• Matematická sútaž Klokanko
     • Matematická sútaž Klokanko

     • Naši najmladší prváci sa po prvý raz zúčastnili medzinárodnej matematickej sútaže Klokanko. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov z 1.A triedy a 4 žiaci z 1.B triedy. Držíme im palce, aby sa úspešne umiestnili. Motiváciou pre najlepšieho bola výhra tabletu.

      Zapísala Mgr. Mária Jovanovičová

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Marec je mesiacom knihy, preto aj najmladší žiaci 1.A triedy navštívili knižnicu v meste. Oboznámili sa ako a kde si môžu vybrať knihu pre ich vekovú kategóriu. Prihlásili sa do knižnice, vypožičali si knižku a pani knihovníčka im vypísala preukaz. Deťom sa veľmi v knižnici páčilo.

      Zapísala triedna učiteľka Mária Jovanovičová

    • Vesmír očami detí - regionálne kolo
     • Vesmír očami detí - regionálne kolo

     • Dňa 1.3.2019 sa v priestoroch ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne uskutočnilo otvorenie výstavy regionálneho kola celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí. Medzi ocenenými prácami bolo aj dielko našej žiačky tretieho ročníka Moniky Chybovej. K oceneniu gratulujeme.

      Pútavé diela detí a žiakov z nášho regiónu môžete vidieť v priestoroch ZUŠ v pracovné dni od 11.00 – 18.00 h do 22. 3. 2019.
      Viac info o výstave: http://www.tnos.sk/podujatia/vesmir-ocami-deti-2019.html

    • 4.ročník v preskokoch cez švihadlo
     • 4.ročník v preskokoch cez švihadlo

     • V utorok 26.2 2019 sme na našej škole mali súťaž v preskokoch na švihadle. Žiaci súťažili v dvoch disciplínach / rýchlostné a vytrvalostné preteky / najviac preskokov za 1 minútu naskákala Ninka Husárová v počte 154.

      Katarína Bajčíková

     • PEČIEME PO ANGLICKY

     • Dňa 25.2. 2019 žiaci 6. ročníka úžasne zvládli praktický projekt z anglického jazyka. Svoje rodinné recepty koláčov, ich ingrediencie a postup prípravy prezentovali pred spolužiakmi v anglickom jazyku, a zároveň podľa nich koláče napiekli a spolužiakom ponúkli. Všetky koláče boli veľmi chutné a k pečeniu sa pripojili aj pani učiteľky.

      Za snahu a krásne projekty žiakom ďakujú pani učiteľky anglického jazyka, p. Janáková a p. Hoštáková.

     • Vesmír očami detí

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú vyhlásilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.

      Z krásnych výkresov musela porota zložená z učiteľov našej školy vybrať maximálne 10 výkresov z každej kategórie, čo bolo pre porotu veľmi náročné, lebo výkresy boli naozaj nádherné. Verím, že porota mala šťastnú ruku a tak ako aj nám sa výkresy páčili, budú sa pačiť aj porote v okresnom kole.

      Lýdia Pažítková

     • Hviezdoslavov Kubín -obvodné kolo

     • Dňa 21. februára 2019 sa víťazi školského kola najznámejšej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín zúčastnili obvodného kola v Trenčíne v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja v nasledovnom zložení

      Poézia:Miloš Lutka (3.ročník), Michaela Komárková (5. ročník), Lillian Rožánková (8. ročník)    
      Próza: Kristián Košík (3. ročník), Veronika Trepáčová (5.ročník)

      Na prvom mieste v kategórii poézia s postupom do okresného kola v Melčiciach sa umiestnil Miloš Lutka, druhé miesto v kategórii próza získal Kristián Košík.

      Účastníkom ďakujeme za jedinečné prednesy a krásnu reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších (nielen) recitačných úspechov.                                                 Mgr. Patrícia Gabrišová

     • Návšteva predškolákov v našej škole

     • Dňa 13.2. 2019 zavítali do našej školy deti z materskej školy. Privítali ich malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Spoznávali písmenká, vyfarbovali, spievali. Darilo sa im výborne a veríme, že sa onedlho aj oni stanú skutočnými žiakmi - prvákmi.

