• Plávanie na škole

     • Žiaci našej školy absolvujú počas štúdia plavecké kurzy : 1. a 2. ročník prípravný plavecký kurz., 3. a 4. ročník základný plavecký kurz , 5.-9. ročník zdokonaľovací kurz. Kurz trvá desať hodín v jednom týždni. Žiaci sa učia plavecké spôsoby - kraul, znak, prsia, ponárať, plávať pod vodou, skákať do vody. Vďaka tomu na našej škole vedia všetci žiaci plávať. Prihlásiť sa môžete u p. Janíkovej

     • Projekt SadOVO

     • Naša škola sa zapojila do projektu školských ovocných sadov. Touto cestou sme sa  pripojili k ďalším 10 školám z celého Slovenska, ktoré sa pokúsia o zachovávanie starých odrôd ovocných stromov. Konkrétne jabloní a hrušiek. V priebehu projektu budú v areáli našej ZŠ vysadených 8 – 10 ovocných stromov. Projekt sa zameriava hlavne na oboznámenie dnešnej generácie s dedičstvom, zanechaným našimi predkami. Prvou časťou bolo vytvorenie akčného tímu v zložení: Mgr. Martin Škrovánek, Andrej Vaško (8. ročník) a Ján Strieška (7. ročník). Spomenutí sa zúčastnili exkurzie v sadoch v moravskom Hoštětíne a Novej Bošáci.

     • Matičný beh

     • Už tradične organizuje   MO MS v Trenčianskych Tepliciach v spolupráci so  ZŠ Andreja Bagara na konci školského roku matičný beh. Tento rok sa uskutočnil už 6. ročník a bol zorganizovaný  z príležitosti Roku slovenskej štátnosti. Žiakom 1.- 5. ročníka sa prihovorila predsedníčka  MO MS v Trenčianskych Tepliciach pani Zuzana Frajková Ďurmeková.  Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení diplomami a knižnými cenami.

      Všetky deti podali skvelé výkony a patrí im a aj ich pani učiteľkám naša srdečná vďaka.

      Mgr. Božena Valovičová

     • Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

     • V  dňoch 20. a 21. júna 2018 sa na našej základnej škole  po prvýkrát skutočnil  pre žiakov 9. ročníka  dvojdňový seminár s názvom "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Seminár realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z.  pod vedením skúsenej lektorky - Ing. Kataríny Vavríkovej. Žiaci  získali
      teoretické, ale i praktické vedomosti z oblasti rodinných financií a mali možnosť vyskúšať si  reálny svet "dospelákov" formou hier, súťaží a praktických cvičení.  Zážitkovým spôsobom si osvojili základné finančné pojmy, ako aj riešenia úloh, ktoré ich čakajú v reálnom živote.
      Seminár  bol ukončený výstupným testom. Najlepší boli odmenení vecnými cenami i diplomom. Spätná väzba žiakov  bola výborná a dúfame, že to bude jeden z momentov, na základe ktorých táto úspešná spolupráca občianskeho združenia a našej školy bude naďalej pokračovať :)))

     • Venček a stužkovanie

     • Chladný dvadsiaty druhý júnový deň sme si všetci deviataci zapamätali ako náš venčekový deň, na ktorý sme sa 2 mesiace pripravovali pod vedením a milým slovom nášho tancmajstra Michala Soukupa. Avšak tento majestátny večer neprebehol úplne podľa pôvodného plánu. Pôvodne sme mali mať spoločný venček s našimi omšenskými susedmi, ktorý mal byť v kursalone, avšak slovo dalo slovo a Omšenie ustúpilo od tohto spoločného večera. Lenže my sme nelenili a venček sme si zorganizovali v školskej jedálni.

      Do programu sme okrem spoločenských tancov, ktoré sme samozrejme ovládali na veľmi vysokej úrovni, zaradili aj posedenie s rodičmi a stužkovanie. Ako sa hovorí, spojili sme príjemné s užitočným, takže náš skvostný a hlavne veľmi profesionálny program, ktorý vôbec nebol nacvičovaný na poslednú chvíľu, nemohol chýbať. Piatkový večer plný dobrého jedla, vtipných zážitkov a emócii sme si poriadne užili a budeme naň spomínať dlhú dobu. Samozrejme by sme bez pomoci toľkých dobrých ľudí nemali na čo spomínať a preto patrí veľká vďaka všetkým zúčastneným bez ktorých by náš venček nebol taký kúzelný, ako bol.

