• OČAP v 1. ročníku
     • OČAP v 1. ročníku

     • V rámci teoretickej časti Ochrany človeka a prírody prváci absolvovali besedu s náčelníkom Policajného zboru SR pplk. Brezovákom a pani policajtkou. Deti sa oboznámili s prácou policajtov, ale hlavne s pravidlami bezpečnosti pomocou krásneho pracovného zošita Póla radí deťom. Veľmi pekne ďakujeme za besedu i darčeky, ktoré deti dostali.

      V druhej časti nás navštívili záchranári  Špeciálnej kynologickej záchrannej služby, ktorí porozprávali o práci so psami-záchranármi a tiež umožnili deťom vyskúšať si simulovanú záchrannú akciu, kedy deti  zachraňovali stratenú a zranenú spolužiačku.

      Veľmi pekne ďakujeme rodičom i príbuzným našich žiakov za ochotu prísť do školy porozprávať o svojej záslužnej práci.

      Text a foto: Zuzana Šlepecká

    • Slávnostné mašličkovanie deviatakov
     • Slávnostné mašličkovanie deviatakov

     • Dňa 22. 6. 2021 sa žiaci 9.A a 9. B lúčili so svojou základnou školou. P. riaditeľka Mgr. Denisa Križanová žiakom slávnostne pripla mašličky a zaželala im len to najlepšie. Rozlúčili sa s nimi aj ich triedne učiteľky p. učiteľka Katarína Bajčíková a p. učiteľka Elena Matuščinová, ktorým budú veľmi chýbať.

      Po mašličkovej sa spolu presunuli na mestský úrad, kde ich privítala p. primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. V obradnej sieni slávnostné prijali pamätné listy a podpísali sa do pamätnej knihy. Od septembra z nich budú stredoškoláci, ktorým želáme len to najlepšie a úspešný život.

     • Ochrana človeka a prírody

     • Dňa 24.6.2021 absolvovali žiaci základnej školy teoretickú časť OČAPu (ochrana človeka a prírody).Do 2.triedy prijali pozvanie záchranári zo Špeciálnej kynologickej záchrannej zložky pod vedením pani M. Švajdleníkovej. Záchranári žiakom priblížili ich prácu, ktorou je pomáhať, zachraňovať ľudské životy a vypátrať nezvestných a stratených ľudí. Pozvanie prijala aj zdravotná sestra pani K. Hasara, ktorá žiakom ukázala poskytnutie prvej pomoci v rôznych situáciách. Záchranárom a zdravotníkom veľmi pekne ďakujeme, že prijali pozvanie a prišli medzi nás. Ďakujeme za priblíženie reálnych situácii a ukážku ich úžasnej práce našim žiakom.
      Mgr. Veronika Mikušová

     • Mašličková slávnosť

     • Dňa 23. 6. 2021 sa žiaci IV.A  a  IV. B   lúčili s 1. stupňom.
      Na Mašličkovej slávnosti sa po slávnostnom dekorovaní od p. riaditeľky Mgr. Denisy Križanovej  žiaci predstavili so svojím pestrým programom kamarátom z 3. ročníka.
      Tak už len našim štvrtákom zaželať, aby sa im na 2. stupni darilo a aby na 1. stupeň radi spomínali, to im prajú pani učiteľky

      Mgr. Monika Gallová a Mgr. Lýdia Pažítková

    • Pokračovanie v projekte o finančnej gramotnosti
     • Pokračovanie v projekte o finančnej gramotnosti

     • Dnešný deň 9.6. sme pokračovali v projekte o finančnej gramotnosti s našimi deviatakmi. Spolu s lektormi sa venovali investovaniu, sporeniu a ochrane spotrebiteľa. Na záver si žiaci overili svoje vedomosti z financií formou testu. Za ktoré dostali veľkú pochvalu a diplom na pamiatku od lektorov. Žiaci boli s takouto formou vyučovania veľmi spokojní a veríme, že svoje vedomosti budú môcť využiť aj v bežnom živote. Za spoluprácu ďakujeme lektorom zo Zlatá tehlička o. z.

    • Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Dnes 8. júna sme na našej škole privítali odborníkov na financie. Projektové vyučovanie pre deviatakov realizuje Zlatá tehlička, o.z. Názov projektu je "Krok za krokom vo finančnej gramotnosti." Deviataci si toto netradičné vyučovanie užívali a pani lektorky boli s ich aktivitou a vedomosťami veľmi spokojné. V dnešných aktivitách sa venovali: bankovému systému (účet a platobné karty) a rodinnému rozpočtu(príjmy a výdavky). Veríme, že aj zajtra nazbierajú veľa praktických vedomostí do života.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • K spríjemneniu MDD prispel svojím pantomimickým vystúpením známy mím p. Kulíšek s hudobným sprievodom. Všetkým deťom našej školy želáme radostný a bezstarostný nielen tento deň, ale celé ich detstvo.

    • Vesmír očami detí 2021
     • Vesmír očami detí 2021

     • Naši žiaci sa každý rok radi zapájajú do výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí”. V tomto školskom roku medzi ocenenými prácami je i výkres od nášho žiaka Krištofa Kováča zo 4.B triedy. Súčasná situácia, žiaľ, nedovolila usporiadať tradičnú výstavu súťažných prác v Trenčíne, preto Krištofkovi priniesli odmenu osobne zamestnanci z Trenčianskeho osvetového strediska. 

      Krátke video s vyhodnotením súťaže nájdete tu:Vesmír očami detí

    • Ocenení maliari
     • Ocenení maliari

     • Aj keď  neskoro, ale predsa sme ocenili najúspešnejších autorov našich výtvarných diel, ktoré tvoria galériu víťazných prác projektu Slávni maliari medzi nami. Erasmus+ v podobe programu spolupráce škôl končí, no zapojili sme sa do novej výzvy v podobe Akreditácie.

