• Festival živlov AMAVET
     • Festival živlov AMAVET

     • V piatok dňa 7.6.2019 sa v bratislavskom vedecko-zábavnom centre AURÉLIUM uskutočnila vedecko-technická súťaž pre žiakov základných škôl FESTIVAL ŽIVLOV AMAVET. Súťaž usporiadala Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) s cieľom podnietiť u detí záujem o vedu a techniku. Toho roku sa konal 2. ročník súťaže, a hoci vlani keď súťaž začínala sa prezentovalo len sedem projektov, na tomto ročníku bolo cca 130 žiakov z celého Slovenska so 63 projektmi. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá posudzovala zvládnutie zvolenej témy,   úroveň vedomostí a praktických zručností, originalitu projektu a kreativitu, tímovú prácu, odbornú a vizuálnu úroveň posterovej prezentácie a prezentačné schopnosti súťažiaceho.

       Zo všetkých súťažiacich porota ocenila 17 projektov bez určenia poradia, medzi ktorými bol aj projekt Čo dokáže voda, ktorý prezentoval žiak ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach Benjamin Trokan. Získal diplom a vecnú cenu. Podujatie navštívila aj ministerka školstva Martina Lubyová, ktorá si po úvodnom prejave prezrela všetky projekty a s účastníkmi sa aj odfotila.

    • Prezentácia starších žiakov mladším – Plasty v oceánoch
     • Prezentácia starších žiakov mladším – Plasty v oceánoch

     • Naše aktívne ôsmačky si v rámci dobrovoľnej aktivity na novinárskom krúžku pripravili  pre nižšie ročníky prezentáciu v rámci ochrany životného prostredia. Pre žiakov I.A. boli dňa 7.6. 2019 prichystané rozličné zaujímavé aktivity: naučili sa, ako účinne recyklovať, dozvedeli sa o škodlivosti plastov a aj o spôsoboch šetrenia energie, a to formou pracovných listov, videa či pútavej prezentácie. Zároveň si staršie žiačky mali možnosť vyskúšať aspoň na chvíľku učiteľskú profesiu Nechýbalo ani sladké prekvapenie na záver. Nadobudnuté zručnosti si zopakujú dňa 20.6.2019 – snáď s rovnakým úspechom. Tešíme si, že im téma ochrany životného prostredia nie je ľahostajná a už teraz sa tešíme na podobné úspešné vzdelávacie aktivity. Organizátorky : Kristína Sirotná, Lillian Rožánková, Karolína Janíková, Kiara Žáčková

    • Veselá chémia
     • Veselá chémia

     • V utorok 11.6.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka hrali v odbornej učebni biológie na chemikov. Zábavné zážitkové učenie si pre našich žiakov pripravila absolventka ekologickej chémie Lenka Suchánková. Deti sa stali mladými chemikmi, asistovali pri pokusoch a naučili sa aj dodržiavať prísne pravidlá v laboratóriu. Vytvorili sliz, sopku, povrchové napätie, lávovú lampu, ako sa robí múmia a iné pokusy. Lenke ďakujeme za zaujímavú hodinu.

      Text a foto: Z. Šlepecká

    • Najväčší Slovák v školskej jedálni
     • Najväčší Slovák v školskej jedálni

     • Dňa 30. mája sa pri príležitosti MDD konalo uzatvorenie súťaže Najväčší Slovák v školskej jedálni. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ pod vedením p. učiteľky Matuščinovej sa systematicky venovali príprave tohto podujatia približne dva mesiace. Moderátorské duo deviatakov Vanesa Husárová a Andrej Vaško sa zhostili svojej úlohy skutočne skvele. Všetkých zabávali svojím prirodzeným a charizmatickým prejavom, a preto sme sa na tejto akcii cítili príjemne a uvoľnene. Hlasovalo sa pomocou farebných vrchnákov, na ktoré žiaci a učitelia označili svoje meno.

      Desať prezentácií predstavilo prácu našich študentov a bolo ťažké vybrať najlepšiu – či už to bol Jozef Gabčík, Ľudovít Štúr či  Cyril a Metod, každá z osobností mala svoj význam v histórii či súčasnosti nášho národa. Najväčší Slovák je tak zároveň príležitosť, ako sa dozvedieť viac o našich dejinách aj inou ako učebnicovou formou.

