• Premietačka: Obrazy a ich zadávatelia

     • Pod týmto názvom nám dnes prednášateľ Vladimír Malast, zamestnanec Galérie mesta Bratislavy, rozprával množstvo príbehov o tom, ako vznikali diela maliarov a sochárov. Dozvedeli sme sa, že mnohé diela vznikli na želanie bohatých či vplyvných ľudí, skupín ľudí alebo si ich na mieru dalo vyhotoviť mesto. Iné vznikli len pre potešenie autora a neboli určené na predaj.

      Dozvedeli sme sa celé príbehy, ktoré obrazy či sochy zachytávajú. Naučili sme sa objavovať skryté detaily a čítať z  nich ukryté významy. Objavili sme, že umenie v sebe skrýva veľa tajomstiev, záhad ale i kus histórie či zábavy a vtipu. Dozvedeli sme sa aj, ktorý obraz je aktuálne najdrahším obrazom vydraženým na verejnej dražbe. Viete, kto je jeho autorom? (icniV ad odranoeL)

      Erasmus+ je zábava.

    • Stolný tenis
     • Stolný tenis

     • Chlapcom našej školy sa podarilo získať krásne 3.miesto v Okresnom kole v stolnom tenise. Gratulujeme chlapci - super výkon.

       Katarína Bajčíková

    • Exkurzia 8.A a 8.B   Moravský kras
     • Exkurzia 8.A a 8.B Moravský kras

     • Dňa 3.10 2019 sme sa vybrali na enviro exkurziu do jaskyne Punkevní a priepasti Macocha. Cestou nás sprevádzal sprievodca s informáciami o lese, živote v lese, mŕtvom dreve a o okolí , ktorým sme prechádzali. Všetko sa vydarilo na jednotku a šťastní a plní nových zážitkov sme sa vrátili domov.

      Katka Bajčíková

    • V Brne je hezky
     • V Brne je hezky

     • Tak o tomto sa išlo do Brna presvedčiť šesť piatačok v doprovode dvoch učiteliek v rámci medzinárodného žiackeho stretnutia v projekte Erasmus+: Slávni maliari medzi nami v dňoch 23.-27.septembra.

      V prvý deň programu si žiaci a učitelia zo Slovenska, Poľska a Talianska prezreli školu. Školička v Siviciach (malá obec v blízkosti Brna) je čerstvo zrekonštruovaná, všetko dýcha novotou, hýri farbami, množstvom zaujímavých učebných priestorov. Najzaujímavejšie sú nové podkrovné priestory, kde už naši priatelia uskutočnili školskú výstavu svojich projektorých diel a my sme ich zbierku obohatili o práce našich žiakov. Každý z partnerov prezentoval svojich národných a regionálnych umelcov a v aktivitite o umeleckých slohoch za zamerali na znaky gotiky, renesancie a funkcionalizmu.

      Na druhý deň si v praxi všetci overili, čo sa o slohoch naučili. V zmiešaných skupinkách išli po stopách významných budov, zisťovali informácie rôznymi spôsobmi a plnili úlohy. Všetky skupiny obstáli veľmi dobre. Poobede  išli žiaci do rodín na rodinné návštevy a učitelia mali koordinátorske workshopy.

      Štvrtok nás čakalo prekvapenie – vybrali sme sa do Ledníc. Prezreli sme si zámok, zámocké záhrady a plavili sme sa loďou. Po takomto krásnom bohatom programe sa nám v piatok len ťažko odchádzalo. Nerozlúčili sme sa však  na dlho, pretože sa už v máji uskutoční stretnutie u nás v Trenčianskych Tepliciach. Urobíme všetko pre to, aby aj u nás povedali: „V Trenčianskych Tepliciach je krásne“.

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Dňa 26. 9. 2019 absolvovali žiaci 1. - 3. ročníka našej ZŠ praktický výcvik na dopravnom ihrisku, aby sa postupne pripravovali na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodci alebo cyklisti.

      Lýdia Pažítková.

    • Svetový deň mlieka
     • Svetový deň mlieka

     • V dňoch 24. 9 – 25.9. 2019 sme si pripomenuli, aký veľký význam má pre náš život a náš organizmus mlieko. Žiaci prvého stupňa sa obliekli do bielych tričiek, doniesli si mliečnu desiatu a venovali sa aktivitám spojeným s týmto dňom.

