• Exkurzia do múzea holokaustu

     • Dňa 8.9. 2021 sme sa my žiaci 8. a 9. ročníka vybrali autobusom na exkurziu do Serede. Presnejšie do múzea holokaustu. Prehliadku sme začali filmovým dokumentom, ktorý zobrazoval dospelých i deti, ktoré žili v tomto období. Pri prehliadke nám taktiež ukázali vagón (pre dobytok), v ktorom prevážali ľudí židovského pôvodu do koncentračných táborov. Nejedenkrát ich tam naložili cez sto. A aby nebolo málo, tak cestovali ešte aj bez jedla s trochou vody. V takýchto podmienkach museli vydržať niekoľko hodín či dní, kým dorazili do cieľa.

      Je až nepredstaviteľné, že ešte v nedávnej minulosti sa diali takéto veci.

      Táto exkurzia nás veľa naučila a taktiež prinútila, aby sme boli vďační, za dobu v ktorej žijeme.

      Exkurzie sa zúčastnili Mgr. Škrovánek a Mgr. Bulková a veľká vďaka za zorganizovanie tejto exkurzie patrí p. Glamošovi a celému ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach.

      Napísala: Viktória Holá 8.trieda

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Svoje brány ráno 2.9.2021 otvorila ZŠ A.Bagara, do ktorej zavítala aj pani primátorka mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. Všetkým žiakom zaželala úspešný začiatok školského roka i keď vieme, že bude ťažký pre všetkých, pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale veríme, že to zvládneme.

      Otvárame školský rok s počtom 247 žiakov. Stojí pred nami veľká výzva – pokračovať vo vzdelávaní, ale tak, aby sme neohrozovali svoje zdravie ani zdravie iných. Táto situácia si bude vyžadovať našu zodpovednosť  a pochopenie, musíme byť obozretní  a nevystavovať riziku seba ani ostatných. Zaželajme si, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želáme, aby naša škola  fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa učiteľom spolu so žiakmi darí spolu dosahovať maximum. 

     • Druhý týždeň Letnej školy

     • Letná škola pokračovala aj druhý týždeň od 16.8. do 20.8.2021 pod vedením Mgr. Mikušovej, Mgr. Bajčíkovej a Mgr. Dedíkovej. Aktivity boli počas celého týždňa rozdelené na vzdelávacie a voľno časové.

      Pondelok – V rámci vzdelávacej časti sa žiaci venovali literatúre a čitateľskej gramotnosti, počas ktorej si starší žiaci zopakovali základné pojmy z literatúry, reprodukovali texty a vyrábali leporelá. Mladší žiaci siahli po detskej literatúre, zahrali sa na ilustrátorov, čítali príbehy, vymýšľali názvy rozprávok a dokončovali príbehy. Počas voľno časových aktivít žiaci batikovali tričká, ktoré si odniesli domov ako pamiatku z letnej školy.

      Utorok – Starší žiaci sa vybrali na turistiku po cyklotrase do Trenčianskej Teplej a mladší žiaci si užívali varenie v kuchynke. Varenie mali spojené s gramatikou, v rámci ktorej si zopakovali písanie. Písali si nákupný zoznam, postup práce či deľbu práce. Finančnú gramotnosť si skúsili na vlastnej koži v Tescu, kde bolo ich úlohou zmestiť sa do požadovanej sumy, zaplatiť nákup a dôkladne si skontrolovať správny výdavok.

      Streda – V strede týždňa si žiaci vymenili pozície a tí čo varili si užili turistiku do Trenčianskej Teplej a tí čo predchádzajúci deň turistikovali dnes varili. Starší žiaci to mali o kúsok ťažšie, pretože piekli svoj vlastný koláč. Šľahali, miešali, plnili, piekli a nakoniec svoju sladkú odmenu zjedli.