      Víťaz však môže byť len jeden, a preto sa na prvom mieste umiestnili Andrej Vaško a Klára Šmátralová (9. ročník) s prezentáciou o M.R. Štefánikovi s počtom hlasov 28 bodov.  Nicolas Pánik a Ján Strieška obhájili druhé miesto s prezentáciou o cyklistovi Petrovi Saganovi (25 hlasov) a na tretej priečke zaujali  vtipným výkladom spojeným s videom o našom najznámejšom zbojníkovi, Jurajovi Jánošíkovi, ôsmačky Barbora Václavová a Petra Vakošová (23 hlasov). Výhercovia si prevzali ocenenia od RTVS, ktorá bola ústredným sponzorom tejto súťaže.  Zároveň si na základe žrebovali odniesli ceny aj hlasujúci vďaka podpore Rady rodičov.

      Najväčší Slovák priniesol nielen množstvo poznatkov a zábavy, ale ukázal, že na našej škole naozaj nechýbajú šikovní žiaci, ktorí sa odvážia prezentovať pred väčším množstvom ľudí. Sme radi, že dokázali nám, ale aj sami sebe, že stačí len trochu úsilia a dokážeme veľa.

      Budeme sa tešiť na podobné interaktívne akcie.

    • Žiaci 2.A a 3.triedy na výlete
     • Žiaci 2.A a 3.triedy na výlete

     • Dňa 4.6.2019 žiaci 2.A a 3.triedy absolvovali svoj koncoročný školský výlet do krásneho prostredia Vychylovky. Previezli sa na historickej úvraťovej železničke, prezreli si skanzen a významnú slovenskú atrakciu - orloj v Starej Bystrici. Počasie, ktorého sme sa obávali, spolupracovalo na jednotku, ako aj milí rodičia, ktorí nám boli nápomocní pri dozore. Touto cestou im ďakujeme. Veríme, že si všetci odniesli okrem množstva suvenírov aj pekné spomienky.

      Text a foto: Z.Šlepecká

    • Konal sa 7. ročník Šampionátu v písaní na počítači.
     • Konal sa 7. ročník Šampionátu v písaní na počítači.

     • Dňa 29.5.2019  prišlo súťažiť 16 chlapcov a 4 dievčatá z ročníkov 6. - 9. Svoje prvenstvo z minulého roku obhájil Martin Pšenka,(počet čistých úderov (2 935), ktorý svoj výkon zlepšil o viac ako 200 úderov.

      Výborné druhé miesto patrí šiestakovi Petrovi Takáčovi (2 333 čistých úderov), tretie miesto obsadila Karolína Janíková (1 743 čistých úderov). Na štvrtom mieste sa s rovnakým počtom čistých úderov (1584) umiestnili Zdenko Didi a Jakub Didek. Piate miesto patrí Andrejovi Vaškovi (1 253).

      Na ďalších miestach s pekným výkonom nad tisíc čistých úderov sa umiestnili Šimon Sirotný (1 237), Marek Oriešek (1 218), Matúš Kováč (1 034) a Thomas Sopukh (1 018).

      Sily si zmerali na triednom šampionáte v písaní desaťprstovou metódou aj naši piataci.

      Víťazkou sa stala Lucka Šuranská s počtom čistých úderov (1 232), na druhom mieste skončila Nelka Fedorová s počtom čistých úderov (876), tretie miesto patrí Katke Zajacovej, ktorá mala (818) čistých úderov.

      Verím, že budete naďalej trénovať a zlepšovať svoje výkony.

      Anna Švecová

    • Návšteva poľského koncentračného tábora Osvienčim
     • Návšteva poľského koncentračného tábora Osvienčim

     • Dňa 3.6.2019 sa zúčastnili naši žiaci 8 a 9. ročníka návštevy do poľského koncentračného tábora Osvienčim. Navštívili sme obidve časti tábora Auschwitz a Birkenau. Počas výkladu sprievodkyne o veciach, ktoré sa tu odohrávali počas holokaustu sa nám mnohým aj slzy tlačili do očí. Treba si tu uvedomiť, že to čo máme nie je až taká samozrejmosť a musíme si vážiť najmä slobodu a život v mieri. Žiaci si túto exkurziu veľmi pochvaľovali a tvrdili, že je to zážitok na celý život. Veľká vďaka za zorganizovanie tejto exkurzie patrí p. Glamošovi a celému ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach.

