• DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Každý rok 22. apríla na našej škole oslavujeme Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Aj tento rok sme sa zapojili do oslavy dňa našej Zeme. No tento rok sme spojili tento pekný sviatok aj s „Jarnou očistou nášho mesta“. Deti v škole sa zamysleli nad mnohými problémami a nápadmi ako chrániť životné prostredie: neodhadzujeme v prírode odpadky, do obchodu si nosíme vlastnú tašku, dávame odpadu druhú šancu na využitie, doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky, recyklujeme odpad, do školy chodíme pešo či na bicykli, vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti a omnoho viac.

      Žiaci mali aktivity, ktoré robili aj vonku napr. zbieranie odpadkov na sídlisku, športovom areáli, v okolí školy a v lese. Starší žiaci sa postarali o skrášlenie a vyčistenia okolia našej školy. Za tieto aktivity boli všetci odmenení sladkou a zdravou odmenou, od mesta Trenčianske Teplice, ktorá deti veľmi potešila.

      Všetkým zúčastneným aj mestu za chutnú odmenu ĎAKUJEME

    • Projekt "Radi čítame"
     • Projekt "Radi čítame"

     • Vďaka rozvojovému projektu MŠ SR  "Čítame radi", ktorého hlavnou myšlienkou je podpora čitateľskej gramotnosti žiakov, sa naša školská knižnica obohatila o 124 kusov detských a mládežníckych kníh. S knihami sa detí budú postupne oboznamovať v rámci hodín literatúry a z prečítaných kníh si  budú tvoriť čitateľský denník. 

      Po uvoľnení opatrení proti šíreniu Covid-19 sa naša školská knižnica opäť otvorila a je deťom k dispozícii dva razy do týždńa v utorok a štvrtok. 

      Text: Lýdia Pažítková

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • Aj napriek sťaženým podmienkam sa 18 393 detí z celého Slovenska zapojilo do 12.ročníka vedomostnej súťaže Všetkovedko. Z našej školy to bolo 33 žiakov 2., 3. a 4.ročníka. 27 z nich získalo titul „Všetkovedkov učeň.“ 6-tim žiakom sa podarilo svojím výkonom ukázať, že rozumejú svetu okolo nás a právom im patrí titul  „Všetkovedko.“ Sú to:

      Katarína Sedláková (2.trieda) - Lukáš Dorušinec (3.A) - Nela Kyselicová (3.A) - Matúš Komárek (4.A) - Aneta Pinďáková (4.B) - Liliana Kahúnová (4.B).

      Najúspešnejšia z nich bola Aneta Pinďáková, ktorá získala aj titul „ Všetkovedko školy“. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marec, poukazuje na dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej vody pre každého človeka na Zemi. Žiaci na 1.stupni sa spolu s triednymi pani učiteľkami venovali ochrane a dôležitosti vody na svojich online hodinách prostredníctvom rôznych aktivít: obliekli sa do "modrej", pili vodu z vodovodu, čítali Príbeh dažďovej kvapky, kreslili a písali o vode. Viac vo fotoalbume.

      Zapísala: Z. Šlepecká

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Dnešný Svetový deň vody sme si v 3.A triede pripomenuli zopakovaním poznatkov  o pitnej vode, dodržiavali sme celý deň pitný režim "Pijem vodu z vodovodu" a tu sú naše najkrajšie práce venované nášmu najcennejšiemu prírodnému  bohatstvu.