      Beata Punová

     • Fašiangový karneval

     • Centrum voľného času a Školský klub detí našej školy usporiadali detský fašiangový karneval v telocvični Základnej školy spojený z rôznymi súťažami, hrami a hlavne v súťaži o najkrajšiu a najoriginálnejšiu masku karnevalu. Výhercovia boli odmenení sladkou odmenou a ušlo sa aj všetkým deťom, ktoré sa karnevalu zúčastnili...prinášame fotoreportáž z tohto veselého podujatia...

      Foto: Karol Humaj

     • Školská zábava úspešná

     • Včera, t.j. 16. februára 2019 sa konala už dlho avizovaná a očakávaná tanečná školská zábava, ktorú organizovala a pripravila  Rada rodičov.  Hneď v úvode pri vchode boli hostia privítaní riaditeľom školy p. Šimúnom a za Radu rodičov p. Michaela Fedorová a  p. Alexandra Matúš Staník.  Tejto úlohy sa zhostili vynikajúco a uvádzali hostí do pripravenej sály. Zábava sa viedla podľa programu, kde bol zaradený aj kultúrny program žiakov ZUŠ a brušných tanečníc z Trenčína. Do tanca vyhrávala dychová hudba z Omšenia, neskoršie sa ujal hudby a zábavy diskžokej. Bola aj tombola, kde pri losovaní čísiel si prišli hostia na hodnotné ceny. Prinášeme krátku fotoreportáž z uvedenej akcie...

    • Krajské kolo technickej olympiády
     • Krajské kolo technickej olympiády

     • Dňa 5.2.2019 sa žiaci našej školy Ján Strieška (8.ročník) a Matúš Hanuščin (9.ročník) zúčastnili krajského kola technickej  olympiády na SOŠ v Novom meste nad Váhom.

      Olympiáda sa skladala z dvoch častí: Test - v ktorom si žiaci preverili svoje vedomosti  z techniky a praktická časť – zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

      Aj napriek tomu, že úlohy boli veľmi náročné  žiaci úspešne reprezentovali našu školu a patrí im pochvala a poďakovanie.   

      Marta Adameová

     • Lyžiarsky výcvik Čertov, 2.časť

     • V strede lyžiarskeho, máme sa výborne, počasie nám praje. Máme kopec zážitkov, zvolili sme si miss-misster  Čertova. Všetci lyžujeme aj zdokonaľujeme svoje lyžiarske techniky. Dnes (6.2.2019) bol karneval. Posielame pozdrav do Teplíc.

      Katarína Bajčíková

    • Lyžiarsky ski Čertov...
     • Lyžiarsky ski Čertov...

     • Naši siedmaci včera (4.1.2019) odštartovali lyžiarsky výcvik, kde sa tešia z výborného počasia a množstva snehu. Katarína Bajčíková

     • Všetkovedko - 10. ročník súťaže

     • Dňa 29. novembra 2018 prihlásení žiaci 2. – 4. ročníka súťažili v celoslovenskej vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO, s ktorým sme oslávili jeho 10. výročie. Všetkovedkovi gratulujeme a tešíme sa na jeho zaujímavé a zábavné úlohy, ktoré rozvíjajú myslenie detí a rozširujú ich všeobecný rozhľad aj v ďalších ročníkoch.

      Z našej školy sa tento rok do súťaže zapojilo 35 žiakov.

      30. 1. 2019 sme sa stretli v čitárni pri vyhlásení výsledkov a odovzdaní ocenení úspešným súťažiacim.

      A tu sú výsledky:

      32 žiakov získalo titul “VŠETKOVEDKOV UČEŇ“

      3 žiaci získali titul “VŠETKOVEDKO“

      Sú to:

      Anetka Pinďáková, 2. B

      Félix Prekop, 2. B

      Matúš Komárek z 2. A, ktorý získal aj titul “VŠETKOVEDKO ŠKOLY“ a zaradil sa medzi 3% najúspešnejších súťažiacich v rámci Slovenska.

      GRATULUJEME!

      Tešíme sa na ďalšiu pripravovanú súťaž – Matematický klokan.