    • Súťaž pre celú rodinu a dvojice.
     • Súťaž pre celú rodinu a dvojice.

     • Základná škola Andreja Bagara, Centrum voľného času pri ZŠ Andreja Bagara  v Trenčianskych Tepliciach a Mesto Trenčianske Teplice pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnila streleckú súťaž a to neobvyklým spôsobom. Podmienkou súťaže žiakov bolo, že museli mať vo dvojici nejakého „dospeláka“ a nastrieľané body sa im zrátali dohromady. Do súťaže sa prihlásilo 7 dvojíc a nakoľko bola hodnotená aj streľba jednotlivcov, tak to bolo 14 strelcov.  Súťaž otvorila Zuzana Janáková s poverením riaditeľa školy, privítala prítomných a predstavila hlavného rozhodcu p.Glamoša,. a pomocného p.Humaja. Výsledky dopadli takto:V súťaži dvojíc sa umiestnili na treťom mieste  Peter Janák s otcom Marianom Janákom, druhé miesto patrilo Alexovi Majerovi a p.Glamošovi Karolovi a víťazná dvojica bola  Jakub Síran a otec Luboš Síran.  Najlepší jednotlivci boli ako tretí Peter Janák, na druhom mieste Luboš Síran a ako prvý skončil Juraj Rehor. Víťazom boli odovzdané vecné ceny, diplomy a medaile, ktoré poskytol organizátor CVČ pri ZŠ Andreja Bagara a v primátorka Mesta Trenčianske Teplice. Ceny odovzdala Milada Mercellová a Zuzana Janáková. Tešíme sa na ďalšie zápolenie v tejto streleckej súťaži, ktoré budeme poriadať aj v budúcnosti...

    • Matičný beh
     • Matičný beh

     • Dňa 31.5.2019 Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach v spolupráci so ZŠ Andreja Bagara zorganizoval už 7. ročník matičného behu. Žiaci 1. stupňa /1. – 4. ročník/ behali na počesť Najväčšieho Slováka gen. M. R. Štefánika pri príležitosti 100.výročia jeho tragickej smrti. Víťazi boli odmenení diplomami a knižnými cenami, ktoré im odovzdala predsedníčka MO MS v Trenčianskych Tepliciach a zároveň primátorka mesta pani Zuzana Frajková Ďurmeková.Všetkým zúčastneným deťom patrí naša srdečná vďaka za ich snahu podať skvelé výkony a vďaka patrí i triednym učiteľkám za pomoc pri priebehu súťaže.

      Mgr. Božena Valovičová

    • Súťaž pre celú rodinu a dvojice.
     • Súťaž pre celú rodinu a dvojice.

     • Základná škola Andreja Bagara, Centrum voľného času pri ZŠ Andreja Bagara  v Trenčianskych Tepliciach a Mesto Trenčianske Teplice pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

      vyhlasuje streleckú súťaž

      zo vzduchovej pušky dvojíc v zložení žiak ZŠ  a rodič alebo žiak ZŠ a učiteľ, prípadne žiak ZŠ a príbuzný. Druhý strelec musí byť dospelá osoba. Súťaž bude vykonaná v telocvični A, v Základnej škole Andreja Bagara, dňa 31. mája 2019 v čase od 13:00 hod. do skončenia cca 17:00 hod. Slávnostné otvorenie súťaže bude o 13:00 hodine.

     • Výlety 7.b triedy

     • Dňa 27.a 28.5 sa uskutočnil koncoročný výlet 7.B. triedy. Navštívili sme zábavný park v Liptovskom Mikuláš,kde sme zažili veľa zábavy. Vozili sme sa na štvorkolkách, strieľali z luku a winchestrovky, gúľali sa s aquazorbingom, vyskúšali sme si autodráhu na ľudský pohon, vyskúšali si simulátor opitosti a veľa ďalších vecí. Na druhý deň sme navštívili tatralandiu. Počasie nám chvála Bohu vydržalo a aj keď bolo chladnejšie,nezmokli sme. Už teraz sa tešíme na budúci rok

     • Ochrana životného prostredia v ŠKD – projekt realizovaný v ŠKD od 20.5. – 24.5. 2019

     • 1 deň: Triedenie odpadu – deťom sme vysvetlili aké dôležite je triedenie odpadu pre životné prostredie.  Naučili sa kde aký odpad patrí a svoje vedomosti si vyskúšali   pri triedení do vlastných vyrobený kontajnerov. Čistenie jazierka v parku - pri prechádzke do parku sme s deťmi vyčistili jazierko, kde boli nahádzane plasty , plastové vrecká a iné predmety, ktoré tam nepatril. Odpad sme spoločne  roztriedili a vyhodili do kontajnerov.