     • Dvojdňový výlet na chatu Baské

     • Na záver školského roku, sa nadšenci pre turistiku, vybrali na dvojdňový výlet na Žihľavník na chatu Baské. Čakala ich riadna pešia túra, ale všetko zvládli perfektne. Na chate ich čakalo dobré jedlo, zábava, hry, úžasná príroda, pekné počasie. A že sa im tam páčilo, o tom hovorí veta : zostaňme tu ešte.

      Na záver vydareného výletu chcem poďakovať pani Gregušovej a jej manželovi, bez ktorých by pobyt nebol možný. Od fantastického jedla, hier až po starostlivosť o deti, zaručuje, že sa určite vrátime.

      Fotografie : Marián Hellebrand

     • Olympijský deň

     • Dňa 21.6 2018 sa na našej škole konal 2.ročník Olympijského dňa. Deti súťažili v 4 disciplínach / beh na 50m, skok do diaľky, hod plnou loptou a vytrvalostný beh /. Po pretekoch sa deti vybrali hľadať poklad do okolitého lesa. Pomocou orientačných bodov a po zodpovedaní otázok z oblasti olympiády a športu získali zaslúžený poklad. Všetkým deťom gratulujeme a ďakujeme za výbornú športovú atmosféru.

      / Bajčíková, Mercellová /

     • Mašličková slávnosť 2018

     • Mašličková slávnosť 2018 - fotoreportáž z Mašličkovej slávnosti štvrtákov, ktorá sa konala dnes v jedálni školy. Na Mašličkovú slávnosť prišli aj rodičia štvrtákov, boli prizvané aj pani učiteľky, ktoré ich od prvého ročníka učili. ŽIaci si pripravili aj pekný program, ktorým zabavili prítomných, za čo si vyslúžili obdiv a potlesk. Mašličky im pripínal pán riaditeľ a tým ich povýšil do druhého stupňa základnej školy. Budúcich piatakov privítala aj ich nastávajúca triedna pani učiteľka.

     • Šiestaci si užívali na Žabe

     • Aj 6.A si dnešné slnečné a horúce počasie užívala na kúpalisku Zelená Žaba. Všetkým sa nám veľmi páčilo. Vyskúšali sme vodné atrakcie, vírivky, futbalové ihrisko i skákací hrad. V bufete sme sa dobre občerstvili a spokojní i unavení sme šli domov.

     • Výlet 2.triedy a 3.A

     • Dňa 6. 6. 2018 sa naši druháci spolu s 3.A vybrali na koncoročný výlet do Bojníc. Na zámku absolvovali vzdelávací program Hra na minulosť a neobišli ani zoologickú záhradu. Počasie spolupracovalo výborne, deti poslúchali, nakúpili a pojedli, čo maminy nachystali. Ďakujeme za spoluprácu pri dozore dvom rodičom a dvom šiestakom.

      Veríme, že všetkým zostanú pekné spomienky.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Beseda so spisovateľkou Silviou Havelkovou

     • Dňa 6.6.2018 malí prváci pobesedovali v školskej knižnicii so spisovateľkou Silviou Havelkovou o jej nových knihách Patty - pes z útulku a O Šutierikovi, kamennom mužíčkovi. Deťom sa beseda páčila, lebo pani spisovateľka veľmi pútavo rozprávala. Na pamiatku si každé dieťa od pani spisovateľky odnieslo malý darček.

     • Gymnastický krúžok

     • Na našej škole fungoval krúžok gymnastika, dievčatá sa naučili základné prvky zo športovej aj modernej gymnastiky. Dnes sme mali záverečnú hodinu, ktorú sme ukončili zábavnými hrami a súťažami. Pozri si foto.

     • Konal sa 6. ročník Šampionátu v písaní na PC

     • Dňa 23. mája 2018,  sa druhú vyučovaciu Víťazom hodinu  konal 6. ročník Šampionátu v písaní na PC. Súťažiť prišlo 21 detí, z ročníkov 6. - 9. sa stal Martin Pšenka, ktorý si svoj rekord z minulého roka zlepšil o takmer 400 čistých úderov. Druhé miesto patrí Paule Rybanskej, ktorá tak ako minulý rok podala pekný, vyrovnaný výkon. Tretie miesto obsadil Zdenko Didi, ktorý si toto umiestnenie obhájil z minulého roka.