      Štvrtok -  tento deň najskôr vyzeral ako celodenné hranie sa s legom. Žiaci si však počas stavania lega na rôzne témy, ako napr. Naša letná škola, Vysnívaný dopravný prostriedok či Chatka v lese oprášili svoje vedomosti z cudzieho jazyka. Starší žiaci svoj hotový výtvor z lega odprezentovali v anglickom jazykom. Mladší žiaci si zopakovali farby, čísla, členov rodiny a všetko čo sa dalo pri prezentácii svojho diela využiť. V rámci voľno časových aktivít žiaci vyrábali produkty z rôznych prírodnín, ako napríklad zvieratká zo šišiek či maľované kamene.

      Piatok – záver týždňa patril hľadaniu pokladu, ktorý bol pre žiakov odmenou za celý zvládnutý týždeň letnej školy. V rámci pokladovej hry si žiaci potrápili hlavy nad rôznymi úlohami. Nechýbali matematické a logické úlohy, starší žiaci sa zahrali na básnikov, predviedli svoje vedomosti z geografie a takisto výbornú orientáciu v priestoroch školy. Mladší žiaci riešili takisto matematické úlohy, gramatiku si precvičili v rámci hodnotenia letnej školy, spievali, kreslili a logické myslenie museli využívať počas celej hry. Vo voľno časových aktivitách vyrábali žiaci prstene z drôtu, stromčeky šťastia, vtáčikov z vlny či rôzne vázičky z fliaš. Mnohé žiacke výtvory poslúžia ako výstava v priestoroch školy.

      Pre žiakov sme sa snažili počas celej letnej školy vytvoriť príjemné priateľské prostredie, kde si prostredníctvom rôznych aktivít zopakujú osvojené vedomosti z predchádzajúcich ročníkoch, ale si aj spoločne s kamarátmi užijú letné dni strávené v školských priestoroch. Veríme, že boli žiaci spokojní a odniesli si veľa zážitkov.

      Mgr. Veronika Mikušová

     • Čo nás čaká v novom školskom roku

     • V novom školskom roku budú pravidlá v škole vychádzať z Covid automatu a Covid semafóru. Prijímať budeme opatrenia z Prehľadu opatrení. Pri identifikácii chorenia u žiakov a zamestnacov si budeme pomáhať pomocným dokumentom Príznaky ochorení. 

      Na vstup do školy 2. septembera nevyžadujeme testovanie žiakov a zamestnancov. Na škole aktuálne neplánujeme dobrovoľné vstupné testovanie žiakov. Od 23.8. však budeme zisťovať záujem rodičov o domáce samotestovanie (sada 25 testov na žiaka). Odporúčame využiť možnosť očkovania žiakov od 12 rokov. 

      Všetky spomínané dokumenty si môžete pozrieť tu:

       

     • Prvý týždeň Letnej školy

     • Prvý týždeň letnej školy bol pod palcom Mgr. Pagáčovej, Ing. Mercellovej a Mgr. Bajčíkovej.

      Každý deň mali žiaci rozdelený na vzdelávaciu časť a voľnočasové aktivity. Počas týchto dní si osvojili nové vedomosti, zručnosti, nadviazali nové priateľstvá.

      V pondelok si napr. mladší žiaci precvičili zručnosti z výtvarnej výchovy a slovenského jazyka tým, že pripravili vlastné pexeso, ktoré si v skupinkách zahrali, relaxovali pri hudbe a čítaní rozprávok, kreslili si tričká. Starší žiaci mali v programe batikovanie tričiek a aktivity v školskej knižnici na zopakovanie základných literárnych pojmov. V utorok boli starší žiaci na turistickej vychádzke na Klepáči. V škole sa predtým oboznámili s tým, ako sa treba v prírode správať, upevnili si vedomosti o rôznych druhoch ekosystému. Počas turistiky si povedali o triedení odpadu, znečisťovaní prírody, snažili sa rozpoznávať druhy stromov a kvetov. Mladší žiaci v tento deň spoznávali bylinky v záhradke, z ktorých si uvarili čaj, pripravili ovocný koláč a nátierky, prostredníctvom čoho si preopakovali písanie, čítanie a počítanie.