      Majka Švagerková 

    • Moje telo v v nákupnom centre Laugaricio Trenčín
     • Moje telo v v nákupnom centre Laugaricio Trenčín

     • Dnes 26.9 sa naši druháci a niekoľko štvrtákov zúčastnilo exkurzie Moje telo v obchodnom dome Laugaricio Trenčín. O deti bolo dobre postarané a formou hry sa dozvedeli zaujímavosti o svojom tele. Na záver si dopriali sladkú odmenu a odniesli si diplom za absolvovanie prednášky. Ďakujeme Laugariciu TN a Mgr. Tatiane Drakovej za zabezpečenie odvozu a za zorganizovanie zaujímavej a poučnej akcie.

      Petra Lutková

     • Kde sa narodil Vodník Valentín?

     • Vedeli ste o tom, kde sa narodil Vodník Valentín, ktorého stretávate na Mierovom námestí v Trenčíne? Odpoveď na túto otázku hľadalo sedem žiakov našej školy  s učiteľkou výtvarnej výchovy, Mgr.  Luciou Janišovou,  v pondelok 16. 9. 2019 priamo v Trenčíne.Tvorcom Vodníka Valentína je nenápadný milý pán s veľmi nápaditou tvorbou, sochár a maliar v jednej osobe, pán  Igor Mosný.  Privítal nás vo svojom ateliéri, porozprával mnoho zaujímavostí o tom, ako sa rodila socha vodníka, aké techniky pri výrobe použil, ako bolo potrebné spolupracovať s majstrami vodármi a čo všetko bolo treba urobiť, aby Vodník Valentín mohol dostať trvalé bydlisko na Mierovom námestí. Poobedie sme strávili v prítomnosti nášho nového priateľa a v projekte Slávni maliari medzi nami nám pribudli nové práce – prípravné škice Vodníka Valentína na motívy sochy Igora Mosného. Pozrite sa, ako sme našu tvorivo – objavnú cestu zdokumentovali:

    • Návšteva umelca
     • Návšteva umelca

     • Dnes sme boli na návšteve u umeleckého sochára pána Igora Mosného. Stretnutie sním dohodla pani učiteľka Lucia Janišová. Boli sme milo privítaní a pozvaní na prehliadku a besedu v ateliéri, ale aj vonku pánom Mosným. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých veci o tvorbe tohto umelca. Niektorí s nás ani netušili, že pán Mosný každoročne pripevňoval na Artfilme v Trenčianskych Tepliciach na Most slávy pamätné tabuľky slávnych osobnosti zo sveta filmového umenia. Alebo kto vedel, že vodník Valentín na Štúrovom námestí je jeho dielo? A naša žaba na Kúpeľnom námestí? Pán Mosný veľmi ochotne a obšírne nám rozprával zážitky zo svojej tvorby, podrobne popísal celú činnosť vzniku rôznych sôch. Aj v tomto čase má v ateliéri rozpracovanú bustu M.R.Štefánika, ktorá má byť inštalovaná v Trenčianskych Tepliciach pred Mestským úradom. Na záver nám dovolil si odtrhnúť jablká z jeho záhrady a daroval aj brožúrku, ktorá bola vydaná pri príležitosti jeho výstavy v Tatranskej galérii v Poprade. Pri rozlúčke sme sa všetci poďakovali za ochotu pri ukážkach a besede. Pozrite si z uvedenej návštevy pár fotografií....

    • I.B. Sladké potešenie
     • I.B. Sladké potešenie

     • Na začiatku školského roka dostali naši prváčikovia pozvanie od pána zmrzlinára na sladké potešenie. Všetci žiaci si s úsmevom na tvári vychutnávali výbornú zmrzlinu.