       

      Školský koordinátor: Z. Šlepecká (text, foto)

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 30. januára 2019 sa v zmysle niekoľkoročnej tradície uskutočnilo  školské kolo známej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Účastníci porotu potešili vhodne zvolenými ukážkami, zaujímavým prednesom a primeranou prácou s publikom. Víťazi budú základnú školu reprezentovať na Obvodnom kole v Trenčíne. Účastníkom patrí veľká vďaka za prednes a budeme sa tešiť na ďalšie recitačné úspechy.

      Zapísala : Mgr. Patrícia Gabrišová

    • Okresné kolo Šaliansky Maťko
     • Okresné kolo Šaliansky Maťko

     • V stredu 23.1.2019 sa v CVČ Trenčín uskutočnilo okresné kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko. Našu školu zastupovali dve žiačky: Veronika Trepáčová (5.roč.) a Tamarka Vargová (3.roč.), ktorá sa umiestnila na 3.mieste.

      Gratulujeme! Obom dievčatám ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

    • Absolvent našej školy najmladším poslancom
     • Absolvent našej školy najmladším poslancom

     •  Absolventi našej základnej školy, nie sú známi len na športovom poli ale aj na poli občianskom. Dvadsaťročný Martin Trepáč je najmladším poslancom trenčianskeho mestského zastupiteľstva a podľa vlastných slov aj najmladším poslancom spomedzi všetkých zastupiteľstiev krajských miest. Svoje uplatnenie v trenčianskom parlamente vidí najmä v oblasti kultúry a športu. Dobrovoľníckej práci sa venuje už niekoľko rokov, v minulom roku ocenila Rada mládeže Trenčianskeho samosprávneho kraja jeho dobrovoľnícku činnosť v kategórii Verejná voľba, kde získal prestížne ocenenie dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja. Za dobrovoľnícke aktivity bol nominovaný aj na ocenenie v kategórii Práca s mládežou.   „Veľmi rád pomáham tam, kde je to potrebné, teší ma robiť radosť ľuďom a verím, že v dobrovoľníckej práci budem pokračovať aj ako poslanec mestského zastupiteľstva,“     zdôraznil najmladší poslanec.  Martin sme na Teba hrdí, ako na nášho bývalého žiaka našej školy. Držíme palce!!!

     • Strelecká súťaž Vianočná diabolka

     • Dňa 17..12.2018 sa konala  strelecká súťaž zo vzduchovej pušky pod názvom „Vianočná diabolka“. Zúčastniť sa jej mohli žiaci našej školy a pozvaní boli aj žiaci z CVČ Trenčín.Strieľalo sa v rámci pravidiel športovej streľby , nástrel 3 rany a 2x 5 rán na vzduchovkový terč na 10 metrov s možnosťou získania 100 bodov. Súťaž sa konala v telocvični, strelci boli rozdelení do dvoch kategórii na mladších a starších. Výsledky súťaže: mladší žiaci: 1. miesto Benjamín Trokan, 2.miesto Alex Majer a 3. miesto Patrik Minařík Starší žiaci: 1. miesto Juraj Rehor, 2. miesto Frederik Blaho, 3.miesto Ester Repová, 4. miesto Michal Jakubec , udelené aj štvrté miesto pre rovnosť bodov.

     • Vybíjaná dievčatá

     • Dňa 14.12 2018 boli dievčatá našej školy v Trenčíne bojovať o postup do krajského kola vo vybíjanej. Obsadili sme 3.miesto a postup nám ušiel len o kúsok.

      Katarína Bajčíková

     • Vianočná pošta

     • Žiaci 2.B pod vedením Mgr. Lýdie Pažítkovej, 3. pod vedením Mgr. Zuzany Šlepeckej a 4.A pod vedením Bc. Petronely Hrbáčikovej sa zapojili do projektu Vianočná pošta. Podstata spočíva v tom, že deti vyrobili vianočné pozdravy a poslali do domovov dôchodcov, pre seniorov, ktorí nikoho nemajú, aby ich potešili vianočným pozdravom. Žiaci troch tried vyrobili spolu 60 pozdravov rôznymi technikami.