      V stredu sa na vychádzku vybrali mladší žiaci, ktorí rovnako najskôr diskutovali tom, aké správanie je v prírode vhodné, vytvárali obrázky rôznych druhov ekosystému. Ich cieľom vychádzky bola Trenčianska Teplá. Starší žiaci deň venovali príprave sladkých wafiel. Najskôr si spísali zoznam, spoločne sa vybrali na nákup a následne v skupinkách pripravovali cesto a zdobili. Žiaci si precvičili matematiku, pravopis. V potravinách platili sami žiaci, čím sme zakomponovali aj finančnú gramotnosť žiakov. Žiakom ich waflové výtvory naozaj chutili, čo dokazujú aj fotografie.

      Vo štvrtok tvorili žiaci z prírodnín, ktoré si boli nazbierať. Okrem toho si preopakovali učivo z rôznych školských predmetov (matematika, vlastiveda, prírodoveda), aby boli pripravení na nový školský rok. Starší žiaci sa naučili Morseovu abecedu, pomocou nej zašifrovali aj správy pre kamarátov. Rovnako si precvičili aj učivo, ktoré by mali ovládať, napr. matematiku, geografiu, biológiu. Mladší žiaci si tvorili mapy, čím nadobudli vedomosti z geografie, povedali si o tom, čo sa v krajinách nachádza, čo tvorí mesto, obec. Na základe toho vytvorili svoje vlastné krajiny, mestá. Okrem toho zostal čas aj na hru, žiaci si stavali Lego Dacta, tvorili zaujímavé stavby z magnetickej stavebnice, starší si zahrali aj hru Svet v kocke, zameranú na postreh a pamäť.

      V posledný deň, piatok, vytvárali žiaci zo starého nové, čím vznikli pekné korkové zvieratká alebo nové nádobky na pastelky. Pre obe skupiny bola pripravená pokladová hra, v ktorej žiakov čakali po škole rozmiestnené hlavolamy, úlohy, ktorých vylúštením získali kľúčiky od truhličiek. Úlohy boli založené na logike, matematike, spolupráci žiakov v skupine. Na konci čakal žiakov sladký poklad. Veríme, že žiaci si celý týždeň užili, naučili sa niečo nové a odniesli si spomienky, ktoré budú môcť rozprávať v novom školskom roku spolužiakom.

      Mgr. Michaela Pagáčová

     • Slávnostné mašličkovanie deviatakov

     • Dňa 22. 6. 2021 sa žiaci 9.A a 9. B lúčili so svojou základnou školou. Pani riaditeľka Mgr. Denisa Križanová žiakom slávnostne pripla mašličky a zaželala im len to najlepšie. Rozlúčili sa s nimi aj ich triedne učiteľky p. učiteľka Katarína Bajčíková a p. učiteľka Elena Matuščinová, ktorým budú veľmi chýbať. Po mašličkovej sa spolu presunuli na mestský úrad, kde ich privítala p. primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. V obradnej sieni slávnostné prijali pamätné listy a podpísali sa do pamätnej knihy. Od septembra z nich budú stredoškoláci, ktorým želáme len to najlepšie a úspešný život.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020 - 2021

     • Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutočnilo v stredu 30.6.2021  o 9.30 hod. v amfiteátri školy. Prinášame fotoreportáž z uvedenej akcie. S príhovorom k prítomným a poďakovaním  vystúpila riaditeľka Základnej školy Andreja Bagara pani Mgr. Denisa Križanová a potom sa prihovorila aj primátorka Mesta Trenčianske Teplice pani Zuzana Ďurmeková Frajková. Akciu ukončenia školského roku moderovala zástupkzňa riadiotelky pani Mgr. Elena Matuščinová. Naši prváčikovia si pripravili krátky program, za ktorý im prítomní z vďačnosťou zatlieskali. Na záver sa so školou a prítomnými rozlúčili naši deviataci krátkym vystúpením.