      Veronika Mikušová

    • Deň gramotnosti
     • Deň gramotnosti

     • V pondelok, dňa 9. 9. si žiaci 1. stupňa s p. učiteľkami pripomenuli  Deň gramotnosti. Vyučovacie hodiny boli plné aktivít, ktoré sa niesli či už v duchu čitateľskej alebo finančnej gramotnosti. Tu Vám z nich ponúkame pár záberov. :-)

     • Cezhraničná spolupráca

     • Dňa 6. septembra 2019 žiaci 3.A, 3.B a tri štvrtáčky v rámci cezhraničnej spolupráce navštívili partnerské mesto mesta Trenčianske Teplice mesto Vsetín v Českej republike. Pre slovenské a české deti boli pripravené skupinové aktivity na spoznávanie živej prírody v novom náučnom chodníku. Deti si tak mohli pri vzájomnej komunikácii rozvíjať češtinu alebo slovenčinu, pretože všetky pojmy na náučných tabuliach boli napísané v obidvoch rečiach.

    • Otvorenie nového školského roka
     • Otvorenie nového školského roka

     • Dňa 2. septembra 2019 sa aj na pôde Základnej školy Andreja Bagra uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020. Po zaznení štátnej hymny patrili úvodné slová zástupkyni riaditeľa Mgr. Denisy Križanovej, ktorá celý akt moderovala. V slávnostnom príhovore p. riaditeľ Mgr. Jozef Šimún, srdečne privítal všetkých žiakov a ich rodičov, primátorku Zuzanu Frajkovú Ďurmekovú, vedúcu školského odboru Zdenku Bunčákovú, predsedníčku Rady rodičov Mgr. Tatianu Beňovú, podpredsedníčku Pharm.Dr. Janu Sirotnú . Do radov učiteľov, respektíve učiteliek pribudli nové posily: Mgr. Mária Vihonská, Mgr. Michaela Mičková, Mgr. Mária Švagerková a Mgr. Veronika Mikušová. V závere príhovoru pán riaditeľ poprial všetkým pedagógom a žiakom, aby tento školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody. Zvlášť poďakoval všetkým rodičom prváčikov, že si dali dieťa na našu školu, a tým nám prejavili veľkú  dôveru.

     • Ochrana človeka a prírody – praktické cvičenia a ukážky

     • Každoročne, v závere školského roka si žiaci všetkých ročníkov prakticky preverujú vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Žiaci plnili úlohy na stanovištiach podľa vopred pripraveného harmonogramu.

      Činnosť na stanovištiach bola zameraná:

      - zvládnutie mimoriadnych situácií – požiarna a civilná ochrana,

      - zdravotnú prípravu -  vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc,

      - zvládnutie prekážkovej dráhy,

      - dopravnú výchovu – správanie sa a pohybu po dopravných komunikáciách,

      - stromy, liečivé rastliny, nástrahy prírody

      Pestrý a zaujímavý program sme zvládli aj vďaka pomoci:

      • Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Teplice, Dobrovoľný hasičský zbor z Luhačovíc 5 -7 roční hasiči – ukážka hasičského „útoku“
      • Stredná odborná škola zdravotnícka Trenčín – zdravotnícka príprava
      • Búci manufacturing system, súkromná autoškola z Bratislavy – dopravná výchova
    • Koncoročný výlet ôsmakov
     • Koncoročný výlet ôsmakov

     • V dňoch 11. – 12.6.2019 sme boli na koncoročnom výlete v Dolnej Porube – Turkovice u pani Miladky Mercellovej. Rozhodli sme sa, že si vyskúšame stanovačku. Dopoludnia sme postavili stany a pomáhali sme nášmu spolužiakovi Andrejovi pri varení  kotlíkového gulášu. Po výdatnom obede nás čakala vychádzka do okolia a tí zdatnejší  vyšľapali na Slopský vrch. Po návrate z turistiky sa niektorí odvážlivci okúpali v potôčiku. Po večernej opekačke nás čakal strašidelný pochod. Pred tým ako sme šli spať sme si posedeli pri ohníku  a Miladka nám zahrala na gitare. Bol to pekný výlet a chceli by sme poďakovať pani Miladke Mercellovej a triednej učiteľke Adameovej.        Kolektív žiakov 8. triedy

    • Výlet siedmakov
     • Výlet siedmakov

     • Mali sme prekrásny výlet, navštívili sme mimo iné aj aquapark Tatralandia.

      Triedny učiteľ Katarína Bajčíková