     • Ochrana životného prostredia v ŠKD

     • 2 deň:  Prechádzka náučným chodníkom - počas prechádzky náučným chodníkom deti  spoznávali jednotlivé informačné tabule a spoločne riešili zadané úlohy   pri jednotlivých informačných tabuliach

      Pri ceste z parku deti poznávali stromy rastúce na našom sídlisku – podľa listov a šišiek

     • Ochrana životného prostredia v ŠKD

     • 3 deň: Poznávanie zvierat u nás a vo svete.

      Deťom sme prehrali na interaktívnej tabuly dokument o zvieratách. Ich úlohou boli uhádnuť zvieratko  podľa tieňa.  Takto postupne poznávali zvieratká žijúce v našich lesoch, na farme a vo svete.

      Po skončení videa mali pripravenú aktivitu  na spoznávanie zvierat  podľa  stôp. Riešili pripravené pracovné listy, kde spájali stopy zvierat so správnym zvieratkom.

     • Ochrana životného prostredia v ŠKD

     • 4 deň  Práca s odpadového materiálu – kašírovanie (planéta Zem)

      Deti technikovou kašírovania vytvorili planétu Zem.

      Založenie bio záhradky – deti poznávali jednotlivé semená bylín a ich využitie v kuchyni pri príprave jedál a ich blahodarné účinky na človeka prostredníctvom pitia čaju.

     • Ochrana životného prostredia v ŠKD

     • 5 deň : Vedomostný kvíz – získané poznatky si deti overovali riešením úloh a kvízov pomocou hovoriacich kníh ALBI – Hravá prírodoveda, Svet zvierat, Atlas sveta, Slovensko

     • Ochrana životného prostredia v ŠKD

     • Vyhodnotenie:  Cieľom projektu bolo učiť deti poznávať prírodu okolo nás a viesť ich k láske a pomoci životnému prostrediu. Počas celého týždňa sme pre ne pripravili rôzne aktivity, počas ktorých sa naučili  a zopakovali si triedenie odpadu. Ukázali sme  im ako vyzerá naša zem, aké zvieratká na nej žijú. Naučili sme ich, že musia chrániť všetko živé – rastliny, živočíchy a ľudí. Z finančných prostriedkov sme zakúpili hovoriace knihy ALBI, prostredníctvom ktorých si deti budú môcť naďalej osvojovať a prehlbovať vedomosti z rôznych oblastí výchovno-vzdelávacej činnosti.

     • Divadelné predstavenie : Bež

     • Detský divadelný súbor Bebčina z Novej Dubnice bol založený v roku 2006 a v súčasnosti slávi úspechy na rozličných umeleckých podujatiach. Spomenieme napríklad regionálne kolo Rozprávkového javiska, kde získali skvelé prvé miesto. Naša základná škola je preto poctená, že nám prišli ukázať príklad svojho dramatického umenia.

      Dňa 14. mája 2019 sme sa počas vyučovania v rámci projektu My je viac ako ja zúčastnili divadelného predstavenia Bež, určeného pre druhý stupeň ZŠ (5. - 7. ročník). Téma, ktorá sa týka každého z nás, rodina, bola spracovaná špecifickým spôsobom prostredníctvom dialógov, scénických ukážok, rekvizít a pantomíny.

      Zaujímavý príbeh o Nine, ktorá žije v rozvrátenej rodine a túži po návrate rodičov, napokon potešil pozitívnym záverom a skvelými hereckými výkonmi. Predstavenie môžeme bez preháňania nazvať podmanivým, pretože nás nielen zaujalo, ale aj presvedčilo o sile ľudskosti, pochopenia a úprimných citov.

      Ďakujeme za perfektný zážitok. Dúfame, že bude ešte pár "nabudúce" :)

      Mgr. Patrícia Gabrišová