      Ocenení boli neslednovní žiaci:

      2.T Tadeáš Kyselica

      za výborné vyučovacie výsledky a vzorné správanie

      2.T Nella Laššová

      za výborné vyučovacie výsledky a vzorné správanie

      3.A Lukáš Dorušinec

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3A Filip Čelko

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3A Ema Blahová

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3B Zoja Medovarská

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a výborný prospech

      3B Kristína Kyselica

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a výborný prospech

      4A Matúš Komárek

      za reprezentáciu školy v súťažiach

      4A Martin Hellebrand

      za reprezentáciu školy v súťažiach

      4B Aneta Pinďáková

      za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy  vo vedomostných súťažiach

      6A Jakub Kuťka

      za reprezentáciu školy a umiestnenie sa v matematickej súťaži

      6A Filip Šrenk

      za reprezentáciu školy a umiestnenie sa v matematickej súťaži

      7T Viktória Holá

      za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach, pomoc pri projekte a výborný prospech

      7T Veronika Trepáčová

      za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach, pomoc pri projekte a výborný prospech

      8T Peter Takáč

      za 1.miesto v okresnom kole Pytagoriády

      9A Frederik Blaho

      za reprezentáciu školy v súťažiach a vzorné správanie

      9A Andreas Nosál

      za reprezentáciu školy v informatických súťažiach

      9A Oliver Trúnek

      za výborný prospech a za vzorné správanie

      9A Michal Jakubec

      za ochotu pomáhať

      9A Filip Greguš

      za reprezentáciu školy v súťažiach  a vzorné správanie

      9B Matúš Kováč

      za reprezentáciu školy v súťažiach, za vzorné správanie a výborný prospech

      9B Martin Valko

      za reprezentáciu školy v súťažiach, za vzorné správanie a výborný prospech

    • OČAP v 1. ročníku
     • OČAP v 1. ročníku

     • V rámci teoretickej časti Ochrany človeka a prírody prváci absolvovali besedu s náčelníkom Policajného zboru SR pplk. Brezovákom a pani policajtkou. Deti sa oboznámili s prácou policajtov, ale hlavne s pravidlami bezpečnosti pomocou krásneho pracovného zošita Póla radí deťom. Veľmi pekne ďakujeme za besedu i darčeky, ktoré deti dostali.

      V druhej časti nás navštívili záchranári  Špeciálnej kynologickej záchrannej služby, ktorí porozprávali o práci so psami-záchranármi a tiež umožnili deťom vyskúšať si simulovanú záchrannú akciu, kedy deti  zachraňovali stratenú a zranenú spolužiačku.

      Veľmi pekne ďakujeme rodičom i príbuzným našich žiakov za ochotu prísť do školy porozprávať o svojej záslužnej práci.

      Text a foto: Zuzana Šlepecká

    • Slávnostné mašličkovanie deviatakov
     • Slávnostné mašličkovanie deviatakov

     • Dňa 22. 6. 2021 sa žiaci 9.A a 9. B lúčili so svojou základnou školou. P. riaditeľka Mgr. Denisa Križanová žiakom slávnostne pripla mašličky a zaželala im len to najlepšie. Rozlúčili sa s nimi aj ich triedne učiteľky p. učiteľka Katarína Bajčíková a p. učiteľka Elena Matuščinová, ktorým budú veľmi chýbať.

      Po mašličkovej sa spolu presunuli na mestský úrad, kde ich privítala p. primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. V obradnej sieni slávnostné prijali pamätné listy a podpísali sa do pamätnej knihy. Od septembra z nich budú stredoškoláci, ktorým želáme len to najlepšie a úspešný život.

     • Ochrana človeka a prírody

     • Dňa 24.6.2021 absolvovali žiaci základnej školy teoretickú časť OČAPu (ochrana človeka a prírody).Do 2.triedy prijali pozvanie záchranári zo Špeciálnej kynologickej záchrannej zložky pod vedením pani M. Švajdleníkovej. Záchranári žiakom priblížili ich prácu, ktorou je pomáhať, zachraňovať ľudské životy a vypátrať nezvestných a stratených ľudí. Pozvanie prijala aj zdravotná sestra pani K. Hasara, ktorá žiakom ukázala poskytnutie prvej pomoci v rôznych situáciách. Záchranárom a zdravotníkom veľmi pekne ďakujeme, že prijali pozvanie a prišli medzi nás. Ďakujeme za priblíženie reálnych situácii a ukážku ich úžasnej práce našim žiakom.
      Mgr. Veronika Mikušová