      V konkurencii starších žiakov druhého stupňa výborne obstála šiestačka Sofia Richtárechová, ktorá obsadila 4. miesto a na piatom mieste sa umiestnila Natália Bell z deviateho ročníka. Pochvala patrí všetkým zúčastneným žiakom, odpisy boli takmer bez chýb a za hranicu nad tisíc čistých úderov sa dostali Jakub Didek (6. roč.), Andrej Vaško (8. roč.)a Karolína Janíková (7. roč.). Víťazom srdečne blahoželám a verím, že budete naďalej usilovne trénovať.

     • Športom k zdravému životnému štýlu.

     • Minulý týždeň sme sa v ŠKD venovali téme : „Športom k zdravému životnému štýlu“. Prvý deň sme zahájili športovými súťažami, kde sme si vyskúšali našu rýchlosť, obratnosť aj šikovnosť.

      Druhý deň sme mali zameraný na zdravú výživu, kde sme si povedali o zaradení ovocia a zeleniny v našom jedálničku. Zábavnou formou sme určovali druhy ovocia a nakoniec sme mali z neho chutné občerstvenie.

      Tretí deň sme sa vybrali na turistiku. Kde sme si na lúke zahrali rôzne loptové hry a dobre sa ponaháňali.

      Vo štvrtok sme zavítali do nášho Teplického parku, zacvičili si na outdoorových cvičiacich strojoch, zašantili na preliezačkách a vyskúšali minigolf.

      Posledný deň piatok sme boli rozdelení. V jednej telocvični si chlapci zahrali futbalový turnaj a v druhej telocvični hrali dievčatá vybíjanú. Na záver si všetky deti v každom oddelení našli svoje víťazné odmeny. Tešíme sa, ako ich budeme využívať pri ďalších športových hrách na školskom ihrisku.

     • Do našej základnej školy zavítali Ľudové misie

     • Dňa 16. 5. 2018 do našej základnej školy zavítali Ľudové misie. Zúčastnili sa ich žiaci náboženskej výchovy      1. – 9. ročníka spolu so svojimi vyučujúcimi.

      Program bol naozaj pestrý a bohatý, zaujímavý a veku primeraný. Účinkujúci neustále udržiavali kontakt s publikom, takže bolo to naozaj živé vystúpenie. Deti so záujmom počúvali od začiatku až dokonca.

      Bolo v ňom hovorené slovo, scénky, piesne, videá a osobné svedectvá. Deti si naozaj mali z čoho vyberať a zároveň aj trošku premýšľať. Pútavé, miestami humorné  scénky zo života boli dopĺňané hovoreným slovom, rozhovorom s deťmi  a osobnými svedectvami. Veríme, že podujatie bolo pre deti povzbudením a snáď neskôr  aj prinesie „svoju úrodu“  :-)

     • V športovom areáli sa krstilo

     • Naši žiaci si zahrali na ihrisku s novučičkými mantinelmi pre florbal a tak ich pokrstili prvou vzájomnou hrou a tréningom..Veríme, že mantinely budú slúžiť v prospech všetkých, čo to k svojej hre potrebujú. Zároveň treba povedať, že mantinely sú ľahko rozoberateľné a tak nebudú prekážať v prípade iného športového zápolenia. Veľká vďaka patrí Lukášovi Kuzl z Revel Sport Club za ideu a ukážku toho, ako sa ma robiť šport pre deti v meste. Pri tejto príležitosti boli uskutočnené rozhovory s pánmi Škultétym, Šimúnom a Kuzlom...

     • Dejepisno- biologická exkurzia

     • Dňa 9.5. 2018 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie,ich kroky viedli krajinou Smolenického zámku, lesnými cestičkami až k známej jaskyni Driny, a vďaka skúsenému sprievodcovi nezabľúdili a dozvedeli sa mnoho informácii zo života v lese.

      Stihli si pozrieť aj jediný kaňon na Slovensku a oblasť Molpír, kde bolo kedysi staroveké opevnenie.

      Tešíme sa na ďalšiu exkurziu.

      ( Mgr. K. Bajčíková, Mgr. Z. Hoštáková)