živočíchov, kŕmili divé svine, sledovali včely v úľoch, súťažili, hrali sa a to všetko v zdravom lesnom prostredí.

      Deťom sa takýto zážitkový spôsob vyučovania veľmi páčil.Za možnosť absolvovať tento vyučovací deň ďakujeme pani primátorke Zuzane Frajkovej Ďurmekovej a mestu Trenčianske Teplice.

      Text a foto: Z. Šlepecká