      Zapísala M.Jovanovičová

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

     • 21.marec je Svetový deň Downovho syndrómu. Pre tento deň je typické obuť si na nôžky rozličné ponožky J. Symbol rozličných ponožiek nám pripomína, že nie všetci sme rovnakí a práve to robí svet pestrejším. V tento deň sa celý svet spája aby vyčaril úsmev na tvári práve deťom s Downovým syndrómom. Žiaci 1.stupňa neboli výnimkou a do tejto krásnej aktivity sa zapojili aj s celými rodinkami a triednymi pani učiteľkami. Tejto spolupráci s celými rodinami sa veľmi tešíme a veríme, že každý rok nás bude stále viac a viac.Mgr.Veronika Mikušová

       

     • Aj 4. B sa zapojila do výzvy

     • Aj 4.B sa zapojila do Ponožkovej výzvy, ktorá oslavuje ľudskú jedinečnosť. Pripomenuli sme si to aj dnes na vyučovacej hodine slovenského jazyka, aby sme o tejto výzve troška podiskutovali. Mgr. Lýdia Pažítková

    • Začali sme v škole, pokračujeme online
     • Začali sme v škole, pokračujeme online

     • Aj keď nám zavreli od 1. marca 2021 školu, pokračujeme v rámci projektu "Čítame radi" v čítaní kníh online. Trieda 4.B si vybrala z nových zakúpených kníh knihu od poľského autora Tomasza Samojlika Malý vlk s veľkým srdcom. 

          Keď táto kniha vyšla prvý raz v Poľsku, veľmi rýchlo sa vypredala. Verím, že zaujímavý príbeh malého vĺčaťa Orieška s mnohými poučeniami a poznatkami o živote vlčej svorky, zaujme i naše deti. 

       

      Text: Lýdia Pažítková

    • Medzinárodný deň žien
     • Medzinárodný deň žien

     • Nech krása a sviežosť nestratia sa s vekom,

      za starostlivosť obdariť chceme Vás kvetom.

      Nech stále pohoda vôkol Vás je len,

      prajeme Vám s láskou v dnešný Deň žien.

      Vaši prváci

      Zapísala: Z. Šlepecká

     • Náš partner v projektoch eTwninning a Erasmus

     • Našim dlhoročným partnerom v projektoch eTwninning a Erasmus je Základná škola s  materskou školou v Siviciach. Je malá dedinka v tesnej blízkosti Brna. Škola je rodinného typu s krásnou pozíciou školy a zaujímavou architektúrou. Škola prešla rekonštrukciou a môže sa popýšiť krásnym šatom zvonka i z vnútra.
      Pozrite si nasledujúcu správičku ČT a sledujte, ako naši partneri zvládajú vyučovanie počas pandémie. Aj touto cestou posielame pozdravy pánovi riaditeľovi, PaedDr. Pavlovi Vrtělovi.
      Link: https://youtu.be/FjgP_wCelBA

     • Projekt "Čítame radi"

     • Z prvých kníh zakúpených z projektu na rozvoj čitateľskej gramotnosti "Čítame radi" sa uskutočnila v školskej knižnici malá výstava. Žiaci si mohli v knihách polistovať, aspoň troška počítať a vybrať si, čo by chceli ešte do konca školského roka prečítať. Po jarných prázdninách sa spoločne so svojimi triednymi učiteľkami budú novým knihám na hodinách literatúry venovať a budú o obsahu kníh diskutovať.

      Akú mali radosť deti z nových kníh, vidieť na ich tvárach, i keď sú zakryté rúškami.

      Zapísala: Lýdia Pažítková

      Aj my čítame radi, prikladáme zopár fotiek našich čitateľských denníkov... 4. A  ))


    • Karnevalové vyučovanie
     • Karnevalové vyučovanie

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami si prváci spríjemnili vyučovanie - obliekli sa do karnevalových masiek a aspoň na chvíľu zabudli na náročné obdobie, kvôli ktorému sa tento rok tradičný fašiangový karneval nemohol uskutočniť. Radosť detí bola veľká, hoci úsmevy na fotografiách nie je vidieť. Starší žiaci (4.B) sa karnevalovej téme venovali na pracovnom vyučovaní. Viac prezradia fotografie.

      Želáme všetkým pokojné prázdniny a dúfame, že sa po nich vrátime zdraví k prezenčnému vyučovaniu.