     • Mašličková slávnosť

     • Dňa 23. 6. 2021 sa žiaci IV.A  a  IV. B   lúčili s 1. stupňom.
      Na Mašličkovej slávnosti sa po slávnostnom dekorovaní od p. riaditeľky Mgr. Denisy Križanovej  žiaci predstavili so svojím pestrým programom kamarátom z 3. ročníka.
      Tak už len našim štvrtákom zaželať, aby sa im na 2. stupni darilo a aby na 1. stupeň radi spomínali, to im prajú pani učiteľky

      Mgr. Monika Gallová a Mgr. Lýdia Pažítková

    • Pokračovanie v projekte o finančnej gramotnosti
     • Pokračovanie v projekte o finančnej gramotnosti

     • Dnešný deň 9.6. sme pokračovali v projekte o finančnej gramotnosti s našimi deviatakmi. Spolu s lektormi sa venovali investovaniu, sporeniu a ochrane spotrebiteľa. Na záver si žiaci overili svoje vedomosti z financií formou testu. Za ktoré dostali veľkú pochvalu a diplom na pamiatku od lektorov. Žiaci boli s takouto formou vyučovania veľmi spokojní a veríme, že svoje vedomosti budú môcť využiť aj v bežnom živote. Za spoluprácu ďakujeme lektorom zo Zlatá tehlička o. z.

    • Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Dnes 8. júna sme na našej škole privítali odborníkov na financie. Projektové vyučovanie pre deviatakov realizuje Zlatá tehlička, o.z. Názov projektu je "Krok za krokom vo finančnej gramotnosti." Deviataci si toto netradičné vyučovanie užívali a pani lektorky boli s ich aktivitou a vedomosťami veľmi spokojné. V dnešných aktivitách sa venovali: bankovému systému (účet a platobné karty) a rodinnému rozpočtu(príjmy a výdavky). Veríme, že aj zajtra nazbierajú veľa praktických vedomostí do života.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • K spríjemneniu MDD prispel svojím pantomimickým vystúpením známy mím p. Kulíšek s hudobným sprievodom. Všetkým deťom našej školy želáme radostný a bezstarostný nielen tento deň, ale celé ich detstvo.

    • Vesmír očami detí 2021
     • Vesmír očami detí 2021

     • Naši žiaci sa každý rok radi zapájajú do výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí”. V tomto školskom roku medzi ocenenými prácami je i výkres od nášho žiaka Krištofa Kováča zo 4.B triedy. Súčasná situácia, žiaľ, nedovolila usporiadať tradičnú výstavu súťažných prác v Trenčíne, preto Krištofkovi priniesli odmenu osobne zamestnanci z Trenčianskeho osvetového strediska. 

      Krátke video s vyhodnotením súťaže nájdete tu:Vesmír očami detí

    • Ocenení maliari
     • Ocenení maliari

     • Aj keď  neskoro, ale predsa sme ocenili najúspešnejších autorov našich výtvarných diel, ktoré tvoria galériu víťazných prác projektu Slávni maliari medzi nami. Erasmus+ v podobe programu spolupráce škôl končí, no zapojili sme sa do novej výzvy v podobe Akreditácie.

      Akreditácia nám otvára cestu k jednoduchšiemu čerpaniu grantov programu KA1 na sedem najbližších rokov. Vďaka tomu sa už čoskoro dostanú ďalšie deti do partnerských škôl v Európe. Držte nám palce, nech sa nám darí tak ako doteraz.

      Blahoželáme úspešným Erasmákom a veríme, že o nich ešte budeme počuť  v budúcnosti cez umeleckú tvorbu či inú tvorivú činnosť. Nech je toto len úspešný začiatok.

     • Vojaci očami detí

     • Žiaci 1. stupňa sa zapojili už do XX. ročníka výtvarnej súťaže "Vojaci očami detí”, ktorú vyhlásilo Ministerstvo obrany SR a mesačník Obrana. Na základe krásnych výkresov detí môžeme konštatovať, že toto povolanie je ešte stále pre deti zaujímavé.

      Víťazným výkresom od autorov: Nelky Kyselicovej, Emky Blahovej, Alexa Koníčka a Lilky Kahúnovej držíme palce.