      Akreditácia nám otvára cestu k jednoduchšiemu čerpaniu grantov programu KA1 na sedem najbližších rokov. Vďaka tomu sa už čoskoro dostanú ďalšie deti do partnerských škôl v Európe. Držte nám palce, nech sa nám darí tak ako doteraz.

      Blahoželáme úspešným Erasmákom a veríme, že o nich ešte budeme počuť  v budúcnosti cez umeleckú tvorbu či inú tvorivú činnosť. Nech je toto len úspešný začiatok.

     • Vojaci očami detí

     • Žiaci 1. stupňa sa zapojili už do XX. ročníka výtvarnej súťaže "Vojaci očami detí”, ktorú vyhlásilo Ministerstvo obrany SR a mesačník Obrana. Na základe krásnych výkresov detí môžeme konštatovať, že toto povolanie je ešte stále pre deti zaujímavé.

      Víťazným výkresom od autorov: Nelky Kyselicovej, Emky Blahovej, Alexa Koníčka a Lilky Kahúnovej držíme palce.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Každý rok 22. apríla na našej škole oslavujeme Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Aj tento rok sme sa zapojili do oslavy dňa našej Zeme. No tento rok sme spojili tento pekný sviatok aj s „Jarnou očistou nášho mesta“. Deti v škole sa zamysleli nad mnohými problémami a nápadmi ako chrániť životné prostredie: neodhadzujeme v prírode odpadky, do obchodu si nosíme vlastnú tašku, dávame odpadu druhú šancu na využitie, doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky, recyklujeme odpad, do školy chodíme pešo či na bicykli, vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti a omnoho viac.

      Žiaci mali aktivity, ktoré robili aj vonku napr. zbieranie odpadkov na sídlisku, športovom areáli, v okolí školy a v lese. Starší žiaci sa postarali o skrášlenie a vyčistenia okolia našej školy. Za tieto aktivity boli všetci odmenení sladkou a zdravou odmenou, od mesta Trenčianske Teplice, ktorá deti veľmi potešila.

      Všetkým zúčastneným aj mestu za chutnú odmenu ĎAKUJEME

    • Projekt "Radi čítame"
     • Projekt "Radi čítame"

     • Vďaka rozvojovému projektu MŠ SR  "Čítame radi", ktorého hlavnou myšlienkou je podpora čitateľskej gramotnosti žiakov, sa naša školská knižnica obohatila o 124 kusov detských a mládežníckych kníh. S knihami sa detí budú postupne oboznamovať v rámci hodín literatúry a z prečítaných kníh si  budú tvoriť čitateľský denník. 

      Po uvoľnení opatrení proti šíreniu Covid-19 sa naša školská knižnica opäť otvorila a je deťom k dispozícii dva razy do týždńa v utorok a štvrtok. 

      Text: Lýdia Pažítková

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • Aj napriek sťaženým podmienkam sa 18 393 detí z celého Slovenska zapojilo do 12.ročníka vedomostnej súťaže Všetkovedko. Z našej školy to bolo 33 žiakov 2., 3. a 4.ročníka. 27 z nich získalo titul „Všetkovedkov učeň.“ 6-tim žiakom sa podarilo svojím výkonom ukázať, že rozumejú svetu okolo nás a právom im patrí titul  „Všetkovedko.“ Sú to:

      Katarína Sedláková (2.trieda) - Lukáš Dorušinec (3.A) - Nela Kyselicová (3.A) - Matúš Komárek (4.A) - Aneta Pinďáková (4.B) - Liliana Kahúnová (4.B).

      Najúspešnejšia z nich bola Aneta Pinďáková, ktorá získala aj titul „ Všetkovedko školy“. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marec, poukazuje na dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej vody pre každého človeka na Zemi. Žiaci na 1.stupni sa spolu s triednymi pani učiteľkami venovali ochrane a dôležitosti vody na svojich online hodinách prostredníctvom rôznych aktivít: obliekli sa do "modrej", pili vodu z vodovodu, čítali Príbeh dažďovej kvapky, kreslili a písali o vode. Viac vo fotoalbume.

      Zapísala: Z. Šlepecká

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Dnešný Svetový deň vody sme si v 3.A triede pripomenuli zopakovaním poznatkov  o pitnej vode, dodržiavali sme celý deň pitný režim "Pijem vodu z vodovodu" a tu sú naše najkrajšie práce venované nášmu najcennejšiemu prírodnému  bohatstvu.

      Zapísala M.Jovanovičová

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

     • 21.marec je Svetový deň Downovho syndrómu. Pre tento deň je typické obuť si na nôžky rozličné ponožky J. Symbol rozličných ponožiek nám pripomína, že nie všetci sme rovnakí a práve to robí svet pestrejším. V tento deň sa celý svet spája aby vyčaril úsmev na tvári práve deťom s Downovým syndrómom. Žiaci 1.stupňa neboli výnimkou a do tejto krásnej aktivity sa zapojili aj s celými rodinkami a triednymi pani učiteľkami. Tejto spolupráci s celými rodinami sa veľmi tešíme a veríme, že každý rok nás bude stále viac a viac.Mgr.Veronika Mikušová

       

     • Aj 4. B sa zapojila do výzvy

     • Aj 4.B sa zapojila do Ponožkovej výzvy, ktorá oslavuje ľudskú jedinečnosť. Pripomenuli sme si to aj dnes na vyučovacej hodine slovenského jazyka, aby sme o tejto výzve troška podiskutovali. Mgr. Lýdia Pažítková