      Text: Z. Šlepecká

     • Už vieme, kto sú Slávni maliari medzi nami

     • Po dvoch rokoch a neplánovanom predĺžení projektu z dôvodu pandemických obmedzení  sa s koncom roka  skončil aj náš medzinárodný projekt Slávni maliari medzi nami. Dva a pol roka na ňom spolupracovali žiaci a učitelia škôl z Českej republiky, Talianska, Poľska a Slovenska. Bol to v poradí  už tretí projekt programu Partnerstvá škôl, no podľa záujmu a  ohlasov  žiakov a učiteľov sa stal  doteraz najobľúbenejším Erasmus+ projektom, ktorý škola zároveň koordinovala. Hoci bol pôvodne určený pre žiakov 3. - 6. ročníka, podarilo sa nám postupne do neho zapojiť celú školu.

      Spoznali sme spolu 10 svetových a 20 národných či regionálnych umelcov výtvarného umenia. Nechali sme sa ich tvorbou inšpirovať a výsledkom našej práce sú stále školské galérie prác, ktoré nám budú pripomínať, že „slávni maliari“ nie sú len na stránkach encyklopédií , ale skrývajú sa medzi nami v školských laviciach, len ešte o nich nikto nevie, pretože budúcnosť im ešte len ponúkne príležitosti. My však už tušíme, že predpoklady na to majú viaceré deti.

      V rámci projektu sme plánovali usporiadať veľkú záverečnú vernisáž, aby ste sa o nich dozvedeli aj Vy, no koronavírus bol silnejší a naše plány zmenil. Veríme však, že keď sa dostaneme do bežného života, budeme môcť diela našich talentovaných detí ukázať aj Vám.

      Čo sa vďaka projektu poradilo dosiahnuť?

      Do projektu sa podarilo zapojiť priamo aj nepriamo viac ako 250 žiakov, uskutočnili sme spolu 18 žiackych a 7 učiteľských mobilít do troch krajín EU, vďaka finančnej podpore sme vytvorili výtvarný ateliér, ktorý využívajú žiaci školy a aj ZUŠ, nakúpili sme potrebnú digitálnu a učebnú techniku, zakúpili sme a vytvorili mnohé učebné a metodické materiály. Stálu pamiatku a zároveň učebnú pomôcku sme vytvorili prostredníctvom tlače plnofarebnej brožúry Slávni maliari medzi nami v troch jazykových mutáciách. Najviac si však ceníme hodiny plné tvorivosti, fantázie, umenia, ktoré k sebe pritiahli nielen našich žiakov, ale aj učiteľov. Veríme, že aj vďaka projektu každý z nás dokáže lepšie rozpoznať a precíť krásu umenia.

      Pozrite si webstránku nášho projektu: https://twinspace.etwinning.net/70214/pages/page/428143

    • Čítame radi
     • Čítame radi

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu o rozvojový projekt „Čítame radi“, vďaka ktorému sa našej škole podarilo získať 800€ na kúpu kníh. Na ich spoznávanie sú pre žiakov pripravené 4 aktivity, v rámci ktorých si budú môcť zakúpené knihy požičať, prečítať, zapojiť sa do výstavy kníh s vlastným návrhom a niečo pekné aj vyhrať.  Počas projektu budeme spolupracovať aj s ,,veľkou sestrou“ našej školskej knižnice – s mestskou knižnicou. Veríme, že žiakom sa zakúpené knihy budú páčiť a podporia čítanie našich žiakov.  Napísala: Mgr. Michaela Mičková

     • Klasifikácia za 1.polrok 2020-2021

     • Vážení rodičia, na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 pedagogická rada Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach prerokovala a následne odsúhlasila zmeny v hodnotení žiakov základnej školy a v klasifikácii za 1. polrok tohto  školského roka.                Zverejňujeme zoznam klasifikovaných a neklasifikovaných predmetov za jednotlivé ročníky uvádzame v nasledujúcej tabuľke Klasifikacia za 1.polrok 2020-2021​​

    • Knižné kamarátstvo
     • Knižné kamarátstvo

     • Žiaci 4.B triedy sa zapojili do súťaže "Knižné kamarátstva 2020", ktorú vyhlásilo nakladateľstvo Panta Rhei so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže bola podpora čítania žiakov základných škôl a veľkou motiváciou bola výhra - rozprávková knižnica v hodnote 2 000 €.

         Od septembra do decembra sa žiaci zapojili do piatich motivačných kôl, v ktorých plnili priebežné úlohy: kreslili obľúbené rozprávky, modelovali knižné postavičky, spoločne vytvorili básničku k Vianociam.

      Žiakom sa podarilo v rámci čítania prečítať spoločne dve knihy a tak mohli splniť poslednú súťažnú úlohu, napísať príbeh, v ktorom bude myšlienka kamarátstva knižných postáv.

      Teraz už len mať šťastie pri žrebovaní 29.1.2021.

       Napísala: Mgr. Lýdia Pažítková

      Pozrite si fotografie - https://zstt.edupage.org/photos/?photo=forms/525196&#gallery/127

       

       

    • MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
     • MIKULÁŠ V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

     • Deti nemôžu prísť o zážitok so stretnutia s Mikulášom a jeho pomocníkmi, ani o mikulášske balíčky. Aj keď je taký zvláštny rok ako tento. Hoci Mikuláš v nedeľu príde na naše námestie, aby zapálil druhú adventnú sviečku, nebude deťom rozdávať balíčky. Preto sme ho dnes spolu s pani viceprimátorkou  Michaelou Fedorovou veľmi radi privítali na pôde mesta. Priniesol totiž balíčky pre teplické deti. Spolu s ním sme ich odniesli do školy a rozdali deťom.

      Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka pre Trenčianske Teplice

    • Vyhlásenie výsledkov ankety Strom roka 2020
     • Vyhlásenie výsledkov ankety Strom roka 2020

     • Nadácia Ekopolis vyhlásila 13.11.2020 výsledky ankety Strom roka 2020, do ktorej mesto Trenčianske Teplice prihlásilo aj náš vzácny strom platan javorolistý. Platan síce nezískal dostatočné množstvo hlasov v ankete (pre nás je aj tak naj..), ale naša škola sa zapojila do sprievodnej súťaže pre školy, v ktorej sa nám podarilo vyhrať v špeciálnej kategórii. Získali sme výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v hodnote 150 eur do nášho školského areálu.

      Gratulujeme všetkým učiteľom a žiakom k výhre!

      Zapísala: Z. Šlepecká

      Viac v skrátenom videu:https://youtu.be/6L_X2FxGIig

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Naši prváci ukončili adaptačné obdobie a pani riaditeľka Denisa Križanová, ktorá sa na chvíľu stala kráľovnou v rozprávke zvanej ŠKOLA, ich pasovala za skutočných žiakov. Od tejto slávnostnej chvíle, poznačenej pandemickými opatreniami, budú dostávať za svoju prácu známky a správať sa tak, ako sľúbili. Držíme im palce!

      Text a foto: Z. Šlepecká, L. Pinďáková

    • Deň jablka na 1. stupni ZŠ
     • Deň jablka na 1. stupni ZŠ

     • Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko....

      Aj tento rok sme si pripomenuli Deň jablka rôznymi aktivitami v rámci tematického vyučovania na 1. stupni. Žiaci so svojimi pani učiteľkami tvorili, počítali, písali, kreslili, súťažili, ale hlavne sa rozprávali o vitamínoch v jablku, ktoré sú v týchto ťažkých časoch také dôležité na podporu našej imunity. Viac fotografií nájdete v triednych albumoch.

      Text: Z. Šlepecká